Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28.5) Půjčeno:57x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2006
250 s.

ISBN 80-7178-982-8 (brož.)
Spektrum
Obsahuje úvod, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 241-250
Láska - aspekty psychologické - výklady populární
Vztahy partnerské - aspekty psychologické - výklady populární
000088493
Obsah // Úvod...11 // ČÁST PRVNÍ // Základy milostného vztahu...15 // 1 Láska - zanedbávaný aspekt psychologie párových vztahů...17 // Odborníci se k tématu lásky stavějí zdrženlivě...17 // Je zamilovanost důležitá pro trvalost a štěstí párového vztahu?...19 // Láska jako rozhodující faktor trvalosti života v páru...22 // 2 Jak se můžeme realizovat v lásce?...25 // „Etika lásky“ - od normativů k biologii chování...25 // Princip vlastního prospěchu...27 // U lidí je úspěch dalšího rozmnožování // nahrazen realizací vlastního potenciálu...28 // Co znamená seberealizace ve vztazích?...29 // Milostný vztah jako přitakání osobní realizaci...30 // Seberealizace jako možnost uskutečnit // v milostném vztahu vlastní potenciál...31 // OBSAH 5 // 3 Dilemata ve vztahu milujících, kteří se chtějí realizovat...37 // Láska a dilema egoismu a altruismu...38 // Dilema kooperace a vymezování...40 // Dilema vzájemné vazby a svobody, trvání a změny...43 // Dilema: přitahuje nás síla, nebo slabost?...44 // Traumatické zážitky z minulosti // mohou tato dilemata ještě vystupňovat...45 // 4 Proměna milostných vztahů ve společenském vývoji po roce 1968.. 47 // Změna trendu v sexuálním životě...48 // Proměny ve struktuře partnerství...49 // Proměny v pohlavních rolích...50 // -rProměna partnerských vztahů jako výzva k rozvoji osobnosti...53 // Kulturní pozadí změn...53 // 5 Jak se muž
a žena vzájemně podněcují ve svém vývoji...57 // V čem se muži a ženy od sebe liší - je toto téma stále tabu?...58 // Vzájemné partnerské výčitky // jsou ve velké míře typické pro ženy nebo muže...59 // Projevuje se chování typické pro to či ono pohlaví // spíše v partnerském vztahu než v zaměstnání?...61 // Když si muži a ženy tak špatně rozumějí, proč spolu vůbec žijí?...62 // Ambivalence mezi přitažlivostí a strachem z druhého pohlaví...64 // Jak nás mohou rozdíly mezi muži a ženami obohatit...69 // 6 Sexualita - spojující a ničivá energie lásky...71 // Jaký je vztah lásky a sexuality?...71 // Sexualita vášně...73 // Sexualita harmonie...75 // Je vášeň zabíjena manželstvím?...75 // Jakou hodnotu má sexualita v manželství?...77 // Proč se manželská věrnost bere tak vážně?...77 // Pokusy sjednotit nesjednotitelné...79 // Sexuální vášeň chrání a udržuje sexualitu vzájemné harmonie...81 // Terapeutické zpracování mimopartnerských sexuálních vztahů...82 // 6 PSYCHOLOGIE LÁSKY // 7 Jak může náboženství prohloubit lásku... 87 // Spiritualita sexuálního sjednocení... 88 // Vztah mezi člověkem a Bohem jako setkání... 90 // Erotická láska k Bohu ve středověké křesťanské mystice lásky... 92 // Analogie partnerské lásky a lásky k Bohu... 94 // Prokazování lásky k Bohu láskou k bližnímu... 96 // Boha můžeme zaslechnout a potkat i ve svém milostném
partnerovi... 97 Manželství jako svátost... 97 // ČÁST DRUHÁ // Milostný vztah jako proces...101 // 8 Seberealizace v průběhu milostného vztahu...103 // Milostná touha...105 // Výběr partnera...106 // Zamilovanost...111 // Zklamání a osamělost v lásce...117 // Meze svého milostného vztahu můžeme kompenzovat jinými vztahy... 120 // Budování společného světa...123 // Uvolněná koordinace společného života v druhé polovině života 128 // Změny vztahu v důchodu a role prarodičů...130 // Manželství ve stáří...132 // Vdovství...133 // Rozchod a rozvod...134 // Příběhy lásky jako životní příběhy...136 // 9 Nevědomé a neurotické milostné konflikty...143 // „Normální“ a „neuroticky“ podmíněné partnerské konflikty...144 // Individuální neurotická pohotovost ke vztahu...146 // Neurotické podněty ke vztahu...147 // Koluze jako nevědomá aranžmá, jejichž smyslem // je zajistit naplnění touhy po vztahu, který zároveň budí strach...148 // Zvrat v destruktivní koluzi...150 // Koluzní vzorce...154 // Nevědomé a nevyslovené...160 // Vývoj koluze...165 // OBSAH 7 // Ve zdravé koevoluci se musíme partnerově koluzní nabídce vzepřít... 166 Koluzní nutkání k neustálému opakování, // nebo uzdravení díky odporu partnera?...168 // 10 Partnerovy výčitky jako hlas nevědomí...169 // Snesou se výčitky s láskou?...170 // Veškeré vnímání partnera je projekcí obrazu, který o něm máme 171
// Projekce jako interakční pokus o vlastní léčení...172 // „Jeden nemá nikdy pravdu, teprve dva ji mají.“...176 // Naše výčitky jsou přiléhavé, když se na ně podíváme // ve světle výčitek našeho partnera...177 // Partner jako hlas nevědomí...179 // To, co nám vadí, nás původně velice přitahovalo...179 // Partneři po sobě požadují vývoj, kterému se sami vyhýbají...181 // Proč je tak těžké přijmout partnerovy výčitky?...182 // Terapeutické zacházení s výčitkami...183 // 11 Nevědomá konstelace okolností, které navozují změny...185 // Vzájemné působení životního děje a okolností v koevoluci partnerů... 185 // Proč dochází ke krizi právě ted?...186 // Jaký vývoj tento vztah očekává?...189 // ČÁSTTřtETf // Vztahová a ekologická perspektiva párové terapie...195 // 12 Ekologická koncepce případu v párové terapii...197 // Stanovení cíle ekologické párové terapie...197 // Historie vztahu jako základ pochopení případu...198 // Co znamená osobní vývoj v partnerství?...199 // Tvorba symptomů jako výraz blokovaného vývoje partnerů...201 // Ekologický fokus v párové a rodinné terapii...202 // 8 PSYCHOLOGIE LÁSKY // 13 Integrace prvků jiných terapeutických škol // do ekologické párové terapie...209 // Psychoanalytické těžiště: zvnitřněné vztahové zkušenosti...210 // Těžiště behavioráiních terapií: // vlastní dynamika destruktivní komunikace...216 // Vyrovnání
vztahu a vyvážená spravedlnost...219 // Rozdíly mezi naší koncentrací na koevoluci partnerů a jinými systemickými přístupy...222 // 14 Jaké účinky má párová terapie...225 // Jak pacienti posuzují výsledek párové terapie // rok až osm let po jejím skončení?...226 // Je párová terapie léčení poruch, které mají povahu nemoci?...228 // Jak pacienti posuzují rozchod a rozvod po párové terapii...229 // Účinek párové terapie na osobní vývoj...232 // Shrnutí a výhledy do budoucna...235 // Syntéza některých klíčových tezí...235 // Perspektivy vývoje partnerských vztahů...237 // Literatura...241 // OBSAH 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC