Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
2. přeprac. vyd.
V Praze : Karolinum, 2004
230 s.

ISBN 80-7184-929-4 (brož.)
Popsáno podle 2. dotisku, rok původního vyd. neuveden
Učební text pro posluchače Pedagogické fakulty UK
Bibliografie na s. 226-230
Postižení - hledisko sociálně-psychologické - učebnice vysokošk.
Postižení sociálně - hledisko psychologické - učebnice vysokošk.
000088434
OBSAH: // 1. Historická podmíněnost přístupu společnosti // k různým postižením a jejich příčinám... 7 // (Zuzana Hadj-Moussová) // 2. Sociální akceptace a charakteristické rysy // postojů společnosti k postižení... 14 // 2.1. Motivační aspekt postojů k postižení... 29 // {Marie Vágnerová) // 3. Sociálně-kulturní pojetí handicapu... 33 // 3.1. Klasický příklad - deficity inteligence... 34 // 3.2. Teorie sociálně-kultumího handicapu... 38 // 3.2.1. Handicap jako výsledek kulturního nedostatku (deprivace)... 39 // 3.2.2. Handicap jako výsledek kulturního konfliktu ... 45 // 3.2.2. Handicap jako výsledek selhání instituce (školy) ... 51 // 3.3. Handicap jako otevřený příběh... 51 // 3.3.1. Kritika teorie sociálně-kultumího handicapu... 51 // 3.3.2. Handicap jako obtížné vypracování smyslu školních . zkušeností - příklad etnické menšiny ... 53 // {Stanislav Štech) // 4. Specifické rysy osobnosti postiženého jedince... 57 // 4.1. Vliv postižení na vývoj a formování osobnosti postiženého jedince... 57 // 4.2. Postižení jako náročná životní situace ... 59 // 4.3. Vliv postižení na strukturu a jednotliví složky // osobnosti... 64 // {Zuzana Had-Moussová) // 3 // 5. Rodiče postižených dětí ... 78 // 5.1. Reakce rodičů na postižení dítěte... 78 // 5.2. Změny rodičovských postojů a základních psychických potřeb v závislosti na postižení dítěte... 88 // 5.3. Etiologie postižení
a její vliv na rodičovské postoje ... 89 // (.Marie Vágnerová) // 6. Rodina jako jeden ze zdrojů postižení či odchylky... 94 // 6.1. Význam rodiny pro vývoj osobnosti dítěte... 94 // 6.2. Kvantitativní hledisko. Psychická deprivace... 96 // 6.3. Kvalitativní hledisko ... 101 // 6.4 Týrání, zanedbávání a zneužívání v rodině // - syndrom CAN... 105 // (Zuzana Hadj-Moussová) // 7. Obecné rysy vývoje postiženého dítěte ... 112 // 7.1. Rozvoj sebepojetí postiženého a chronicky nemocného člověka... 119 // (Marie Vágnerová) // 8. Psychický vývoj postiženého dítěte v předškolním věku . . 132 // 8.1. Variabilita počátečního vývoje u jednotlivých typů // defektu... 132 // 8.2. Charakteristické rysy batolecího věku // u postižených dětí ... 140 // 8.3. Vývojové odlišnosti u postižených dětí // v předškolním věku... 148 // 8.4. Vývoj kognitivních schopností u postižených dětí // v předškolním věku... 153 // (Marie Vágnerová) // 9. Socializace postižených dětí... 158 // 9.1. Vývoj socializace postižených a jeho specifické rysy .. . 167 // (Marie Vágnerová) // 4 // 10. Psychický vývoj postiženého dítěte ve školním věku ... 187 // 10.1. Nástup do školy ... 187 // 10.2. Základní rysy vývoje osobnosti postiženého dítěte // v mladším školním věku... 196 // 10.3. Vývoj kognitivních schopností u postižených dětí // ve školním věku... 208 // {Marie Vágnerová) // 11.
Puberta a dospívání... 213 // 11.1. Problémy puberty a dospívání... 213 // 11.2. Vliv postižení na průběh puberty a dospívání ... 214 // 11.3. Specifické problémy postižených dospívajících... 217 // 11.4. Začlenění do světa dospělých ... 220 // 11.4.1. Vstup do nechráněného světa zdravých... 220 // 11.4.2. Volba povolání... 222 // 11.4.3. Partnerské vztahy... 223 // 11.5. Životní perspektivy... 224 // {Zuzana Hadj-Moussová) // Seznam literatury ... 226 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC