Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Grada, 1994
820 s.

ISBN 80-85623-93-5 (váz.)
Bibliogr. s. 703-790
Jmenný a věcný rejstř.
Psychologie ekonomická - chování lidí - učebnice vysokoškolská
000088431
Obsah // Předmluva k anglickému vydání... 19 // Poděkování... 25 // Předmluva ? českému vydání... 27 // ČÁST I - Úvod do jednotlivých disciplín // Základní poznatky... 51 // 1. Úvod do psychologie... 53 // 1.1 Předmět psychologie... 53 // 1.2 Sociální psychologie ... 55 // Postoje a jejich měření... 56 // Postoje a chování ... 58 // Tvorba postojů ... 60 // Změna postojů ... 62 // Atribuce, laická vysvětlení a bod kontroly chování... 65 // Sociální srovnávání... 69 // 1.3 Učení a poznávání... 72 // Učení vázané na podnět ... 72 // Učení vázané na reakci... 74 // Zástupné učení... 80 // Řešení problému... 80 // Informačně teoretický přístup... 82 // 1.4 Motivace a osobnost ... 83 // Aktivační teorie a pojetí pudů a pohnutek ... 84 // Maslowova teorie seberealizace... 86 // Psychodynamická teorie... 88 // Psychometrický přístup ? osobnosti ... 90 // 1.5 Závěry ... 91 // 2. Úvod do mikroekonomie ... 93 // 2.1 Ekonomický přístup... 93 // Obecná charakteristika... 93 // Cenový mechanismus ... 95 // 2.2 Teorie ceny... 95 // Teorie poptávky... 96 // Teorie nabídky ... 98 // Fungování cenového mechanismu ... 99 // Elasticita...101 // Návrat ? teorii poptávky...104 // Význam charakteristik zboží...112 // 2.3 Důkazy...114 // Tvar poptávkových křivek...115 // Důsledky změn v nabídce a poptávce...115 // Elasticity...116 // Indiferenční křivky ...116 // 2.4 Význam mikroekonomické teorie...117
// 3. Úvod do makroekonomie...119 // 3.1 Ekonomika jako celek ...119 // 3.2 Proč makroekonomie?...119 // 3.3 Makroekonomické problémy...121 // 3.4 Makroekonomické metody ...125 // Úloha údajů...125 // Teoretické milníky...127 // Modely národního hospodářství ...129 // 3.5 Tři makroekonomické problémy ...131 // Úroveň hospodářské aktivity...131 // Inflace...136 // Rozdělování národního důchodu...139 // 3.6 Racionální očekávání...142 // Význam lidských očekávání v makroekonomii ...143 // Modely pro tvorbu očekávání...144 // Model tvorby racionálního očekávání ...145 // 3.7 Stát a národní hospodářství...146 // 4. Metody ekonomické psychologie...151 // 4.1 Analýza individuálního ekonomického chování...152 // Koncepce racionality jako mikropřístupu ...152 // Jednotlivec v laboratoři: experimentální přístup ...152 // Názory, postoje, predikce chování a laická vysvětlení ... 156 Pozorování v přirozených podmínkách a experiment...159 // 4.2 Zkoumání celého národního hospodářství...162 // Celostátní výkazy ...162 // Celostátní přehledy a průzkumy...163 // Ekonometrika ...163 // Makroekonomické modelování...164 // Ekonomické experimenty...164 // Symbolové ekonomiky...165 // Srovnávací přístup...167 // 4.3 Závěry ...168 // 5. Je lidské chování racionální? ...169 // 5.1 Otázka racionality v ekonomické psychologii...170 // Racionalita, maximalizace a optimalizace ...170 // Alternativy
? racionalitě ...172 // Posuzování racionality...174 // 5.2 Homo economicus...174 // Maximalizace ordinálního užitku...175 // Axiomy teorie poptávky ...175 // Stochastické preference a axiom úplnosti ...177 // Námitky proti chamtivosti: štědrost a nasycení...177 // Tranzitivita preference ...179 // 5.3 Rozhodování s rizikem: klasická teorie rozhodování...183 // Racionalita tváří v tvář riziku... 183 // Bernoulli a užitek...185 // Subjektivní pravděpodobnost ...187 // Subjektivně očekávaný užitek...188 // Mnoho stránek volby s rizikem...190 // Je chování v nejistotě iracionální? ...191 // 5.4 Volba s faktorem času ...191 // Čas a ekonomie ...191 // Experimenty s odloženým uspokojením...193 // Subjektivní míry podhodnocování ...195 // Racionalita a volba s faktorem času ...196 // 5.5 Racionální chování a ekonomické chování ...196 // Pragmatická obrana racionality...197 // Flexibilita kategorie "racionálního chování" ...197 // Přibližná maximalizace... 199 // 5.6 Nevýznamnost racionality...199 // Předměty maximalizace, zboží, posilovače a zdatnost ... 199 Je lidské ekonomické chování racionální?...200 // ČÁST II - Ekonomické chování jedince // Úvod...205 // 6. Práce... 209 // 6.1 Různé druhy dotazů proč lidé pracují ...210 // Úroveň obecnosti...210 // Příčiny a funkce práce...211 // 6.2 Klasifikace důvodů proč lidé pracují ...212 // Instrumentalita... 212 // * Práce jako potěšení...213
// < Práce jako seberealizace...214 // I Práce jako sociální instituce...215 // Relativní závažnost důvodů proč lidé pracují...216 // 6.3 Obecné teorie pracovní motivace ...217 // Ekonomická teorie volby mezi prací a volným časem...217 // Teorie potřeb ... 220 // Teorie posilování...224 // Kognitivní teorie... 225 // Současné postavení jednotlivých teorií...228 // 6.4 Pracovní činnost a nečinnost ...229 // "Etika práce" a tovární způsob výroby...230 // Alternativní zdroje příjmu ... 231 // Přezaměstnanost a nezaměstnanost...233 // Odchod do důchodu ...234 // Bezplatná práce ... 235 // 6.5 Volba povolání ... 236 // Volba povolání a důvody, proč lidé pracují ...236 // ¦ Dovednosti, výcvik a investice do lidských zdrojů...237 // 6.6 Čas strávený prací... 238 // Ekonomické údaje o pracovní době ...239 // Výzkumy symbolové ekonomiky...241 // Laboratorní výzkum zvířat ...242 // "Efekt nadměrného ospravedlňování" ...243 // 6.7 Kvalita práce... 245 // Taylor a Tavistock... 245 // N. R. F. Maier a výkonnost...246 // Vroomova expektační teorie pracovní motivace...247 // I Práce jako sociální situace...248 // 6.8 Proč lidé pracují?...249 // ’7. Nakupování... 251 // 7.1 Rozhodnutí o koupi ...252 // Potřeba a nákup zboží dlouhodobé spotřeby...252 // Pronikání na trh a modely šíření nového zboží na trhu ... 254 Spotřebitelská důvěra a nákup zboží dlouhodobé // spotřeby...256 // Kupní
záměry a kupní chování...257 // Zvykové nakupování ...259 // Shrnutí ? otázce rozhodování o koupí...260 // 7.2 Nakupování v obchodě ...261 // Přednákupní procesy...261 // Přímé nakupování a prodej ...262 // Volba místa nakupování... 264 // Volba obchodu ...265 // Chování v obchodech ...267 // Závěry ze studií o volbě obchodu...268 // 7.3 Množství zakoupeného zboží...269 // Empirické studie poptávky ...270 // Dopad ceny na poptávku: empirická zobecnění...278 // Dopad ceny na poptávku: teorie...280 // Dopad výše příjmu na poptávku...284 // Sociální ovlivnění poptávky ...285 // 7.4 Zboží, výrobky, obchodní značky a charakteristiky...286 // Zboží, výrobky a obchodní značky ...287 // Jedinečnost obchodních značek a věrnost obchodním // značkám..."287 // Zaměnitelnost a charakteristiky...289 // 8. Spoření ...293 // 8.1 Povaha a definice spoření ...293 // Zúčtovací období...293 // Tendence ke spoření...294 // Makroekonomické definice spoření proti behaviorálním . . . 294 Smluvní, dobrovolné a nedobrovolné spoření ...295 // 8.2 Šetrnost, netrpělivost a pseudomoralita spoření...296 // Vnímaná moralita šetrnosti...297 // Problém odloženého uspokojení...298 // Měření netrpělivosti...301 // 8.3 Makroekonomické důsledky spoření...302 // Inflace, deflace a množství oběživa...302 // Spoření, investování a tvorba kapitálu...304 // 8.4 Teorie spoření...305 // Výše příjmu
a spoření ...306 // Spoření pro budoucí spotřebu ...307 // Spoření pro úroky ...310 // Spoření za účelem závěti...310 // Spoření jako cíl sám o sobě...310 // 8.5 Faktory ovlivňující spoření ...313 // Příjem...313 // Bohatství...315 // Důchodové systémy a sociální zabezpečení...316 // Úroková míra ...318 // Inflace...319 // Stav ekonomiky...320 // Věk...321 // Ostatní osobní charakteristiky...322 // 8.6 Závěr: proč lidé spoří?...324 // 9. Poskytování darů...325 // 9.1 Podstata a rozsah poskytování darů...325 // 9.2 Axiom chamtivosti ...326 // 9.3 Biologie altruismu ...327 // Teorie evoluce přirozeným výběrem ...327 // Vývoj altruismu ...329 // 9.4 Sociální psychologie altruismu ...331 // Faktory ovlivňující pomoc druhému...332 // Osvojování si altruismu ...334 // Mechanismy osvojování si altruismu...337 // Psychologické kompenzace za altruismus...338 // 9.5 Modely výměny a záruk...339 // Model výměny...339 // Teorie her...343 // 9.6 Poskytování darů v ekonomice...346 // Dary mezi jednotlivci ...346 // Charitativní dary...347 // Faktory ovlivňující charitativní dary...350 // 10. Sázení, hry o peníze a jiné hodnoty ...353 // 10.1 Definice sázkových her...354 // 10.2 Obvyklé a nadměrné sázení ...356 // 10.3 Faktory, které ovlivňují chování // při sázkových hrách ...358 // Ekonomické a sociologické faktory...358 // Situační faktory ...359 // Učení...360 // Faktory ovlivňující
vyhodnocení pravděpodobností ... 362 Vnímání faktorů dovednosti...364 // 10.4 Modely rozhodování s rizikem...365 // Od očekávané hodnoty ? subjektivně očekávanému // užitku...366 // Modely zpracování informací...369 // 10.5 Teorie sázkových her ...371 // Psychodynamické teorie...371 // Teorie osobnosti..., 372 // Teorie posilování ...374 // 10.6 Závěry...378 // ČÁST III - Jak ekonomika ovlivňuje individuální chování // Úvod...383 // 11. Daně a zdaňování...385 // 11.1 Nutnost zdanění...386 // 11.2 Povaha daní...387 // 11.3 Daně a společnost...388 // Je zdaňování účinné?...388 // Jak ovlivňuje zdanění výdaje?...391 // Je zdaňování spravedlivé? ...394 // Objektivní spravedlnost zdanění ...394 // Vnímaná spravedlnost zdanění...397 // 11.4 Individuální chování a daně...399 // Vyhnutí se placení daní a daňový únik...399 // Zdanění a vnější pobídky ? práci...403 // Zdanění a volba mezi různými druhy zaměstnání...405 // Volby a zdanění...406 // 11.5 Ekonomická psychologie zdaňování: // pozitivní nebo normativní?...409 // 12. Peníze...413 // 12.1 Ekonomický přístup ? penězům...413 // 12.2 Psychologické teorie peněz...415 // Psychoanalýza...415 // Operantní behaviorismus ...417 // Výměnná teorie zdrojů ...418 // Piagetovská psychologie...420 // 12.3 Prameny údajů o penězích ...421 // Antropologický výzkum peněz...421 // Psychometrické výzkumy postojů ? penězům a jejich
// použití...425 // Experimentální psychologie peněz...425 // Sociální psychologie peněz...427 // 12.4 Za novou psychologickou teorii peněz ...430 // Vícenásobná symbolika peněz ...430 // Měření a význam peněz ...431 // Specifikace významu peněz ...433 // 12.5 Ekonomická psychologie peněz...434 // Psychologické charakteristiky peněz ...435 // Ekonomické důsledky přístupu ? penězům z hlediska // jejich charakteristik...437 // 43i Reklama ...A439 // 13.1 Cíle a účinek reklamy...439 // Co je to reklama?...439 // Cíle reklamy...440 // Co se tvrdí o reklamě...441 // Jak je reklama účinná?...442 // 13.2 Reklama a jednotlivec...445 // Modely reklam ...445 // Sociální psychologie přesvědčování...447 // Reklama, postoje, názory a kupní chování...449 // Postoje vůči reklamě...455 // Atribuční procesy a reklama ...456 // Reklama iako indikátor kvalitv aro // 13.3 // 13.4 // Závěrečné slovo o sociální psychologii reklamy // Reklama a společnost... // Ekonomické důsledky reklamy... // Sociální důsledky reklamy... // Slabé stránky reklamy... // Závěry: Reklama a jedinec v ekonomice . . . . // 460 // 461 461 464 466 466 // 14. // Jak vyrůstáme v ekonomice... // 14.1 Možnosti a existence vývojové // ekonomické psychologie... // 14.2 Teoretické perspektivy vývoje // ekonomického chování... // Kognitivní socializace a její omezení . . . . Alternativní teoretické perspektivy I: teorie // psychologického odstupu
... // Alternativní teoretické perspektivy II: Holmesova teorie... // 14.3 Studie o dětech v ekonomice ... . ¦ • // Dětské pojetí ekonomické skutečnosti . . . // 14.4 Ekonomické chování dětí ... // Práce ... // Nakupování ... // Spoření... // Darování ... // Sázkové hry...— ¦ // Významnost ekonomického chování dítěte // 14.5 Děti a televizní reklama... // 14.6 Budoucnost vývojové ekonomické // psychologie ... // 469 // 469 // 472 // 472 // 476 // . 478 . 480 . 480 .485 . 486 . 488 . 490 . 492 . 492 . 493 . 493 // . 497 // 15. // Primitivní ekonomiky ... // 15.1 Ideální kroskulturální přístup ... // 15.2 Přínos ekonomické antropologie ...• // Teoretické přístupy ? ekonomické antropologii Ekonomická antropologie moderní společnosti // 15.3 Kroskulturální perspektivy ekonomického // chování jednotlivců... // Práce... // Nakupování ... // Spoření ... // 499 // 499 // 500 // 501 504 // 508 // 508 // 511 // 515 // Sázkové hry...517 // Darování ...518 // 15.4 Ekonomická antropologie a ekonomická // psychologie ...520 // 16. Ekonomický růst a rozvoj...523 // 16.1 Psychologické koreláty konjunktury // a deprese v rozvinutých ekonomikách ...524 // Ekonomické výkyvy vyvolané individuálními výrobci . . . 524 Ekonomické výkyvy vyvolané individuálními spotřebiteli . 526 // Individuální rozdíly mezi lidmi v ekonomice ...527 // Vliv ekonomických změn na duševní poruchy...528 // Ekonomické změny
a individuální chování...532 // Ekonomické podmínky a postoje jednotlivců...533 // 16.2 Psychologie a rozvoj ekonomiky ...535 // Psychologické příčiny a ekonomický rozvoj ...536 // Výkonová motivace, podnikavost a ekonomický rozvoj . 538 // Současný stav McClellandovy teorie ...540 // Kulturální oblasti a ekonomický rozvoj ...543 // Duševní zdraví a přechod ? ekonomickému rozvoji ... 545 Jiné vlivy ekonomického rozvoje působící // na jednotlivce...547 // Základní lidské potřeby a ekonomický rozvoj ...548 // 16.3 Ekonomický růst a ekonomický rozvoj: // jeden nebo dva procesy? ...550 // 17. Symbolové ekonomiky...553 // 17.1 Původ a druhy symbolových ekonomik...554 // Behaviorismus, behaviorální terapie a modifikace // chování ... 554 // Od modifikací chování ? symbolové ekonomice ...555 // Oblasti aplikace symbolových ekonomik...556 // Různé metody zavádění symbolových ekonomik ...558 // Etické problémy symbolových ekonomik...560 // 17.2 Výsledky výzkumů symbolových ekonomik...561 // Vlivy na cílené chování účastníků symbolové // ekonomiky . ...562 // Vlivy na necílené chování účastníků symbolové // ekonomiky...564 // Vlivy symbolových ekonomik na personál...566 // Trvalost působení, zobecnění naučeného chování // a propuštění ze symbolové ekonomiky...567 // Původ vlivů symbolových ekonomik...571 // 17.3 Symbolové ekonomiky ...572 // Ekonomické chování v symbolových ekonomikách:
// symbolové mikroekonomie ...573 // Systematická symbolová mikroekonomika ...574 // Symbolové makroekonomiky: symbolová ekonomomika jako celek ...578 // 17.4 Poučení ze symbolové ekonomiky ...580 // Symbolová ekonomika a teorie posilování ...580 // Symbolové ekonomiky a individuální chování...581 // ČÁST IV - Implikace // Důsledky (pro teorii a praxi)... // 18. Cíle a prostředky ekonomického chování . . . . // 18.1 Psychologie volby a rozhodování... // Racionalita jako deskriptor volby... // Racionální předvídání jako mechanismus // rozhodovacích procesů... // Zvyková a návyková volba ... // 18.2 Slovní výpovědi a skutečné jednání... // Postoje a změna postojů... // Sociální poznání a ekonomické chování . . // ( 18.3 Povaha lidské motivace ... // Biologické potřeby ... // Potřeby a přání ... // y.,rU’ rrz Pudy a instinkty ... // . Redukce pudů nebo navozování tužeb? . . // fo ’ ? Posilováni ... // Pobídka a hodnota... // Užitek ... // 18.4 Obsah ekonomické motivace... // Spolehlivé základní motivy ... // Konflikt motivů ... // Biologická motivace proti sociální motivaci // 583 // 589 // 590 // 590 // 591 // 592 594 // 594 // 595 // 596 // 597 // 598 // 599 // 600 601 602 // 603 // 604 604 606 607 // 18.5 Strukturované motivační teorie . . . // Přístup pomocí charakteristik... // Maslowova hierarchie potřeb // 18.6 S’“h ,e0riř “ // Strukturální motivační teorie a motivační zdroje // Tuhy
konzervatismus: Katona ... ’ // Získané tendence a funkční autonomie Marx: Fetišismus zboží a mzdové otroctví ’ // Veblen: Okázalá spotřeba... // Galbraith: Uměle vytvořené potřeby... // . Společenské meze uspokojování potřeb . . // 18.7 Jak může ekonomická psychologie prospět psychologii vůbec? . . // . . 608 . . 609 . . 610 , . 613 . 614 . 614 . 615 . 616 . 617 . 618 . 619 . 620 // . 622 // Ekonomie, politika a psychologie // 19.1 Ekonomická metodologie . . Racionalita // 19.2 // 19.3 // Četné zdroje užitku... ... // Význam empirických údajů ... ... // Potřeba teorie v nižší rovině ... // Podstatné závěry pro ekonomii ... // Křivka trhu práce, zdanění a výnosy ... // Úspory a nákupy předmětů dlouhodobé spotřeby Pemze: nikoli od primitivního ? modernímu, ale od // primitivního ? sofistikovanému... // Nezávislý ekonomický život dětí // Ekonomická politika ... ... // Prostředky ekonomické politiky // Politický program ... // Cíle ekonomické politiky ... // 19.4 Problémy naší doby ... // Technické řešení ... // Politické řešení... // Ekonomická dimenze ... // Psychologický kontext ... // . 623 . 623 . 623 . 625 . 626 . 628 . 629 . 629 . 630 // 630 // 631 // 631 // 632 // 633 // 634 // 637 // 638 // 639 // 639 // 640 // Kauzalita ekonomického chování... // 20.1 Příklady dvojí kauzality ... // Práce . . ...642 // ...642 // Darování ...643 // 20.2 Otázka racionality...643 // Pozorovaná iracionalita
chování ...644 // Námitky proti racionalitě ... 646 // Obrana racionality ...648 // Dva alternativní vzory...650 // 20.3 Dvojí kauzalita jako vzor...651 // , : Důsledky dvojí kauzality pro ekonomii a psychologii . . . 654 // 20.4 Vysvětlování a ovládání ekonomického chování...655 // Aplikovaná ekonomická psychologie ...656 // Etika využití ekonomické psychologie...657 // Vysvětlivky...659 // Doslov...685 // Jmenný seznam autorů...703 // Jmenný rejstřík ...791 // Věcný rejstřík ...811

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC