Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.7) Půjčeno:77x 
BK
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003
461 stran : ilustrace ; 21 cm

ISBN 80-246-0448-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 451-460 a rejstřík
Psychologie práce - učebnice vysokošk.
000088201
Obsah // ČÁST A. ZÄKLADY psychologie prAce a organizace // I. TEORIE A HISTORIE PSYCHOLOGIE PRÁCE // A ORGANIZACE (J. Štikar, J. Hoskovec) ... 13 // 1 Základní východiska ... 13 // з) Teoretické základy psychologie práce a organizace... 13 // b) Rozvoj psychologie práce a organizace... 21 // Tf) Současné oblasti psychologie práce a organizace... 24 // 2 Sociálně-kognitivní přístup v psychologii práce a organizace 27 // a) Integrační přístup ... 27 // b) Observační učení... 29- // c), Sebeuplatnění... 30 // d) Organizační řízení (management) ... 32 // 3 Historie psychologie práce a organizace ve 20. století... 35 // a) Psychotechnika a studium práce... 35 // b) Psychologie práce a organizace v plánovaném hospodářství 40 // c) Psychologie práce a organizace v tržním hospodářství ... 45 // II. PRÁCE A JEJÍ PODMÍNKY flf. Štikar) ... 47 // 1 Podmínky práce ... 47 // a) Práce a životní prostředí... 47 // b) Fyzikálně chemické podmínky... 48 // c) Vlivy biorytmu, únavy a monotonie... 53 // d) Bezpečnost práce... 55 // 2 Analýza práce ... 56 // a) Východiska a cíl analýzy práce... 56 // b) Analýza se zaměřením na činnosti informační, // rozhodovací a pohybové... 59 // c) Analýza práce a profesiografie... 61 // 3 Pracovní výkonnost ... 63 // a) Determinace a posuzování pracovní výkonnosti... 63 // b) Kritéria pracovní výkonnosti... 66 // c) Sledování výsledků práce ... 68 // d) Hodnocení
pracovní výkonnosti... 69 // 4 Pracovní výcvik ... 70 // a) Východiska pro výcvik... 70 // b) Hodnocení efektivity výcviku... 72 // 5 Pracovní zátěž ... 73 // a) Koncepce zátěže... 73 // b) Teorie a modely zátěže ... 75 // c) Stresory a prostředí ... 79 // 6 Změny práce ... 82 // a) Automatizace a systémy ělověk - stroj... 82 // b) Nové technologie a jejich využití ... 84 // c) Informační technologie a komunikace ... 86 // III. OSOBNOST A PRÁCE (M. Rymeš)... 89 // 1 Vyrovnávání se s prací a identifikace s prací a organizací ... 89 // a) Adaptace na práci... 89 // b) Identifikace s prací... 93 // c) Identifikace s organizací... 94 // 2 Schopnosti a způsobilost к práci... 95 // a) Schopnosti a výkon ... 95 // b) Zjišťování pracovní způsobilosti...100 // 3 Motivace a postoje к práci...102 // a) Teorie pracovní motivace ...102 // b) Motivace к práci v organizacích ...106 // c) Pracovní postoje...109 // 4 Pracovní spokojenost ...111 // a) Teorie pracovní spokojenosti...111 // b) Faktory pracovní spokojenosti ...114 // c) Spokojenost a pracovní chování...117 // 5 Pracovní kariéra ...119 // a) Základy teorie kariéry ...119 // b) Týpy kariéry...123 // c) Rozvoj kariéry...125 // 6 Pracovník s problémy ...128 // a) Firemní poradenství...128 // b) Pracovníci vyžadující zvláštní péči...131 // c) Alkoholismus a drogy na pracovišti...134 // IV. PRÁCE A ORGANIZACE (K. Riegel)...137 // 1 Teorie organizace ...137
// a) Klasická teorie organizace ...139 // b) Ncoklasická teorie organizace...140 // c) „Moderní“ teorie organizace...142 // d) Postmoderní teorie organizace...143 // 2 Práce a skupina...143 // a) Práce jako základ vzniku skupiny ...143 // b) Skupina jako základ procesu práce ...145 // c) Integrace práce a skupiny: tým ...147 // 3 „Průmyslová demokracie“...149 // a) Průmyslový konflikt...149 // b) Participativní řízení...151 // c) Vyjednávání ...155 // 4’ Podniková kultura ...161 // a) Pojem a geneze podnikové kultury...161 // b) Zpětnovazební povaha podnikové kultury...164 // c) Nové prvky podnikové kultury ...166 // 5 Ztráta zaměstnání...169 // y a) Psychologické důsledky ztráty zaměstnání...169 // b) Ztráta zaměstnání a zdraví...172 // c) Vliv propouštění na ty, kteří zůstali ...174 // V. OBLASTI APLIKACE...178 // 1 Personální psychologie (M. RymeŠ) ...178 // a) Předmět a vývoj personální psychologie...178 // b) Systém personálního řízení...180 // 2 Inženýrská psychologie (J. Štikar) ...183 // a) Předmět a vývoj inženýrské psychologie...183 // b) Analýza činnosti operátora ...184 // c) Systémy a simulátory ...185 // 3 Psychologie organizace a řízení (K. Riegel)...187 // a) Předmět a vývoj psychologie organizace a řízení...187 // b) Subjekt a objekt řízení ...190 // c) Řídicí procesy ...194 // 4 Psychologie dopravy (J. Štikar, Hoskovec) ...197 // a) Předmět a vývoj dopravní
psychologie ...197 // b) Dopravní systémy a jejich spolehlivost...199 // c) Řízení dopravních prostředků...201 // d) Volba dopravního prostředku a dopravní cesty...203 // 5 Psychologie trhu (M. RymeŠ) ...205 // a) Předmět a vývoj psychologie trhu...205 // b) Faktory spotřebního chování...208 // c) Vztah prodejce - zákazník...210 // 6 Ekonomická psychologie (K Riegel) ...212 // a) Předmět a vývoj ekonomické psychologie...212 // b) Člověk a ekonomika ...219 // CAST В. METODY PSYCHOLOGIE PRÄCE A ORGANIZACE // I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY METOD (J. Štikar 3- Hoskovec) ...225 // 1 Základní psychologické metody a jejich užití v psychologii práce // a organizace...226 // 2 Základní metodologické a statistické pojetí výběru pracovníků ...231 // 3 Teorie a postup při zjišťování pracovních proměnných ...236 // 4 Modelování a experiment...239 // Пі: ČINNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY METOD Q. Štikar, K. Riegel, 3- Hoskovec) ... 245 // 1 Metody analýzy pracovní činnosti ...245 // 2 Metody kauzální a časové analýzy pracovní činnosti...253 // 3 Metody hodnocení průběhu práce a výsledků pracovní činnosti ... 258 // 4 Profesiografie...263 // 5 Objektivní a subjektivní míry zátěže při práci...270 // III.DIFERENCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ // CHARAKTERISTIKY METOD (J. Štikar, M. Rymeš, J. Hoskovec) ...280 // 1 Validita prediktorů...280 // 2 Schopnosti a dovednosti ...286 // 3 Charakter, temperament, гцјту ...293 // 4 Hodnoty,
motivace a postoje...295 // 5 Podmínky výběru a rozmisťování pracovníků...303 // 6 Počítače a diagnostika...311 // IV. SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ // CHARAKTERISTIKY METOD (). Štikar, M. Rymeš, ). Hoskovec) ...314 // 1 Rozbor činnosti pracovních skupin...314 // 2 Psychologické metody výzkumu a hodnocení pracovních skupin 316 // 3 Užití počítačů к výzkumu pracovních skupin...323 // 4 Metoda záznamu a hodnocení činnosti skupiny pracovníků // řídících technické systémy...324 // 5 Adaptace, spokojenost a fluktuační tendence...325 // v 6 Zjišťování skupinové atmosféry a řešení konfliktů ...332 // V APUKACE METOD // V RŮZNÝCH SPECIÁLNÍCH OBLASTECH ...337 // 1 Metody v personální psychologii (3- Štikar, M. Rymeš, J. Hoskovec) . 337 // a) Metody profesní orientace ...337 // b) Metody poznávání osobnosti pracovníka...342 // c) Metody hodnocení pracovníků ...349 // d) Metody přípravy pracovníků ...360 // 2 Metody inženýrské psychologie (J. Stikar, J. Hoskovec)...370 // a) Metody analýzy systému člověk - stroj - prostředí...370 // b) Metody analýzy činnosti operátora ...372 // c) Metody ke zjišťování a prevenci zátěže při práci // s novými technologiemi ...376 // d) Simulace činnosti operátora ...378 // 3 Metody psychologie organizace a řízení (K. Riegel) ...380 // a) Metody analýzy objektu řízení...380 // b) Metody analýzy systému řízení...385 // c) Metody analýzy činnosti manažera
(řídící činnosti) ...389 // d) Modelování organizací ...394 // 4 Metody psychologie dopravy (J. Stikar, J. Hoskovec) ...396 // a) Metody analýzy činnosti řidiče ...396 // b) Metody ke zjišťování způsobilosti řídit // motorové dopravní prostředky...399 // c) Metody výuky a výcviku...401 // d) Metody analýzy nehod a jejich příčin ...408 // 5 Metody psychologie trhu (M. Rymeš) ...414 // a) Metody analýzy spotřebního chování...415 // b) Metody analýzy účinnosti propagačních prostředků // a analýzy image...419 // c) Metody výcviku prodejních dovedností...423 // 6 Metodická hlediska ekonomické psychologie (K. Riegel) ...425 // a) Metoda a způsob myšlení ekonomické psychologie...425 // b) Psychologické aspekty mikroekonomie...433 // c) Psychologické možnosti využití makroekonomie ...436 // d) Metody ve vybraných problémech ekonomické psychologie ...440 // Literatura...451 // Věcný rejstřík...461
cnb001192290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC