Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
Brno : Cesta, 2000
269 s.

ISBN 80-7295-010-X (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, úvod, slovníček odborných pojmů, rejstřík
Bibliografie: s. 254-258
Psychoterapie - konflikty - řešení - příručky
000088039
Obsah // Průvodní slovo...5 // Předmluva...7 // Úvodem... 11 // Návod pro čtenáře... 13 // Trojí těžiště diferenciační analýzy...22 // Co je obsahem této knihy...23 // Psychoterapie dnes...24 // I. Teorie diferenciační analýzy...27 // Zamyšlení nad výchovou...27 // Stín na slunečních hodinách...27 // Výchova a převýchova...28 // Bezradnost a naděje...29 // Funkční obrat ve výchově a psychoterapii...30 // Sociální konflikty - normy...32 // Příklady konfliktních sociálních situací ve výchově...32 // Příklady konfliktních sociálních situací v psychoterapii...33 // Teorie diferenciační analýzy...36 // Aktuální schopnosti...37 // Aktuální schopnosti a jednota...40 // Význam aktuálních schopností...42 // Aktuální schopnosti a konflikty ...43 // Základní schopnosti...44 // Aktuální a základní konflikt...45 // Typy matek a otců...48 // II. Aktuální schopnosti (primární a sekundární schopnosti)...52 // Aktuální schopnosti...52 // Zvědavci a slon...52 // Jaké funkce mají aktuální schopnosti?...53 // OBSAH // 267 // Je některá aktuální schopnost důležitější než jiná?...55 // Primární schopnosti...56 // Vývoj primárních schopností z hlediska strachu - agrese - // napodobování...56 // Vzor...57 // Víra...58 // Čas...59 // Pochybnost...60 // Naděje...62 // Důvěra a spolehnutí...63 // Trpělivost...64 // Jistota...65 // Láska - kontakt - sexualita...67 // Jednota...70 // Strach, agrese
a napodobování jako konfliktové potenciály 71 // Sekundární schopnosti...79 // Děvčátko s červenými sametovými šaty ...79 // Dochvilnost...79 // Čistotnost...82 // Pořádnost...85 // Poslušnost...88 // Zdvořilost...91 // Čestnost...94 // Spravedlivost...97 // Píle - výkon... 100 // Šetrnost... 103 // Spolehlivost - přesnost - svědomitost... 106 // III. Nedorozumění ve výchově. Partnerství a psychoterapie 1 10 // Nedorozumění... 110 // Vrána a páv... 110 // Cíl výchovy a obsah výchovy... 111 // Relativita hodnot... 113 // Dimenze času a obraz člověka... 119 // Vývoj... 122 // Krize identity... 125 // Člověk-zvíře... 129 // Vrozený - získaný...132 // Jedinečnost...136 // 268 // NOSSRAT PESESCHKIAN // Nevědomí... 141 // Generalizace... 150 // Předsudek... 153 // Muž a žena... 156 // Spravedlnost - láska... 160 // Sex... 163 // Sex - sexualita - láska... 166 // Karikatury lásky... 173 // Ztráta jednoty...179 // Zdraví - nemoc... 182 // Víra - náboženství - církev... 185 // Podmíněný a určený osud... 191 // Smrt... 195 // V. Výchova - svépomoc - psychoterapie...208 // Prorok a dlouhé lžíce...208 // Úvod do svépomoci...209 // Tři základní principy mezilidských vztahů...210 // Interakční analýza...211 // Svépomoc...215 // 1. stupeň: Odstup / pozorování...215 // 2. stupeň: Inventarizace...219 // 3. stupeň: Situační povzbuzení...222 // 4. stupeň: verbalizace...224 // 5. stupeň: Rozšíření cíle...229
// Rodinná skupina - Rodičovská skupina - Partnerská skupina 231 // Starosti druhých...231 // Rodinná skupina...232 // Rodičovská skupina...242 // Partnerská skupina...244 // Diferenciačně-analytická psychoterapie...247 // Příběh na cestu...253 // Literatura...254 // Slovníček odborných pojmů...259 // Rejstřík...263 // OBSAH // 269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC