Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.5) Půjčeno:62x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
189 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-7178-983-6 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 183-189
000088031
Obsah // Seznamy . . // Obrázky . // Tabulky . // Rámečky... ? // Předmluva... 15 // Předmluva ? českému vydání... 17 // 1 Proč pracovat v týmu?... 19 // 1.1 Úvod... 19 // 0 této knize... 21 // 1.2 Typy týmů... 22 // Produkční Ujmy / Ujmy poskytující služby... 22 // Realizační/vyjednávací týmy... 23 // Projektové a vývojové týmy... 23 // ?? ?? O // // Poradni týmy... // Jaké jsou znaky dobrého týmu?... // Inovace, kaizen a zapojení zaměstnanců. // 1.3 Psychologické rozměry týmové práce . . // Sociální identifikace... // Teorie sociální reprezentace... // Shrnuti... // 2 Tým a skupina... // 2.1 Úvod... // 2.2 Skupina a týmové procesy... // Skupinové normy... // Koheze skupiny a týmu... // Role a dovednosti... // Skupina a tým... // Shrnutí... // 3 Budování týmu (teambuilding)... 61 // 3.1 Několik zásad budování týmu... 62 // Hlavní priorita... 62 // Budování týmu v kontextu podniku či organizace... 64 // 3.2 Pět různých přístupů... 64 // Interpersonální přístup ? budování týmu...’. . . 66 // Přístup definování rolí... 69 // Hodnotový přístup... 73 // Přístup zaměřený na úkol... 75 // 3.3 Využití několika přístupů... 77 // Přístup ? teambuildingu zaměřený na přijetí sociální identity 78 // Shrnutí... 83 // 4 Tým a jeho vůdce... 85 // 4.1 Úvod... 85 // Vůdce a manažer... 86 // 4.2 Vývoj přístupu ? vůdcovství... 87 // Přesvědčení vážící se ? vůdcovství
a styly vedení... 89 // 4.3 Přehled teorií vůdcovství... 90 // 4.4 Vůdcovství a zplnomocnění... 92 // Moc a systémy odměňování... 93 // Tři typy moci... 94 // Zplnomocnění a týmová práce... 94 // Jak postupovat při zplnomocnění... 96 // Potřebuje autonomní tým vůdce?... 98 // Skutečně se autonomní týmy samy řídí?... 100 // 6 // 4.5 Vedení týmu... // Co vůdce týmu nedělá... // 4.6 Vedeni týmu a sociální identifikace // Shrnutí... // 101 // 103 // 104 // 105 // 5 // Hodnocení týmového výkonu... // 5.1 Psychometrické přístupy ? hodnocení týmu . Belbinův sebehodnotťcť inventář týmových rolí // Šestnáctifaktorový dotazník (16PF) a OPQ . . . // 5.2 Zásady hodnocení týmu... // Inventář týmové atmosféry... // 5.3 Výkonnostní křivka týmu... // Rysy vysoce výkonného týmu... // 5.4 Rozhodování v týmu... // Polarizace skupiny ... // Skupinové myšlení... // 5.5 Odmčny a pobídky... // Sociální zpohodlnění... // 5.6 Odměna či trest?... // Odměna týmu či jednotlivců?... // Shrnutí... // 107 // 107 // 108 110 111 112 115 // 117 // 118 118 120 125 // 125 // 126 129 129 // 6 // Pozice týmu v organizaci... // 6.1 Jak probíhá interakce mezi týmem a podnikem či institucí . // Typy externí aktivity... // Co dělají úspěšné týmy?... // Rysy podpůrného podniku...; // Organizační kultura... // Typy kultury... // Kultura jako symbol... // Kultura jako systém... // Kultura jako sdílená přesvědčení...
// Kultura jako síť... // 6.2 Sociální identita v organizaci... // Pozor na nepřátelství mezi skupinami...’ // Budování týmu v organizaci... // 6.3 Organizační kultura a sociální reprezentace... // 6.4 Tým a změny v podniku či instituci... // Jak ? organizačním změnám dochází?... // 6.5 Co týmy potřebují... // Shrnutí... ... // . 131 . 131 . 132 . 133 . 135 . 136 . 137 . 137 . 138 . 140 . 141 . 141 . 143 . 144 . 146 . 147 // 148 // 149 // 153 // 7 Zavedení týmové práce... I55 // 7.1 Novátorské týmy v akci... I55 // Vlastnosti novátorských lýmů... 156 // Faktory ovlivňující organizační změny... 157 // 7.2 Jak může tým ovlivnit organizaci... 161 // Vliv menšiny... 162 // Rysy novátorských týmů... 163 // 7.3 Rezistence vůči týmové práci... 164 // Slabá víra v týmovou práci...; . . 164 // Osobní pocit ohrožení a úzkosti... 165 // Rezistence organizace... 166 // 7.4 Když týmy nefungují... 166 // Nástrahy při zavádění týmové práce... 168 // Jak dosáhnout efektivity týmu... 171 // 7.5 Faktory úspěšnosti týmu... 172 // Shrnutí... 174 // 8 Shrnutí a závěry... I75 // 8.1 Shrnutí... 175 // Kapitola 1 : Proč pracovat v týmu?... 175 // Kapitola 2: Tým a skupina... 176 // Kapitola 3: Budování týmu... 177 // Kapitola 4: Tým a jeho vůdce... 177 // Kapitola 5: Hodnocení týmového výkonu... 178 // Kapitola 6: Pozice týmu v organizaci... 179 // Kapitola 7: Zavedení týmové práce... 179 // 8.2 Co
mohou dělat manažeři týmů? ... 180 // 8.3 Co mohou dělat ředitelé?... 181 // Závěry... 182 // Literatura... 183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC