Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2005
254 s.
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

ISBN 9788024627502 (ebook)
ISBN 8024627507 (ebook)
ISBN 80-246-0897-9 (brož.)
Obsahuje anglické resumé, bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 239-245
Popsáno podle tištěné verze
Rakousko-Uhersko - politika zahraniční - Rusko - r. 1917-1918 - studie
Rakousko-Uhersko - Rusko - jednání mírová - r.1917-1918 - studie
Rakousko-Uhersko - Rusko - vztahy zahraniční - r.1917-1918 - studie
000087931
Obsah // Úvod ... 9 // 1. Od bolševické revoluce k rozhovorům o příměří ... 17 // Reakce oficiální Vídně na říjnovou revoluci v Rusku - Dekret o míru - reakce rakouské veřejnosti - příprava na rozhovory o příměří - neúspěšný prostředník Alexandr Helphand - Czeminovy snahy co nejrychleji uzavřít mír s Ruskem // 2. Jednání o příměří... 29 // Ruská nabídka příměří - Czeminův návrh instrukcí rakousko-uherské delegaci - vnitropolitické důsledky ruské nabídky - zahájení brestlitevských rozhovorů o příměří - německé územní požadavky - přerušení jednání - Czer-ninova kritika územních nároků Němců - částečný ústup Berlína - uzavření příměří - přípravy na jednám o výměně válečných zajatců v Petrohradě // 3. Příprava mírových rozhovorů... 47 // Nová komplikace: polská a ukrajinská otázka - žádost českých a slovinských poslanců Říšské rady o účast na mírové konferenci - Czeminovy instrukce rakousko-uherské delegaci - ministrova polemika s bolševiky prosazovaným právem na sebeurčení národů - ruské návrhy na přenesení rozhovorů do neutrální ciziny // 4- Mírová jednání v Brestu Litevském // I. fáze 22.-28. prosinec 1917... 55 // Rakousko-uherská delegace a ostatní vyjednávači týmy - prohlášení ruské delegace - skepse rakousko-uherských diplomatů - žádost ukrajinské Centrální rady o účast na konferenci - vstřícná odpověď Čtyřspolku
na požadavek Kyjeva - reakce Čtyřspolku na prohlášení ruské delegace - předčasné nadšení bolševiků - Petrohrad připouští možnost separátních rozhovorů bez účasti Dohody - kritika odpovědi Čtyřspolku Rusku v Uhrách - němec- // 5 // ká generalita potvrzuje své anexní cíle - krize v rakousko-uhersko-němec-kých vztazích // 5. Novoroční přestávka v mírových jednáních // 29- prosinec 1917-8. leden 1918 ... 71 // Zahájení petrohradských rozhovorů o válečných zajatcích - obavy o bezpečnost rakousko-uherských vyjednavačů - Čtyřspolek znovu odmítá ruský návrh na přenesení mírové konference z Brestu do neutrální ciziny - Centrální mocnosti hrozí separátními rozhovory s Ukrajinou - ústup Petrohradu // 6. Druhá fáze mírových rozhovorů // 8. leden-10. únor 1918 ... 77 // Vnitropolitická nestabilita Rakousko-Uherska a Ruska - pokračující spor Vídně a Berlína o postup v Brestu - ruská delegace v čele s Trockým souhlasí se separátními jednáními bez účasti Dohody v Brestu - ostrá řeč německého generála Hoffmanna na adresu ruské delegace - reakce oficiální i neoficiální Vídně - protahovací taktika bolševiků - lednové hladové stávky v Rakousko-Uhersku a jejich dopad na mírová jednání - Czernin hrozí demisí - jednání s Ukrajinou jako východisko z krize - neústupnost ukrajinských vyjednavačů - dočasné přerušení jednání s Ruskem - Czeminovy referáty v korunní radě
a zahraničním výboru rakouské delegace - spory uvnitř bolševického vedení o postup na mírové konferenci - Trockij prosazuje jednostranné ukončení války - bolševici žádají účast sovětské Ukrajiny v Brestu - rozdílné názory rakousko-uherských diplomatů na vnitropolitickou situaci v Rusku - spor mezi bolševiky a delegací ukrajinské Centrální rady o právo zastupovat Ukrajinu - berlínské porady rakousko-uherské a německé delegace - rozhodnutí rychle uzavřít mír s Ukrajinou a eventuálně obnovit válku s Ruskem - Petrohrad souhlasí s částečnou výměnou válečných zajatců - mírová smlouva s Ukrajinou - Trockij oznamuje jednostranné ukončení války a opouští Brest // 7. Ozbrojený konflikt s bolševiky K KK. fáze mírových rozhovorů // 11. únor-3. březen 1918 ...121 // Reakce delegací Centrálních mocností na odchod Rusů z mírové konference - rozporuplné úvahy Vídně o tažení proti bolševikům na Ukrajině -odjezd rakousko-uherské komise pro válečné zajatce z Petrohradu, výsledky její práce - tichý souhlas Vídně s německým útokem proti ruským bolševikům - rychlý postup Němců - Lenin prosazuje v bolševickém vedení obnovení mírových jednání - pokračování vnitropolitické debaty o rakousko-uherské účasti v tažení na Ukrajinu - císař konečně souhlasí - německé ultimátum ruské vládě - Lenin hrozí demisí, pokud nebude přijato - „leví komunisté“ proti přijetí
ultimáta - vítězství Leninova stanoviska - nová ruská delegace - vynucený podpis mírové smlouvy // 8. Komplex brestských smluv z hlediska // rakousko-uherské monarchie ...149 // 6 // Hlavní politická smlouva - Hospodářská ujednání mezi Rakousko-Uher-skem a Ruskem (příloha číslo 3) - Závěrečný protokol k mírové smlouvě -Dodatková smlouva mezi Rakousko-Uherskem a Ruskem // 9. Ratifikace mírové smlouvy a vývoj vzájemných vztahů // na jaře 1918 ...155 // Ballhausplatz navrhuje císařskou ratifikaci brestlitevské mírové smlouvy a teprve dodatečný souhlas rakouského a uherského parlamentu - rakouský ministerský předseda Seidler protestuje - postup rakousko-uherských vojsk na Ukrajině - bolševici ostře debatují o ratifikaci - KѴ. mimořádný sjezd sovětů souhlasí s ratifikací - císař Karel I. ratifikuje mírovou smlouvu - rakousko-uhersko-ruská dohoda o výměně válečných zajatců - příprava rozhovorů o finančních otázkách - Kameněv navržen do vedení ruské mise ve Vídni - pochybnosti o životaschopnosti bolševického režimu -výměna ratifikačních listin - neúspěšný pokus o schválení mírové smlouvy v Říšské radě - rusko-ukrajinská mírová jednání z pohledu Vídně // 10. Mise generálního konzula de Pottere v Moskvě // Léto a podzim 1918...183 // Problémy s výměnou diplomatických zastoupení ve Vídni a Moskvě -rakousko-uherská finanční delegace v čele s (generálním) konzulem
de Pot-terem v Rusku - červencové povstání levých eserů - úvahy o vyslání rakousko-uherské diplomatické mise do Moskvy ve světle neúspěchů bolševických jednotek v občanské válce - odjezd německého dipl. zastoupení z Moskvy - rozhodnutí ponechat de Pottereho jako prozatímního zástupce monarchie v Rusku - plánovaná kavkazská konference a stanovisko Vídně - nové odklady příjezdu rakousko-uherského zástupce Franze do Moskvy - úvahy o osobě ruského zástupce ve Vídni - Buriánova devíza: Chovat se „přísně rezervovaně a čistě receptivně" - nové německo-ruské smlouvy - rozhořčení Vídně - monarchie připravuje vlastní návrhy nových smluvních ujednání s Ruskem - atentát na Lenina a další vlna bolševického teroru - monarchie tiše přihlíží - de Pottereho kritika pasivity - obnovená jednání o výměně diplomatických zástupců, příprava finančních rozhovorů - pokus o prohlídku de Pottereho domu agenty Čeky - Vídeň odmítá udělit agrément novému designovanému ruskému zástupci ve Vídni Rakovskému - nevpuštění ruské finanční mise na území monarchie - rozpad říše a odjezd rakousko--uherského úředního personálu z Ruska // Závěr ...225 // Seznam pramenů a literatury...239 // Summary...246 // Rejstřík ...249
(OCoLC)900886697
(OCoLC)900886697

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC