Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:34x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1999
305 s. ; 21 cm

ISBN 80-244-0020-0 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Určeno pro posluchače oboru psychologie UP i pro širší knižní trh
Bibliografie na s. 277-290, bibliografické odkazy
Inteligence (schopnost) - teorie - studie
000088481
Obsah // Úvod...9 // I. EXPLICITNÍ TEORIE INTELIGENCE // 1 Průkopníci výzkumu inteligence...13 // 1.1 Zakladatelé...13 // 1.2 Rozkvět měření inteligence...17 // 2 Faktorově-analytický přístup ke studiu inteligence...23 // 2.1 Thurstoneova teorie primárních mentálních schopností...23 // 2.2 Guilfordova a Meiliho teorie...25 // 2.3 Teorie fluidní a krystalizované inteligence...27 // 2.4 Guttmanova teorie...28 // 2.5 Hodnocení faktorově-analytického přístupu...28 // 3 Psychometrický přístup...31 // 3.1 Měření inteligence a jeho problémy...31 // 3.1.1 Testy inteligence...31 // 3.1.2 Vliv kultury na výkon v testech inteligence...35 // 3.1.3 Vliv učení na výkon v testech inteligence...37 // 3.1.4 Testovací situace...39 // 3.1.5 Prediktivní hodnota testů inteligence...41 // 4 Biologický přístup...43 // 4.1 Mozek a CNS ve vztahu k inteligenci...43 // 4.1.1 Globální teorie mozku a inteligence...43 // 4.1.2 Rychlost vedení nervových impulsů...44 // 4.1.3 Aktivita mozku...45 // 4.2 Specializace mozkových hemisfér...46 // 4.3 Dědičnost, prostředí a inteligence...47 // 4.3.1 Výzkum vlivu dědičnosti a prostředí // na utváření inteligence...48 // 4.3.2 Rozdíly v IQ mezi různými společenskými skupinami 53 // 4.3.3 Interakce: geny, prostředí a individuální rozdíly...55 // 5 // 5 Kognitivní přístup k inteligenci...57 // 5.1 Kognitivně-korelační přístup...58 // 5.2 Kognitivní komponenty...59 // 5.3 Umělá inteligence...62
// 5.3.1 Rozdíly mezi zpracováním informací // v lidské mysli a v počítači...64 // 5.3.2 Interakce mezi lidskou psychikou a počítačem...65 // 5.4 Hodnocení kognitivního přístupu...66 // 6 Kontextový přístup...69 // 6.1 Kontextový přístup k intelektovému vývoji...70 // 6.2 Hodnocení kontextového přístupu...72 // 7 Systémový přístup...75 // 7.1 Teorie mnohočetné inteligence...75 // 7.1.1 Hodnocení Gardnerovy teorie...78 // 7.2 Triarchická teorie inteligence...80 // 7.3 Emoční inteligence...85 // 7.4 Hodnocení systémového přístupu ke studiu inteligence...86 // 8 Inteligence a vědomosti...89 // 8.1 Zvláštnosti myšlení vynikajících odborníků...91 // 8.2 Vývoj mimořádné odborné kompetence...93 // 8.3 Význam všeobecného vzdělání a kulturního rozhledu...95 // 9 Inteligence a tvořivost...97 // 9.1 Etapy tvůrčí činnosti...98 // 9.2 Teoretické přístupy ke studiu tvořivosti...100 // 9.2.1 Mystický přístup...100 // 9.2.2 Psychodynamické pojetí tvořivosti...:...101 // 9.2.3 Gestaltistický přístup...105 // 9.2.4 Faktorově-analytický přístup...105 // 9.2.5 Přínos humanistické psychologie...106 // 9.2.6 Syntetický přístup...108 // 9.2.6.1 Syntetické pojetí Todda I. Lubarta...109 // 9.3 Závěr...117 // 6 // 10 Rozdíly v inteligenci mezi muži a ženami...119 // 10.1 Biologické teorie... 122 // 10.1.1 Rozdíly v diferenciaci mozkových hemisfér // mužů a žen...123 // 10.1.2 Teorie hormonálních
vlivů...124 // 10.2 Sociální vlivy...126 // 10.2.1 Vliv společnosti na rozvoj // matematických schopností mužů a žen...128 // 10.3 Kognitivní aspekt ženské identity...129 // 10.4 Závěr...132 // II. IMPLICITNÍ TEORIE INTELIGENCE // 11 Teoretická a empirická východiska výzkumu implicitních teorií 133 // 11.1 Inteligence - neurčitý pojem...134 // 11.2 Sociálně-psychologický přístup ke studiu implicitních teorií... 137 // 12 Výzkumy implicitních teorií inteligence...143 // 12.1 Výzkumy Roberta Sternberga...143 // 12.1.1 Sternbergovy výzkumy implicitních teorií inteligence . 143 // 12.1.2 Sternbergovy výzkumy implicitních teorií // tvořivosti a moudrosti...150 // 12.2 Některé další výzkumy implicitních teorií...153 // 12.2.1 Výzkumy Imricha Ruisela...153 // 12.2.2 Rozdíly v implicitních teoriích // inteligence mužů a žen...154 // 13 Formulace výzkumných problémů, cílů a hypotéz...157 // 14 Metoda výzkumu...159 // 14.1 Projekt...159 // 14.2 Příprava výzkumných metod...159 // 14.2.1 Přípravný výzkum...159 // 14.2.2 Výběr položek do dotazníku ITI...163 // 14.2.3 Modifikace dotazníku TIR pro výzkumné účely 168 // 14.3 Sběr dat...171 // 14.4 Techniky zpracování údajů...174 // 7 // 15 Popis zkoumaného vzorku...177 // 16 Výsledky...183 // 16.1 Výsledky měření implicitních teorií dotazníkem ITI...183 // 16.2 Výsledky měření implicitních teorií // s pomocí dotazníku TIR-ITI...183 // 16.3 Vliv
úrovně vzdělání na jednotlivé položky v dotazníku ITI 185 // 16.4 Vliv vzdělání na skóre v položkách dotazníku TIR-ITI...196 // 16.5 Vliv typu instrukce na jednotlivé položky v dotazníku ITI 202 // 16.6 Vliv typu instrukce na jednotlivé položky // v dotazníku TIR-ITI...215 // 16.7 Faktorová analýza výsledných údajů v dotazníku ITI...223 // 17 Testování hypotéz...237 // 18 Diskuse...243 // 18.1 Celkové výsledky v dotazníku ITI...243 // 18.2 Celkové výsledky v dotazníku TIR-ITI...246 // 18.3 Rozdíly mezi sedmi prototypy inteligence v dotazníku ITI 247 // 18.4 Rozdíly mezi sedmi prototypy inteligence // v dotazníku TIR-ITI...252 // 18.5 Diskuse k výsledkům faktorové analýzy...256 // 18.6 Vliv úrovně vzdělání na implicitní pojetí inteligence...259 // 18.6.1 Vliv úrovně vzdělání na výsledky v dotazníku ITI 259 // 18.6.2 Vliv úrovně vzdělání na výsledky // v dotazníku TIR-ITI...260 // 18.6.3 Metodologické problémy // spojené s výzkumem vlivu vzdělání...261 // 19 Závěr...263 // 20 Souhrn...267 // Literatura...277 // Přílohy // 291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC