Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:220x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
319 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7178-998-4 (váz.)
Obsahuje poznámky, rejstříky, bibliografické odkazy, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 299-312
000088487
Obsah // Poděkování ... 15 // Předmluva ke druhému, rozšířenému a pozměněnému vydání... 17 // Předmluva k prvnímu vydání... 19 // ČÁST I // Obecná analýza lidské komunikace... 23 // 1 Základní pojmy ... 25 // 1.1 Vymezení lidské komunikace... 25 // 1.1.1 Tradiční definice... 26 // 1.1.2 Předmět psychologie lidské komunikace... 28 // 1.1.3 Pochybnosti o definicích... 30 // 1.2 Účel lidského komunikování a motivace k němu ... 31 // 1.2.1 Funkce komunikování... 31 // 1.2.2 Motivace ke komunikaci... 32 // 1.3 Komunikační kontext... 36 // 1.3.1 Vnitřní a vnější kontext komunikace... 37 // 1.3.2 Druhy mezilidské komunikace podle prostředí a role . . 39 // 1.3.3 Agování... 40 // OBSAH // 1.4 Kontextové modality... 41 // 1.4.1 Modalita významu (závažnosti) pro mluvčího a adresáta 42 // 1.4.2 Modalita systémového (situačního) rámce... 43 // 1.4.3 Modality vztahové... 44 // 1.4.4 Vliv hlubších psychických vrstev na dojem z člověka . . 45 // 1.4.5 Centrální rysy... 47 // 1.5 Komunikační kompetence... 48 // 1.6 Způsoby komunikace... 49 // 1.7 Zpráva: od záměru po přijetí... 52 // 1.7.1 Tři stupně každé zprávy... 54 // 1.7.2 Přijímání a dekódování... 55 // 1.7.3 Podprahové vnímání jako součást příjmu zpráv... 56 // 1.8 Komunikační manévry a taktiky... 57 // 1.8.1 Komunikační manévr... 57 // 1.8.2 Diskvalifikování... 58 // 1.8.3 Mystifikace... 59 // 1.8.4 Paradoxní komunikace a dvojná
vazba... 59 // 1.8.5 Sugerování... 61 // Literatura k další četbě... 64 // 2 Před komunikací: konstrukty o sobě a o světě... 65 // 2.1 Zájem filozofie o podmínky našeho poznávání... 65 // 2.1.1 Teorie asimilace, kognitivní disonance // a základní atribuční chyba... 66 // 2.1.2 „Opory rozumu“... 67 // 2.2 Kognitivní východiska při komunikaci ... 68 // 2.2.1 Schémata... 72 // 2.3 Některé další koncepty kognitivní a sociální psychologie . ... 74 // 2.3.1 Osobní konstrukty... 74 // 2.3.2 Představa o vlastní zdatnosti... 75 // 2.3.3 Vliv druhých osob na naše chování... 76 // 2.4 Stereotypy ... 78 // Literatura k další četbě... 79 // 3 Teorie neverbální komunikace... 81 // 3.1 Úvod... 81 // 3.2 Základní teze... 84 // 3.2.1 Osvojování neverbální citlivosti v procesu učení 84 // 3.2.2 Nelze nekomunikovat a míra neverbální exprese ... 85 // 3.2.3 Mnohovýznamovost neverbálního signálu... 86 // 3.2.4 Hlavní situační aspekty... 87 // 3.2.5 Kulturní a rodová (genderová) specifika... 88 // 6 // OBSAH // 3.2.6 Uvědomované a neuvědomované signály... 88 // 3.2.7 Tendence dělat se lepším... 89 // 3.2.8 Různé funkce neverbálního komunikování... 90 // 3.2.9 Základní emoce... 91 // 3.2.10 Kontrola emočních signálů... 93 // 3.3 Některá známá zjištění o neverbální komunikaci člověka ... 94 // 3.4 Emočně inteligentní neverbální projev... 96 // 3.5 Neverbální projevy v terapeutickém kontextu...
98 // 3.6 Spekulativní interpretace neverbálních projevů... 99 // 3.6.1 Interpretace podobné a nepodobné... 101 // 3.6.2 Analýza T. Kahler a ... 101 // 3.6.3 Psychologická rizika spekulativních výkladů... 102 // Literatura k další četbě... 104 // 4 Analýza slovní komunikace ... 105 // 4.1 Úvod... 105 // 4.2 Základní teze... 106 // 4.2.1 Denotace a konotace... 106 // 4.2.2 Důležitost společného jazyka... 108 // 4.2.3 Egocentrická a sociocentrická mluva... 109 // 4.2.4 Doprovodné znaky slovní komunikace... 110 // 4.2.5 Způsoby mluvy... 111 // 4.2.6 Odlišnosti v mluvě mužů a žen... 112 // 4.3 Vývoj slovního komunikování... 114 // 4.3.1 Fáze v osvojování si jazyka... 114 // 4.3.2 Rozvoj slovní zásoby... 116 // 4.4 Dialog, rozhovor, konverzace... 117 // 4.4.1 Náplň rozhovoru... 118 // 4.4.2 Smysl konverzace... 120 // 4.4.3 Analýzy konverzací... 122 // 4.5 Aktivní a empatické naslouchání...123 // 4.6 Analýza komunikační události... 125 // 4.6.1 Záměr a jeho dekódování... 125 // 4.6.2 Oblast nevyslovitelného... 128 // 4.7 Promluvové jednotky... 129 // 4.7.1 Promluvy popisné a uskutečňující... 129 // 4.7.2 Způsoby dotazování... 130 // 4.7.3 Dvojsmyslné promluvy... 131 // 4.7.4 Eufemismy... 132 // 4.7.5 Implikace... 133 // 4.8 Psychologické zvláštnosti mobilní komunikace ... 134 // Literatura k další četbě...135 // 7 // OBSAH // 5 Vytváření skutečnosti komunikací... 137 // 5.1 Úvod... 137 // 5.2 Vytváření,
nebo zrcadlení?... 139 // 5.3 Příklady vytváření skutečnosti... 142 // 5.3.1 Politicky korektní jazyk... 142 // 5.3.2 Vědecký a odborný „folklór"... 144 // 5.3.3 Komentování... 146 // 5.3.4 Odlišná gramatika vyvolá odlišné vnímání světa ... 146 // 5.3.5 Vytváření představ o skutečnosti humorem... 148 // 5.4 Vztah myšlení a jazyka... 149 // 5.4.1 Nuance slovní zásoby... 149 // 5.4.2 Smíšené jazyky... 150 // 5.5 Slang: sociální a psychologický smysl speciálního jazyka . . . . 151 // 5.6 Zapůsobit cizími slovy a odbornými výrazy... 153 // 5.6.1 Rostoucí vliv angličtiny ve slovním komunikování . . . 154 // Literatura k další četbě...156 // 6 Psychologické aspekty masmediální komunikace...157 // 6.1 Úvod... 157 // 6.2 Psychologické rysy masové komunikace... 159 // 6.3 Vybrané pojmy... 161 // 6.3.1 Informace v masovém médiu... 161 // 6.3.2 Zábavné informace... 162 // 6.3.3 Deskripce a preskripce... 162 // 6.3.4 Persuaze, manipulativní nátlak, propaganda... 163 // 6.3.5 Nositelé témat a názorové autority... 166 // 6.3.6 Důvěryhodnost... 166 // 6.3.7 „Band-wagon" efekt... 168 // 6.3.8 Rozšiřování hlavního proudu a spirála mlčení... 169 // 6.3.9 Náborování... 170 // 6.4 Skupina jako médium mezi produktorem a adresátem...171 // 6.5 Transparentní komuniké - nositel sdělení masovému publiku . 172 // Literatura k další četbě... 173 // ČÁST II // Speciální rozbory lidského komunikování...
175 // 7 Lidská komunikace v pojmech teorie her... 177 // 7.1 Úvod... 177 // 7.2 Teze... 178 // 8 // OBSAH // 7.3 Vybrané pojmy... 179 // 7.3.1 Hra jednoho hráče... 179 // 7.3.2 Komunikace jako hra s nulovým součtem ... 179 // 7.3.3 Hra s nenulovým součtem... 180 // 7.3.4 Hra se smíšenou motivací... 181 // 7.3.5 Teorie kolektivní volby... 181 // 7.3.6 Vězňovo dilema ... 182 // Literatura k další četbě... 183 // 8 Lidská komunikace podle transakční analýzy...185 // 8.1 Úvod... 185 // 8.2 Specifičnost transakční analýzy... 186 // 8.3 Ego-stavy... 186 // 8.4 Transakce... 189 // 8.4.1 Skryté transakce... 190 // 8.5 Scénář a mini-scénář: vzorce řídící komunikaci...191 // 8.5.1 Klatby, poháněče a svolení... 191 // 8.5.2 Mini-scénář... 193 // 8.6 Hry podle transakční analýzy ... 193 // 8.6.1 Základní teze... 193 // 8.6.2 Definice hry... 193 // 8.6.3 G-rovnice... 194 // 8.6.4 Užitek ze hry... 195 // 8.6.5 Existenciálni potvrzení pozice OK... 196 // Literatura k další četbě... 197 // 9 Komunikace v dalších psychologických směrech...199 // 9.1 Systémový a systemický přístup... 199 // 9.1.1 Komunikace jako součást systému, // systém jako produkt komunikace... 200 // 9.1.2 Teze systémových přístupů... 201 // 9.1.3 Vymezování kontextu... 202 // 9.1.4 Vzorce (patterns)... 203 // 9.1.5 Komunikace významů... 203 // 9.1.6 Ekvifinalita v systému ... 204 // 9.1.7 Z historie systémového přístupu... 205 // 9.1.8
Zpětná vazba... 205 // 9.2 Analýza komunikace vycházející z neurolingvistického programování...206 // 9.2.1 Vnitřní mapy... 208 // 9.2.2 Změna rámce... 209 // 9 // OBSAH // 9.3 Rogersův přístup zaměřený na člověka...210 // 9.3.1 Teze... 210 // 9.3.2 Umět se vcítit... 211 // 9.3.3 Akceptace... 212 // 9.3.4 Autenticita... 212 // 9.3.5 Škála empatie... 212 // 9.3.6 Zásady pro komunikaci... 213 // Literatura k další četbě...214 // 10 Pře sofistiky a rétorské filozofie: inspirace ze starověku...215 // 10.1 Zájem o ústní komunikaci ...215 // 10.2 Sofistika...216 // 10.3 Rétorika...218 // 10.3.1 Definice rétoriky... 218 // 10.3.2 Představy o rétorice ve starověkém Řecku... 218 // 10.3.3 Římská rétorika: návaznost i opozice... 221 // 10.4 Kritika řečnictví...222 // Literatura k další četbě...224 // 11 Zdravá komunikace...225 // 11.1 Úvod... 225 // 11.2 Charakteristiky zdravé komunikace...227 // 11.2.1 Bezprostřednost reakce... 227 // 11.2.2 Kognitivní přizpůsobování... 227 // 11.2.3 Zájem o druhého... 228 // 11.2.4 Reciprocita... 228 // 11.2.5 Humor... 229 // 11.2.6 Třikrát ne... 229 // 11.2.7 Podpora vývoje a flexibility... 230 // 11.2.8 Konzistence interakcí... 230 // 11.2.9 Uvolnění... 230 // 11.3 Pozitivní komunikace... 231 // 11.4 Kritéria psychického zdraví...232 // 11.4.1 Vlastnosti zdravě komunikujícího jedince... 233 // 11.5 Komunikace jako způsob adaptace ve společnosti...235 // 11.6 Asertivní
komunikace a její pravidla...235 // 11.6.1 Z historie asertivity... 236 // 11.6.2 Teze... 237 // 11.6.3 Šest základních technik... 238 // 11.6.4 Desatero asertivních práv... 239 // 11.6.5 Současné tréninkové postupy... 240 // 10 // OBSAH // 11.7 Příbuzné teorie a nácviky dovedností...241 // 11.7.1 Abhidhammický trénink jako kultivace přátelství . . . . 243 // Literatura k další četbě...243 // 12 Poruchy v interpersonáiní komunikaci...245 // 12.1 Úvod...245 // 12.2 Poruchy komunikace související s duševní poruchou osobnosti 246 // 12.2.1 Poruchy komunikace způsobené závažnou poruchou či duševním onemocněním ... 246 // 12.2.2 Neurotická komunikace... 248 // 12.2.3 Narcistníkomunikace (centrovaná na sebe)... 251 // 12.2.4 Autistická komunikace... 252 // 12.2.5 Vulgární a nekrofilní komunikace... 252 // 12.3 Poruchy komunikace související s poruchami myšlení...253 // 12.4 Abnormální komunikace v abnormálních podmínkách...254 // 12.5 Poruchy v intrapsychické komunikaci (dysfunkční myšlenky) . 255 // 12.6 Komunikace ve stresu...256 // Literatura k další četbě...258 // 13 Terapeutická a pomáhající komunikace...259 // 13.1 Základní vodítka pro komunikaci s pacientem...260 // 13.1.1 Raport... 262 // 13.1.2 Terapeutova komunikace pod drobnohledem pacienta . 263 // 13.2 Co terapeuticky působí...264 // 13.3 Rizika v terapeutické komunikaci...265 // 13.4 Komunikace v psychoterapii ze systemického pohledu 266 // 13.4.1
Nebát se zpočátku nevědět nic... 266 // 13.4.2 Vyhýbání se negativním formulacím... 267 // 13.4.3 Druhy terapeutických otázek... 269 // Literatura k další četbě...270 // 14 Psychologické proměny komunikace v prostředí internetu...271 // 14.1 Specifika virtuální komunikace ...271 // 14.2 Podoby a projevy disinhibice...272 // 14.2.1 Od anonymity k autonomně řízené anonymitě... 275 // 14.2.2 Solipsismus... 275 // 14.2.3 Disociační stavy... 276 // 14.3 Specifické rysy komunikace v prostředí internetu...276 // 14.3.1 Multiplicita: komunikace s více lidmi najednou...276 // 14.3.2 Okamžitost komunikování a výhoda času na rozmyšlenou211 // 14.3.3 Povrchnost... 278 // 11 // OBSAH // 14.3.4 Potřeba sdružovat se // (příklad svěřování se s mentální anorexií)... 278 // 14.4 Výuka on-line...279 // 14.5 Jazykové proměny...281 // 14.5.1 Zjednodušené a záměrně deformované vyjadřování . . 281 // 14.5.2 Analogový žargon: // šifrování emocí a neverbální sdělování... 282 // 14.5.3 Převracení lineární posloupnosti a diskuse na internetu 283 // 14.6 Výhody ...285 // Literatura k další četbě...285 // 15 Metakomunikace aneb Co se děje přitom, když druhý člověk mluví 287 // 15.1 Definice...287 // 15.1.1 Dvě roviny metakomunikace... 288 // 15.1.2 Druhy metakomunikace... 289 // 15.2 Proč je těžké pozorně vnímat přednášku?...289 // 15.3 Pozitivní stránka metakomunikace...292 // 15.4 Prolínání s komunikací...292
// 15.5 Příklad na závěr...294 // Literatura k další četbě... 294 // Dovětek...295 // Ediční poznámka... 297 // Literatura... 299 // Rejstřík jmenný...313 // Rejstřík věcný...317 // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC