Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
2. přepracované a aktualizované vyd.
Praha : Grada, 2006
254 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-247-1706-9 (brož.)
Management
Manažer
V tiráži uvedeno 1. vyd.
Dotisk 2007
Obsahuje bibliografii na s. 243-245 a rejstřík
000088304
O autorkách ...9 // Předmluva...11 // 1. Úvod do psychologie, psychologie práce a organizace...13 // 1.1 Vznik a vývoj vědecké psychologie...14 // 1.1.1 Psychofyzika: předzvěst vědecké psychologie...13 // 1.1.2 Asocianismus, experimentální psychologie: nástup vědecké // psychologie ...13 // 1.1.3 Gestaltpsychologie (tvarová psychologie) ...17 // 1.1.4 Psychoanalýza a další směry tzv. hlubinné psychologie...20 // 1.1.5 Behaviorismus...28 // 1.1.6 Humanistická a kognitivní psychologie...31 // 1.1.7 Syntetické pojetí ...33 // 1.2 Soustava psychologických disciplín a předmět psychologie...34 // 1.2.1 Soustava psychologických disciplín - struktura psychologie ... 35 // 1.2.2 Předmět psychologie...36 // 1.3 Vývoj a předmět psychologie práce a organizace...37 // 1.3.1 Vznik a vývoj psychologie práce a organizace...37 // 1.3.2 Psychotechnika — poradenská psychologie práce...39 // 1.3.3 Human relations — sociální psychologie práce ...41 // 1.3.4 Inženýrská psychologie a ergonomie...43 // 1.3.5 Psychologie organizace...45 // 1.3.6 Předmět a dílčí oblasti psychologie práce a organizace ...47 // 1.4 Zaměření a formy odborné psychologické činnosti...50 // 1.4.1 Psychologický výzkum ...51 // 1.4.2 Psychologická expertízni činnost...52 // 1.4.3 Psychologické poradenství...53 // 1.4.4 Klinické přístupy...54 // 1.5 Metody psychologie, psychologie práce a organizace...54 // 1.5.1 Pozorování...55 // 1.5.2 Experiment...57
// 1.5.3 Dotazování ...60 // 1.5.4 Psychologické testy...65 // 1.5.5 Škály ...67 // 1.5.6 Sociometrie ...68 // 1.5.7 Studium objektivních materiálů...69 // 1.5.8 Studium průběhu a výsledků pracovní činnosti...70 // 1.5.9 Profesiografie ...70 // 1.5.10 Metody psychologické intervence a výcviku ...71 // 1.6 Shrnutí a otázky ...72 // Základní psychologické pojmy...75 // 2.1 Lidská psychika a podmínky jejího fungování...76 // 2.2 Psychické procesy, stavy a funkce ...77 // 2.2.1 Poznávání ...78 // 2.2.2 Pozornost, pamět a učení...82 // 2.2.3 Cítění...84 // 2.2.4 Snažení ...85 // 2.3 Pojem osobnost...86 // 2.3.1 Základní charakteristika ...86 // 2.3.2 Vývoj osobnosti...87 // 2.3.3 Struktura osobnosti...90 // 2.3.4 Poruchy osobnosti...102 // 2.4 Základní pojmy sociální psychologie — vztah osobnosti // a společnosti...106 // 2.4.1 Sociální percepce...106 // 2.4.2 Sociální komunikace...108 // 2.4.3 Sociální skupiny, pozice a role...110 // 2.5 Shrnutí a otázky ...111 // Člověk v pracovním prostředí...115 // 3.1 Podmínky činnosti člověka v pracovním prostředí ...116 // 3.1.1 Prostorové a funkční podmínky pracoviště ...117 // 3.1.2 Fyzické podmínky práce...120 // 3.1.3 Organizační podmínky práce...126 // 3.2 Využití poznatků inženýrské psychologie a ergonomie...127 // 3.2.1 Základní otázky vztahu člověka a technického zařízení ... 129 // 3.2.2 Interakce člověka a technických zařízení ...131
// 3.3 Spolehlivost pracovního výkonu a bezpečnost práce...136 // 3.3.1 Spolehlivost pracovního výkonu ...136 // 3.3.2 Psychologické otázky bezpečnosti práce ...137 // 3.3.3 Choroby z povolání ...140 // 3.4 Únava, režim práce a odpočinku ...142 // 3.4.1 Únava a její projevy ...142 // 3.4.2 Stres a náročné situace v práci...144 // 3.4.3 Režim práce a odpočinku ...148 // 3.5 Shrnutí a otázky ...149 // 4. Člověk v pracovním procesu...151 // 4.1 Pracovní činnost...152 // 4.1.1 Analýza pracovní činnosti...153 // 4.1.2 Profesiografie a profily pracovních míst...155 // 4.2 Pracovní způsobilost, kvalifikace a kompetence pracovníků...160 // 4.3 Pracovní výkon a výkonnost ...166 // 4.4 Motivace pracovního jednání a pracovní spokojenost...173 // 4.4.1 Výkonová motivace a aspirace ...173 // 4.4.2 Vybrané teorie motivace pracovního jednání...175 // 4.4.3 Pracovní spokojenost...180 // 4.5 Osobnost člověka z hlediska jeho uplatnění v práci...186 // 4.6 Shrnutí a otázky ...191 // 5. Mezilidské vztahy na pracovišti...193 // 5.1 Člověk — bytost společenská...194 // 5.2 Mezilidské vztahy a sociální klima na pracovišti...196 // 5.3 Pracovní skupiny a týmy...200 // 5.3.1 Základní charakteristiky...201 // 5.3.2 Strukturování pracovních skupin a týmů ...203 // 5.3.3 Sociální normy, tradice a hodnoty pracovní skupiny ...205 // 5.4 Komunikace v pracovním prostředí...207 // 5.5 Osobnost a činnost manažera...210
5-5.1 Postavení manažera v podniku a nároky na jeho osobnost ... 211 // 5.5.2 Manažer a vedení lidí, komunikace s pracovníky ...214 // 5.6 Stimulace pracovního jednání...223 // 5-6.1 Stimulace pracovníků ...224 // 5.6.2 Stimulace pracovních skupin...227 // 5.7 Uplatnění psychologie v systému práce s lidmi...229 // 5.7.1 Psychologie v personalistice...229 // 5.7.2 Psychologie v sociální práci...231 // 5.8 Poradenská péče o pracovníky...232 // 5.8.1 Vymezení poradenství...232 // 5.8.2 Specifické skupiny pracovníků ...233 // 5.8.3 Problémové jednání pracovníků...237 // 5.9 Shrnutí a otázky ...240 // Literatura ...243 // Rejstřík věcný...247 // Rejstřík jmenný...254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC