Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
České Budějovice : Tomáš Halama, 2006
410 s. : il., fasim. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-903600-6-8 (váz.)
Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění - historie ; 4
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000087799
obsah // Předmluva // /9/ // TEOLOGIE SVATÝCH // Tomáš Petráček // Ostatky, svati a anima separata u Tomáše Akvinského // /13/ // BLAHOSLAVENÝ HROZNATÁ // Eva Doležalová // Jméno Hroznatá v pozdné středověkých Čechách // /29/ // Milan Hlinomaz // Hroznatiana v tepelském klášterním archivu a knihovně // /37/ // Jindřich Zdeněk Charouz // Duchovní rozměr Hroznatovy osobnosti // /47/ // Petr Kubín // Kult blahoslaveného Hroznatý do roku 1634 // /51/ // Vratislav Vaniček // Spiritualizace étosu šlechty: miles Christianus, militia Dei (? strukturální typologii raných elit) // /83/ // Gabriel Wolf // Kanonizační řízení v současnosti // /109/ // -5- // SVATÍ PREMONSTRÁTI // Ingrid Ehlers-Kisselerová // Dělení relikvií na příkladu ostatků Gottfrieda z Cappenbergu // /123/ // Bruno Krings // Ludvík z Arnsteinu // /135/ // Ulrich G. Leinsle // Líčení a funkce světců ve Vita Fretherici a Vita Siardi // /143/ // Filip M. Sucháň // Svatý Gerlach, eremita // /157/ // ČEŠTÍ SVĚTCI Milena Bravermannová // Hroby světců českého původu pohřbených na Pražském hradě // /169/ // Ota Halama // Utrakvistická úcta ? českým světcům // /189/ // Kateřina Charvátová // Cisterciácká liturgie a cisterciáčtí světci v Čechách ve 13. a 14. století // /201/ // Vladimír Ondáš // Byl svátý Prokop basilián nebo benediktin? // /211/ // Hana Pátková // Svatý Eligius, svátý Lukáš a cechovní patroni ve středověkých
Čechách // /221/ // Jan Royt // Poznámky ? ikonografii a kultu českých zemských patronů v 17. a 18. století v Čechách // /229/ // Petr Sommer // Svatý Prokop a jeho kult ve středověku // /261/ // Milada Studničková // Kult svátého Zikmunda v Čechách // /283/ // Dušan Třeštík // Translace a kanonizace svátého Václava Boleslavem I. // /325/ // Josef Žemlička // Úcta svátého Gotharda v přemyslovských Čechách // /345/ // STŘEDOEVROPŠTÍ A EVROPŠTÍ SVĚTCI // Enno Biinz // Úcta ke sv. Bernwardovi z Hildesheimu ve středověku // /353/ // Helmut Flachenecker // Církev vytváří identitu: svátý Willibald a svátá Valpurga a jejich rodina // /367/ // Piotr Tylus // Krátký Život svaté Kateřiny Sienské ve francouzské literatuře 15. století // /377/ // Christoph Volkmar // O dlouhé cestě ? úctě: Kanonizační řízení Benna Míšeňského, 1499-1523 // /385/ // Dieter J. Weiß // Světci bamberské diecéze ve středověku: císař Jindřich II., císařovna Kunhuta, biskup Otto a Sebald // /399/ // -7"

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC