Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
135 s. ; 21 cm

ISBN 80-7178-947-X (brož.)
Spektrum
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 119-135
000088028
Si // \ // Obsah // Úvod...8 // ??? ITO 1? 1 // Racionálně emoění behaviorální teorie: úvod a zamyšlení...10 // Integrující a eklektické aspekty REBT...12 // Účinnost REBT...13 // Počátky REBT...14 // Historie REBT... // ???) LA 2 // Základy REBT z pohledu filozofie a teorie osobnosti...18 // Postmoderní filozofie a REBT...18 // Filozofický důraz REBT...20 // Multikulturní aspekty REBT...22 // Jak REBT vymezuje racionální a iracionální?...23 // Zdravé a nezdravé negativní pocity v REBT...24 // Biologie a lidská racionalita a iracionalita...25 // ???01? 3 - // Teorie REBT o narušení a změně osobnosti...28 // Proč a jak se lidé dostávají do psychických potíží...28 // Teorie REBT o udržování a umocňování psychických potíží...33 // Jak REBT odhaluje iracionální přesvědčení...33 // Jak klientům pomoci, abý nahlédli souvislost // mezi svými vnitřními přesvědčeními, pocity a činy...37 // f // Využívání vhledu v REBT...38 // Jak se opravdu změnit, nikoli jak se jen cítit lépe...38 // Jak se A, B a C vzájemně ovlivňují...40 // Výhody aktivního a direktivního přístupu REBT...43 // Shrnutí...46 // KAPITOLA 4 // Proces hodnocení v REBT...48 // Shrnutí...52 // KAPITOLA 5 // Kognitivní techniky v REBT...54 // Zpochybňování...55 // Funkční zpochybňování...56 // Empirické zpochybňování...58 // Logické zpochybňování...59 // Filozofické zpochybňování...60 // Racionální povzbuzující pobídky...61
// Modelování...62 // Rozvažování...63 // Kognitivní domácí úkoly...63 // Biblioterapie / psychoedukativní úkoly...66 // Evangelizace...66 // Zaznamenávání terapeutických sezení...67 // Změna rámce...67 // Zastavit se a pozorovat...67 // Shrnutí...68 // KAPITOLA 6 // Emočně-prožitkové techniky v REBT...69 // Racionálně emoční imaginace...69 // Energické povzbuzující výroky...71 // Záznam energického zpochybňování...72 // Hraní rolí...72 // Obrácené hraní rolí...73 // Humor...74 // Bezpodmínečné přijetí terapeutem...77 // Jak naučit bezpodmínečnému sebepřijetí (BSP) a bezpodmínečnému přijetí druhých (BPD)...78 // 6 // // ’ // Povzbuzení...79 // Skupinová setkání...80 // KAPITOLA 7 // Behaviorální techniky v REBT...83 // Posílení...83 // Tresty...84 // Cvičení zacílená na pocity studu...85 // Nácvik dovedností...89 // Paradoxní domácí úkoly...90 // Prevence recidivy...91 // Desenzibilizace „in vivo“...91 // Vytrvání v obtížných situacích...92 // Jednání podle racionálních přesvědčení...93 // ???01? 8 // Propojení REBT s jinými terapeutickými systémy...95 // REBT ve spojení s psychoanalytičkou // a psychodynamickou terapií...95 // Jak je REBT propojena s terapiemi, které zdůrazňují pocity...98 // Jak je REBT propojena s behaviorální terapií...99 // Jak je REBT propojena s terapií orientovanou na člověka // a s existenciálni terapií...100 // Jak je REBT propojena s konstruktivistickou
terapií...101 // Jak je REBT propojena s terapií mezilidských vztahů...102 // Jak je REBT propojena s rodinnou a systémovou terapií...103 // Jak je REBT propojena s dalšími kognitivně // behaviorálními terapiemi...104 // Shrnutí...107 // PŘÍLOHA A // Jak udržet a posílit to, co jste získali při REBT...109 // Jak si udržet dosažený pokrok...109 // Jak si poradit při sklouznutí zpátky...113 // Jak přejít od práce na jednom emočním problému ? práci na jiných problémech...115 // PRÍLOHA ? // Odkazy a zdroje...119 // 7
(OCoLC)85124351
cnb001490717

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC