Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
167 s. : il.

ISBN 80-7169-324-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, seznam zkratek, předmluvu, přílohu (některá zařízení krizové intervence v ČR a seznam linek důvěry v ČR), údaje o autorovi
Bibliografie: s. 155-162
Krize duševní - příručky
000088418
Seznam použitých zkratek 8 // Předmluva 9 // I. OBECNÁ ČÁST 13 // 1 Rozhovor v lékařské praxi 15 // 1.1 Význam rozhovoru 15 // 1.2 Styl a cíle rozhovoru 15 // 1.2.1 Komunikační funkce 17 // 1.2.2 Diagnostická funkce 18 // 1.2.3 Informační funkce 19 // 1.2.4 Poradenská a terapeutická funkce 20 // 1.2.5 Příklad: Zhroucení komunikace 21 // 2 Psychická krize 25 // 2.1 Slovníkové významy 25 // 2.2 Krize jako medicínský pojem 25 // 2.3 Rozvoj medicíny a psychická krize 27 // 2.4 Definice psychické krize 28 // 2.5 Spouštěče krize 30 // 2.6 Průběh krize 32 // 2.7 Psychopatologie krize 35 // 2.7.1 Úzkost 36 // 2.7.2 Strach 37 // 2.7.3 Smutek a deprese 38 // 2.7.4 Vegetativní symptomy 40 // 2.7.5 Psychosomatické poruchy 40 // 2.7.6 Paranoidní reakce 41 // 2.7.7 Psychogenní psychózy 42 // 2.7.8 Poznámka o konverzních příznacích 43 // 2.8 Suicidální krize 44 // 2.8.1 Základní pojmy 44 // 2.8.2 Epidemiologie, rizikové faktory 45 // 2.8.3 Suicidální vývoj jako proces 47 // 2.8.4 Suicidální vývoj ve vztahovém poli 48 // 2.8.5 Příklad: Nedostatek odvahy 50 // 3 Neformální pomoc v krizi 55 // 3.1 Svépomocná řešení 56 // 3.1.1 Některé obranné mechanismy 57 // 3.2 Vzájemná pomoc v krizi 61 // 4 Krizová intervence 65 // 4.1 Východiska 66 // 4.1.1 Psychické trauma: historické ohlédnutí 66 // 4.1.2 Paradox válečné psychiatrie 68 // 4.1.3 Posttraumatická stresová porucha 70 // 4.2 Soumrak ústavnictví a reforma psychiatrie 72 // 4.3 Organizační rámec krizové intervence 76 // 4.3.1 Linky důvěry 76 // 4.3.2 Ambulantní krizová zařízení 77 // 4.3.3 Mobilní psychiatrické služby 78 // 4.3.4 Lůžková krizová centra 78 // 4.4 Krizová centra v České republice 79 // 4.4.1 Krizové centrum (Brno-Bohunice) 81 // 4.4.2 Centrum krizové intervence (Praha-Bohnice) 82 // 4.4.3 Krizové centrum Praha 83 //
4.4.4 Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb (Praha) 84 // 4.4.5 Krizová centra pro děti a mládež 85 // 4.4.6 Nový přístup - nové problémy 87 // 4.5 Krizová intervence a psychoterapie 89 // 4.5.1 Krátkodobé dynamické psychoterapie 90 // 4.5.2 Podpůrná psychoterapie 92 // 4.5.3 Psychoterapeutické zásady krizové intervence 93 // 4.5.4 Příklad: První kroky 95 // II. SPECIÁLNÍ ČÁST 103 // 5 Praktický lékař jako krizový terapeut 105 // 5.1 Situace praktického lékaře 105 // 5.2 Prostředí 109 // 5.2.1 Místnosti a jejich úprava 110 // 5.2.2 Vybavení ordinace 111 // 5.2.3 Vzhled lékaře 112 // 5.2.4 Ordinace jako scéna 112 // 5.3 Vedení rozhovoru 122 // 5.3.1 Kontrakt 124 // 5.3.2 Přítomnost třetích osob 126 // 5.3.3 První minuty 127 // 5.3.4 Aktivní naslouchání 128 // 5.3.5 Dotazování 131 // 5.3.6 Návaznost rozhovorů, zakončení intervence 134 // 5.4 Psychofarmaka a krizová intervence 136 // 5.4.1 Psychofarmaka ve všeobecné praxi - skutečný stav 143 // 5.4.2 Zásady psychofarmakoterapie v krizové intervenci 145 // 5.5 Pracovní neschopnost a posudkové aspekty 148 // 5.6 Limity krizové intervence 149 // 6 Deset návrhů místo závěru 153 // Literatura 155 // Příloha 163 // Některá zařízení krizové intervence v České republice 163 // Seznam linek důvěry v České republice 164

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC