Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Maxdorf, 2008
520 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

ISBN 978-80-7345-158-5 (váz.)
Jessenius
Medicína naléhavých stavů
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000088307
Hemoptýza -- Úvod a definice -- Patofyziologie hemoptýzy -- Příčiny hemoptýzy -- Klasifikace hemoptýzy -- Vyšetřovací metody -- Diagnostické algoritmy -- Diferenciální diagnostika hemoptýzy -- Léčba -- Prognóza -- Prevence -- Závěr -- Poznámky -- Difuzní alveolární hemoragie -- Úvod -- Definice -- Epidemiologie -- Patogeneze a patologie -- Klinický obraz -- Diagnostický postup -- Léčba -- Prognóza -- Závěr -- Poznámky -- Dusnost (základní přehled) -- Úvod a definice -- Fyziologie a patofyziologie -- Subjektivní popis dusnosti (kvalitativní hodnocení dusnosti) -- Objektivní hodnocení dusnosti (kvantifikace dusnosti) -- Klinické aspekty dusnosti -- Diferenciální diagnostika dusnosti -- Léčebné ovlivnění dusnosti -- Závěr -- Hyperventilační syndrom -- Úvod a definice -- Patofyziologie -- Klinické příznaky -- Diagnóza a diferenciální diagnóza -- Léčba -- Prognóza -- Závěr ---
Předoperační pneumologické vyšetření -- Úvod -- Cíle předoperačního vyšetření -- Obecné rizikové faktory vzniku perioperačních komplikací -- Doporučená předooperační vyšetření pacientů s plicním onemocněním -- Možnosti vedení přípravy pacienta k operaci -- Poznámky z klinické praxe -- Pooperační dusnost -- Úvod -- Zhodnocení aktuálního stavu pacienta s náhle vzniklou pooperační dusností -- Základní doporučená vyšetření -- Základní diagnostická a terapeutická opatření -- Respirační selhávání -- Úvod a definice -- Patofyziologie respiračního selhávání -- Klinické projevy respiračního selhávání -- Diagnóza respiračního selhávání -- Léčba -- Závěr -- Poznámky -- Akutní plicní poškození a syndrom akutní respirační tísně dospělých -- Úvod -- Definice -- Epidemiologie a rizikové faktory -- Patofyziologie a patologie -- Klinické projevy -- Diagnóza -- Léčba -- Prognóza ---
Praktické otázky -- Fluidotorax -- Úvod a definice -- Patofyziologie -- Etiologie -- Klinické projevy fluidotoraxu -- Vyšetřovací metody u fluidotoraxu -- Léčba fluidotoraxu -- Obecný algoritmus péče o nemocného s fluidotoraxem -- Komplikace evakuace fluidotoraxu -- Naléhavé klinické situace v pleurologii -- Iatrogenní výpotky -- Závěr -- Praktické poznámky pro lékaře -- Plicní embolie -- Úvod a definice -- Epidemiologie -- Patofyziologie -- Klinické projevy -- Diagnostika -- Diferenciální diagnóza -- Léčba -- Prevence -- Prognóza -- Netromboembolická plicní embolizace -- Závěr -- Praktické rady -- Pneumotorax -- Úvod a definice -- Patofyziologie pneumotoraxu -- Příčiny pneumotoraxu -- Klinické projevy pneumotoraxu -- Komplikace pneumotoraxu -- Klasifikace pneumotoraxu -- Vyšetřovací metody -- Diferenciální diagnostika pneumotoraxu -- Léčba pneumotoraxu -- Prognóza -- Prevence -- Závěr ---
Praktické poznámky pro ošetřujícího lékaře -- Pneumomediastinum -- Úvod a definice -- Etiopatogeneze -- Klinický obraz -- Diagnostika -- Diferenciální diagnostika -- Léčba -- Prognóza -- Závěr a typy pro ošetřující lékaře -- Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem -- Úvod a definice -- Příznaky -- Diagnostika -- Léčba -- Následná opatření -- Závěr -- Akutní komplikace bronchoskopie -- Úvod -- Rozdělení komplikací -- Nejčastější komplikace -- Závěr -- Akutní inhalační expozice toxickým látkám (inhalační trauma) -- Úvod a definice -- Epidemiologie -- Etiopatogeneze -- Klinický obraz -- Diagnóza, diferenciální diagnóza -- Léčba -- Závěr -- Respirační projevy akutní horské (výškové) nemoci -- Úvod -- Definice a epidemiologie -- Patofyziologie -- Klinické projevy -- Diagnóza -- Diferenciální diagnostika -- Léčba -- Prognóza -- Prevence -- Praktické rady ---
Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí -- Úvod -- Patofyziologie -- Klinické projevy -- Diagnostika -- Léčba -- Prognóza postižení -- Praktické rady -- Akutní exacerbace astmatu, astmatický záchvat, akutní astma -- Úvod a definice -- Epidemiologie astmatu -- Etiopatogeneze astmatu, etiopatogeneze exacerbace -- Patofyziologie příznaků astmatu -- Faktory vyvolávající exacerbaci -- Diagnóza a průběh exacerbace -- Diferenciální diagnóza akutní exacerbace astmatu -- Léčba exacerbace (akutního astmatického záchvatu) -- Edukace -- Prevence exacerbaci -- Chyby v léčbě exacerbace astmatu -- Závěr -- Anafylaxe -- Úvod a definice -- Patofyziologie anafylaxe a anafylaktoidní reakce -- Příčiny anafylaxe a anafylaktoidní reakce -- Klinický obraz a diagnostika -- Léčba -- Sekundární prevence anafylaxe -- Závěr -- Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci -- Úvod a definice -- Epidemiologie CHOPN ---
Etiopatogeneze a patofyziologie CHOPN a exacerbace -- Patofyziologie příznaků CHOPN -- Faktory vyvolávající exacerbaci -- Klinický obraz a diagnóza exacerbace -- Diferenciální diagnóza exacerbace CHOPN -- Komplikace CHOPN, komplikace exacerbace -- Léčba exacerbace -- Prevence CHOPN, prevence exacerbaci, edukace -- Chyby v léčbě exacerbace -- Závěr -- Akutní stavy u nemocných s cystickou fibrózou -- Úvod -- Postižení dýchacího ústrojí u CF a jeho léčba -- Mimoplicní postižení u CF a jeho léčba -- Plicní exacerbace -- Léčba infekce -- Další léčba plicní exacerbace -- Další příčiny plicního onemocnění u CF a jejich léčba -- Mimoplicní akutní stavy u CF -- Závěr -- Akutní formy idiopatické intersticiální pneumonie -- Úvod -- Klasifikace -- Epidemiologie -- Etiologie -- Patogeneze a patologie -- Klinické vyšetření -- Diagnostika -- Diferenciální diagnostika -- Léčba -- Prognóza -- Závěr ---
Poznámky pro klinickou praxi -- Akutní sarkoidóza -- Úvod -- Definice -- Epidemiologie -- Patologie -- Klinický obraz akutní sarkoidózy -- Diagnostika -- Léčba -- Prognóza -- Poznámky pro klinickou praxi -- Akutní plicní projevy onemocnění pojivové tkáně -- Obecný úvod -- Obecná diferenciální diagnóza -- Standardně doporučená vyšetření -- Léčba a klinický průběh -- Jednotlivé nozologické jednotky -- Závěr -- Akutní plicní eozinofilie -- Alergická bronchopulmonální aspergilóza (ABPA) -- Löfflerův syndrom (prostá plicní eozinofilie) -- Tropická plicní eozinofilie -- Akutní eozinofilní pneumonie -- Exacerbace syndromu Churga-Straussové (CSS) -- Další eozinofilní stavy -- Hypersenzitivní pneumonitida (exogenní alergická alveolitida) -- Úvod, definice, epidemiologie -- Etiopatogeneze -- Klinický průběh, příznaky, doporučená vyšetření, diagnóza, -- diferenciální diagnóza -- Léčba -- Prognóza a závěr ---
Akutní poškození plic léky a léčebnými zákroky -- Úvod a definice -- Etiopatogeneze -- Klinický obraz -- Diagnóza, doporučená vyšetření, diferenciální diagnóza -- Léčba -- Prognóza onemocnění -- Závěr -- Akutní infekce dolních dýchacích cest -- Tracheitida -- Akutní bronchitida -- Akutní infekční exacerbace chronické bronchitidy -- Akutní bronchiolitida -- Pneumonie -- Plicní absces -- Akutní zánět mediastina -- Úvod a definice -- Etiopatogeneze -- Příznaky -- Diagnóza, doporučená vyšetření, diferenciální diagnóza, komplikace -- Léčba -- Prognóza a závěr -- Akutní situace v péči o pacienty s plicní tuberkulózou -- a s plicní mykobakteriózou -- Úvod a definice -- Etiopatogeneze -- Klinický obraz a doporučená vyšetření -- Diagnóza, diferenciální diagnóza -- Léčba -- Závěr -- Antrax -- Úvod, definice a etiologie -- Klinický průběh -- Diagnóza a doporučená vyšetření -- Léčba ---
Postexpoziční perorální profylaxe (po rizikové inhalační expozici) -- Prognóza a prevence -- Závěr -- Poznámky pro praxi -- Těžký akutní respirační syndrom -- Úvod a definice -- Etiopatogeneze -- Klinický obraz -- Diagnóza, diferenciální diagnóza -- Léčba -- Prognóza a prevence -- Závěr -- Akutní plicní postižení u HIV -- Úvod -- Etiologie -- Patofyziologie -- Klinický obraz -- Diagnostika hiv -- Léčba -- Prognóza -- Poznámky -- Sepse u respiračních chorob -- Úvod a definice -- Epidemiologie -- Patofyziologie -- Etiopatogeneze (příčiny sepse) -- Klinický obraz -- Diagnóza, diferenciální diagnóza -- Léčba -- Prognóza -- Závěr -- Výživa kriticky nemocných -- Úvod -- Patofyziologie -- Klinické projevy -- Diagnostické možnosti stresového hypermetabolismu -- Cíle nutriční podpory během stresového hypermetabolismu -- Složení nutriční podpory -- Metody nutriční podpory ---
Praktická doporučení pro nutriční podporu kriticky nemocných Závěr -- Neinvazivní ventilační podpora -- Úvod a definice -- Mechanismus účinku NIVP -- Indikace -- Kontraindikace NIVP -- Způsob aplikace NIVP -- Komplikace NIVP -- Závěr -- Praktický dovětek pro skeptiky -- Praktický dovětek pro nadšence a optimisty -- Praktický dovětek pro všechny -- Resuscitace -- Úvod a definice -- Základní KPR -- Rozšířená KPR -- Resuscitace dětí -- Poresuscitační péče -- Specifické akutní stavy (s hrozící zástavou dechu a oběhu) Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC