Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Praha : Vyšehrad, 1994

ISBN 80-7021-118-0
000088652
Rekat.
OBSAH // Oddíl I // PŘEDMĚT A OBECNÉ POJMY EKONOMIE, JEJÍ HISTORICKÝ VÝVOJ // 1 Co je ekonomie. Obecné pojmy ...8 // 1.1 Co je ekonomie ...8 // 1.2 Obecné pojmy ...9 // 1.2.1 Statky. Užitečnost a vzácnost ...9 // 1.2.2 Služby ...10 // 1.2.3 Produkční možnosti ...10 // 1.2.4 Náklady příležitosti ...12 // 1.2.5 Dělba práce, specializace ...12 // 1.2.6 Absolutní a komparativní výhoda ...12 // 1.2.7 Tři ekonomické problémy ...14 // 1.2.8 Ekonomické systémy ...14 // 1.2.9 Trh ... 15 // 2 Vznik a vývoj ekonomické teorie ...18 // 2.1 Od ekonomického myšlení ? ekonomické vědě ...18 // 2.2 Klasická politická ekonomie ...19 // 2.3 Utopický socialismus a marxismus ...21 // 2.4 Neoklasická ekonomie ...22 // 2.5 Keynesiánská makroekonomie ...23 // 2.6 Institucionalismus ...24 // Oddíl II // ÚVOD DO MIKROEKONOMIE // 3 Poptávka, nabídka a jejich vzájemné působení ...28 // 3.1 Poptávka ...28 // 3.1.1 Poptávková tabulka a poptávková křivka ...28 // 3.1.2 Proč je tvar poptávkové křivky "klesající"? ...29 // 3.1.3 Jaké jiné faktory ovlivňují poptávané množství? ...29 // 3.1.4 Co vyjadřuje poptávková křivka? ...30 // 3.2 Nabídka ...30 // 3.2.1 Nabídka, nabídková křivka ...30 // 3.2.2 Proč má nabídková křivka stoupající tvar? ...31 // 3.2.3 Jiné faktory působící na nabízené množství ...31 // 3.2.4 Co vyjadřuje nabídková křivka? ...32 // 3.3 Působení nabídky a poptávky ...32 // 3.3.1 Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny ...32 // 3.3.2 Přizpůsobování trhu při nerovnováze ...34 // 3.3.3 Rovnováha ...34 // 3.3.4 Změny rovnováhy ...34 // 4 Mezní užitek a chování spotřebitele ... 36 // 4.1 Užitek ...36 // 4.2 Celkový užitek ...37 // 4.3 Mezní užitek ...37 // 4.4 Volba ze dvou statků při daném důchodu ...38 // 4.5 Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce ...38 // 4.5.1 Poptávková křivka a ochota spotřebitelů zaplatit určitou cenu ...38 //
4.5.2 Nabídková křivka a ochota výrobců dodávat zboží za určitou cenu..39 // 5 Struktura trhů. Efektivnost fungování trhů. Kapitálový trh ...41 // 5.1 Dokonalá konkurence ...41 // 5.2 Úplný (čistý) monopol ...41 // 5.3 Oligopol ...42 // 5.4 Monopolistická konkurence ...42 // 5.5 Efektivnost trhů ...43 // 5.6. Kapitál, úrok a finanční trh ...43 // 6 Stát a ekonomika. Veřejný sektor. Privatizace.Extemality. Veřejné statky .. 46 // 6.1 Stát a ekonomika ...46 // 6.2 Selhání trhu ...46 // 6.2.1 Externality ... 7 // 6.2.2 Veřejné statky ...48 // 6.2.3 Nedostatečná konkurence ...48 // Oddíl III // ÚVOD DO MAKROEKONOMIE // 7 Makroekonomie - základní pojmy a otázky ...52 // 7.1 Agregátní poptávka a nabídka ...32 // 8 Měření výkonnosti a otázky růstu národního hospodářství ...36 // 8.1 Měření hrubého domácího produktu a národního důchodu ...56 // 8.2 Nominální a reálný HDP ... // 8.3 Vymezení hospodářského růstu ...59 // 8.4 Co je hospodářský cyklus? ...60 // 9 Peníze a bankovní soustava ...62 // 9.1 Peníze a jejich funkce ...6 // 9.2. Poptávka po penězích ...63 // 9.3 Nabídka peněz ...64 // 9.4 Bankovní soustava ...65 // 9.5 Komerční banky ...66 // Ostatní subjekty finančních trhů ...67 // 10 Nezaměstnanost a inflace ...69 // 10.1 Nezaměstnanost a typy nezaměstnanosti ...69 // 10.2 Příčiny ezaměstnanosti v tržní ekonomice ...70 // 10.3 Míra nezaměstnanosti neakcelerující inflaci ...71 // 10.4 Definice inflace ...72 // 10.5 Inflace tažená poptávkou ...73 // 10.6 Inflace tlačená náklady ...74 // 10.7 Inflace setrvačná a inflační očekávání ...75 // 10.8 Inflace a nezaměstnanost ...75 // 11 Makroekonomická stabilizační hospodářská politika ...77 // 11.1 Základní přístupy k hospodářské politice ...77 // 11.2 Státní rozpočet ...78 // 11.3 Státní dluh a schodek státního rozpočtu ...80 // 11.4 Peněžní a úvěrová politika ...
11.4 Peněžní a úvěrová politika ...80 // 11.5 Důchodová politika ...81 // 12 Mezinárodní obchod a mezinárodní měnový systém ...83 // 12.1 Mezinárodní obchod a jeho ekonomické výhody ...83 // 12.2 Svobodný obchod, cla a kvóty ...84 // 12.3 Obchodní a platební bilance ...85 // 12.4 Mezinárodní měnový systém. Měnové kursy ...86 // 12.5 Mezinárodní ekonomická integrace ...87 // 13 Transformace centrálně plánovaných ekonomik v ekonomiky tržní (na příkladu české ekonomiky) ...89 // 13.1 Výchozí stav čs. ekonomiky a spor o podstatu transformace ...89 // 13.2 Základní rysy transformační strategie ...91 // 13.3 Stabilizační hospodářská politika ...91 // 13.4 Systémové změny ...92 // 13.4.1 Transformace vlastnické struktury ...94 // 13.4.2 Liberalizace cen, zahraničního obchodu a směnitelnost měny ...95

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC