Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:49x 
BK
V Olomouci : Votobia, 1997
263 s., [4] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 23 cm

ISBN 80-7198-199-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 259-263
Psychologie - výklady populární
000088368
Obsah // Úvod // Pojem psychologie Dějiny psychologie // Počátky experimentální psychologie Psych ofyzika Diferenciální psychologie Tvarová (celostní) psychologie (gestaltismus) // Behaviorismus Psychoanalýza Humanistická psychologie // Psychologické metody // Experiment // Teoretická koncepční fáze Variace podmínek Kontrola rušivých vlivů Kontrola výběru Statistická kontrola Statistická inference Pojem pravděpodobnosti // Vnímání // Počitky // Podnětový práh // Práh intenzity Práh kvality Rozdílový práh Adaptační úroveň Počitky - vnímání Zrakové vnímání Přeměna elektromagnetických kmitů v nervové vzruchy Barevné vidění Teorie barevného vidění // Teorie tří komponent Thomase Younga (1773-1929) a Hermanna Helmholtze (1821-1894) // Teorie doplňkových barev Ewalda Heringa (1834-1818) Barva je jen smyslový počitek // Zpracování vizuálních informací Laterální inhibice // Tvar // Organizační procesy ve vnímání Zákony organizace // Pregnance (vyhraněnost) - zákon dobrého tvaru // Trojrozměrné vidění Prostor a čas // Vnímání prostoru Vnímání času // Vnímání barev // Uspořádání barev Komplementární barvy Vzájemné působení barev Smyslový účinek barvy Žlutá Modrá Červená Zelená // Optické klamy // Optické klamy v architektuře Amesův prostor // Pohyb vedoucí ke změně struktury // Představy // Eidetické představy // Halucinace // Iluze // Sociální vnímání // 23
// 23 // 23 // 23 // 26 // 36 // 40 // 44 // 45 // 45 // 46 // 46 // 47 // 48 // 49 // 49 // 50 // 52 // 53 53 // 56 // 57 // 58 58 // 58 // 59 // 60 60 // Hlubinná psychologie // Sigmund Freud: Psychoanalýza // Struktura osobnosti - psychický aparát Nevědomí Předvědomí Vědomí Ono Já // Nadjá Teorie pudů Dětské vývojové fáze Orální fáze // 62 // 62 // 62 // 63 // 63 // 63 // 63 // 64 64 // 64 // 65 // 66 // Anální fáze Falická fáze Perioda latence Genitální fáze // Způsoby fungování nevědomého Obranné mechanismy Chybné úkony // Zkoumání snů // Teorie snů // c. G. Jung: Analytická psychologie // Rozdělení psychologických typů Funkce psýchy // Alfred Adler: Individuální psychologie Další kritický rozvoj hlubinné psychologie // Erich Fromm: Dialektický humanismus Karen Horneyová // Viktor E. Frankl: Existenciálni analýza Ludwig Binswanger: Existenciálni psychologie // 66 // 66 // 68 // 68 // 68 // 68 // 71 // 72 72 77 80 81 81 83 // 83 // 84 // 85 // 86 // Učení, paměť, inteligence // Učení // Asociace Verbální učení Klasická podmíněnost Učení úspěchem // Instrumentální učení Operantní učení Teorie J. Dollarda a N. E. Millera Učení na modelu Paměť Inteligence // Teorie inteligence // Ch. Spearman: Dvoufaktorová teorie L L. Thurstone J. P. Guilford Inteligenční testy Binet a Simon Stern HA WIE // Nadání - prostředí // 87 // 87 // 87 // 87 // 89 // 92 // 92 // 93 // 96 // 97 // 98 100 100
101 101 102 104 104 // 104 // 105 107 // Motivace a emoce // Motivace // Biologický řídící okruh Aktivace • e // Nedostatek podnětů a nadbytek podnětů Teorie kognitivní disonance // Jednodolarový/dvacetidolarový experiment // Hierarchie motivace Spánek // Hlad // Chorobná hubenost (Anorexia nervosa) // Přejídání a nutkavé zvracení (bulimie) // Sexualita // Vývoj sexuality Pohlavní akt // Emoce // Aktivační teorie emocí // Teorie citů S. Schachtera Atribuce // Stres // Stresové modely zaměřené na reakce Stresové modely zaměřené na podněty // r Agrese // Agrese jako naučený způsob chování Kognitivní vlivy Společenské vlivy Psychoanalytické teorie // Agrese jako pud smrti Psychodynamika agrese // 109 // 109 // 109 // 110 110 111 112 112 113 116 116 118 119 119 121 // 123 // 124 // 125 // 126 126 127 // 127 // 128 // 129 // 130 130 132 // 132 // 133 // Vývojová psychologie // Determinanty vývoje Vývoj osobnosti // Vývoj jáství // Vývoj .falešného jáství" // Role otce Vývojové fáze Prenatální fáze Narození (natální fáze) Kojenecký věk Dětství // 135 // 135 // 138 // 138 // 141 // 143 // 144 144 144 144 146 // Anální fáze -146 // Vývoj řeči 146 // Střetávání s prostředím I47 // Falická fáze 148 // Perioda raného mládí 148 // Od počátku školního věku po 11.-13. rok života 148 // Puberta 149 // Adolescence 150 // Věk dospělosti 150 // ’ Práce 151 // Nezaměstnanost 151 // Stáří 153
Smrt 155 // Dětská kresba 158 // Fáze čmárání 158 // Symbolické stadium I59 // Naivní realismus 160 // Vizuální realismus I63 // „Děti potřebují pohádky" 164 // Konflikt a zpracování konfliktu lee // Konflikt 166 // 1. Konflikt apetence-apetence (Konflikt přiblížení) 166 // 2. Konflikt apetence-averze 166 // 3. Konflikt averze-averze (Konflikt vyhnout se negativním alternativám) 166 // Zpracování konfliktů I67 // 1. Útěk ’ 167 // 2. Rezignace I67 // 3. Přesun 167 // 4. Kompenzace I67 // 5. Sublimace 168 // 6. Popírání 168 // 7. Potlačení 168 // 8. Regrese 168 // 9. Reaktivní jednání 168 // 10. Projekce I69 // 11. Somatizace (konverze) 169 // 12. Racionalizace 169 // Neuróza 170 // Formy neurózy - 171 // Nutkavá neuróza (anankasmus) 171 // Úzkostná neuróza 172 // Fobie // // Psychóza // Schizofrenie // Symptomy // Podmínky vzniku // Deprese // Symptomy // Podmínky vzniku // Mánie // Psychoterapie // Psychoanalýza Terapie rozhovorem Behaviorální terapie Skupinová terapie // Drogy // Cannabis (konopí) // Opiáty // Mortin // Heroin // Halucinogeny // LSD (dietylamid kyseliny lysergove) // Mezkalin (Peyote) // Kokain // Alkohol // LékV ‘eľrbitÚľátY (prostředky na spani jako drogy) // Trankvilizéry (uklidňující prostředky) // Amfetaminy (povzbuzující prostředky) // Psychologie drogové závislosti // TeraP Přehled fází léčení drogově závislých a vybraných charakteristik // 172 // 172 // 173 173 175 179
179 181 185 // 185 // 186 190 192 // 192 // 193 193 // 195 // 196 // 197 // 198 198 // 198 // 199 // 199 // 200 200 201 202 202 202 203 203 205 207 // Diferenciální psychologie // Teorie osobnosti 208 // Psychoanalytická teorie osobnosti (S. Freud) 2og // Sociálněpsychologické teorie osobnosti. 209 // H.S. Sullivan 210 // Teorie učení a osobnost 211 // Statistický koncept osobnosti (J. M. Catteii) 212 // Faktory osobnosti // Typologie (E. Kretschmer) 213 // Průměrné typy 215 // Testy osobnosti 216 // Projektivní testy osobnosti 217 // Rorschachůvtest 217 // Tematický apercepční test (TAT) 218 // Warteggův dokreslovací test (WDT) 219 // Test „rodina v podobě zvířat" 219 // Přímé testy (osobnostní dotazníky) 220 // Cattelluv šestnáctifaktorový osobnostní dotazník ( 16-FO-Test) 220 // MMPI Saarbrücken 221 // Sociální psychologie 222 // Postoj 222 // Role a chování v roli 223 // Vnímání osoby 224 // Experiment Davida L. Rosenhana 225 // Chování v roli a mimo ni 226 // Atribuoni teorie 227 // Vliv situace na jednání 227 // Teorie vyváženosti podle F. Heidera 229 // Komunikace a interakce 231 // Základní pojmy komunikace 231 // Obsahové a vztahové aspekty komunikace 232 // Formy interakcí • 233 // Potvrzení . 233 // Odmítnutí 234 // Znehodnocení 234 // Slepota vztahu 235 // Koluze 235 // Paradoxní komunikace 237 // Double-bind 238 // Skupiny 239 // Skupinová struktura 239 // Sociogram 239 // Matricové zobrazení 240 // Vedení
skupiny 240 // Procesy ve skupinách 242 // Skupina jako vztahový systém L Festinger : Teorie sociálních srovnávacích procesů 242 // M. Sherif: Vznik normativních směrnic v laboratorním experimentu pomocí autokinetického efektu 242 // Příčiny tvoření skupin 245 // Sugesce a manipulace 245 // Anonymita 246 // Poslušnost - 247 // Reklama a konzum 252 // Masová komunikace 254 // Masová média 254 // Účinek filmu a televize na dětskou psychiku 256 // Seznam literatury • 259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC