Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:34x 
BK
Příručka
Praha : Karolinum : Academia, 1993
281 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 27 cm

ISBN 80-7066-716-8
Obsahuje bibliografické odkazy
000088659
Rekat.
OBSAH // L Část základní // A. Tvary a symboly // Zraková ostrost statická a dynamická... // Čitelnost tvarú... // Čitelnost znaků ... // Předmět (figura) a pozadí... // Činitelé tvarovaného vnímání... // Skryté geometrické obrazce... // Záměna zrcadlových tvarů... // Vnímání velikosti... // Vnímání hloubky... // Stín a světlo... // Oslnění oslepující... // Pareidolie... // Estetické utváření přírody... // Subjektivní posouzení kvality televizního obrazu ... // Vývoj grafických symbolů...< // Identifikace grafických symbolů ... // Standardizace grafických symbolů... // Piktogramy... // Viditelnost a čitelnost značení... // Zapamatování symbolů ... // B. Vizuální klamy // Imaiův klam ... // Heringůvklam... // Titchenerův klam... // Sanderůvklam... // Ponzůvklam... // Oppelův vertikální klam... // Hermannova mříž... // Kognitivní geometrické kontury ... // Vjem Saturnových prstenců... // Reverzibilní figury... // Neckerova krychle ... // Trojúhelník Penrosových ... // Vjem rotujícího obrazce... // Fraserova spirála ... // Dynamické efekty opakujících se předloh... // Struktura v prostoru ... // C. Barevné jevy // Rozlišování barev... // Následné obrazy barev... // 9 Složený následný obraz... // 20 Barevné znázornění oka a nervové buňky 2 2 Geometrické tvary v kombinaci s barvami // 22 Zapamatování barev ... // 22 Sny a fantazie ... // 23 Halucinace... // 15 // 15 D. Bioaktivity
a jejich měření // 16 Historické přístroje... // 16 Měření reakční doby... // 17 Registrace očních pohybů... // 17 Audiometrie... // 19 Přístrojové metody v psychodiagnostice . // 20 Dechová aktivita... // 20 Termoregulační aktivita ... // 22 Krevní tlak... // 22 Tepová frekvence... // 24 Elektroencefalografie... // 25 Pletysmografie... // 26 Elektrokožní aktivita... // Elektromyografie... // Biologická zpětná vazba... // 27 // 27 E. Výrazy osobnosti // 28 Obecné výrazy... // 28 První dojem ... // 29 Objektivní rozbor výrazů tváře... // 29 Mimika... // 29 Schematické vyjádření výrazů tváří... // 30 Temperament ... // 30 Kretschmerova typologie... // 30 Extravert — introvert ... // 31 Osobnostní typ ? ? ?... // 31 Learyho systém interpersonálnflio chování // 32 Radost a smích... // 32 Kontrast výrazů... // 32 Odvaha a náročné speciální činnosti . . . . 32 Agresivita... // Výraz frustrace... 74 // Disociace... 75 // Proměněná osobnost... 76 // Rytmické pohyby v primitivních tancích ... 77 // Extatické stavy... 78 // Tranzové stavy... 78 // Kompenzace nedostatků... 81 // Výraz genia... 82 // Výraz ve stáří... 83 // Písmo... 84 // Hluk... 129 // Teplota ... 130 // Kontrola kvality práce... 131 // Rozhodování spotřebitelů... 132 // Úspory paliv a energie... 133 // Bezpečná práce ve dvojici... 134 // Dopravní nehody a konflikty... 135 // Řízem letového provozu... 136 // Kosmická psychologie ...
137 // II. Část aplikační // F. Pohyby a dovednosti // Pohybové chování zvířat a lidí ... // Faktory pohybového chování člověka... // Psychomotorické tempo... // Tremor a mikrovibrace... // Videozáznam změn tělesných poloh při činnosti... // Pohyby končetin... // Reagování ... // Rozlišování tvarů hmatem... // Postojové kymácení... // Předpoklady učení pohybům a jejich testování... // Porucha zrakově pohybové koordinace... // Pohyby a prostorová orientace zrakově postižených ... // Pohyby pracovníků... // Pohybová nemoc ... // Dovednosti... // Organizace výcviku... // Senzomotorické dovednosti... // Trenažéry řidičské... // Letecké simulátory... // Přenos dovedností... // Výcvik v provozu... // G. Práce // Čas a pracovní činnost... // Tvořivost dospělých... // Přijímací rozhovor... // Profesionální poradenství... // Spokojenost s prací... // Stroj a člověk... // Příjem informací... // Vizuální sdělovače ... // Monotonie... // Pozornost... // Vigilance... // Monitorování... // Detekce signálů... // Zrakové vyhledávání... // Počítače... // Obrazovkové pracoviště... // Činnost konstruktérů a obrazovková grafika... // Dálkové řízení provozu... // Dozorny jaderných elektráren... // 87 // 88 // 90 // 91 // 92 // 93 // 94 // 95 // 96 // 97 // 98 // 98 // 99 101 101 102 // 104 // 105 107 109 109 // 112 // 113 // 114 // 114 // 115 // 116 116 // 117 // 118 119 121 122 124 // 124
125 // 126 // 127 // 128 128 // H. Barvy v praxi // Psychologické testy... 13g // Poruchy afektivity... 138 // Barevná obrazovková grafika... 139 // Videotechnika... 139 // Barevný obraz vytvořený počítačem... 140 // Inženýrská psychologie... 140 // Barevné značení... 140 // Propagace... 141 // Barevná úprava prostředí ... 142 // Škálování životního prostředí... 143 // Prostředí z hlediska člověka... 143 // I. Děti a mládež // Prenatální vývoj jedince ... // Dědičnost a duševní vlastnosti ... // Dvojčata a čtyřčata... // Pozorování dětí ... // Vývoj pohybů ... // Nápodoba u dětí... // Období vzdoru... // Předpoklady dětí ? pochopení abstrakce... // Hry dětí... // Tvořivost dětí ... // Vztah dětí ke zvířatům... // Vztahy mezi sourozenci ... // Školní zralost... // Aktivita — pasivita... // Rozvoj aktivity... // Schopnosti... // Paměť... // Poznávání ... // Čtení... // Psaní a pravopis... // Zpěvnost a hudebnost ... // Socializace učňovské mládeže při práci... // Vyučování a technické prostředky... // Psychologie vysokoškoláka ... // Asociální chování part dětí a mládeže... // Obtížné vychovatelné děti, mládež a ústavní výchova • • • // 145 // 146 149 151 153 // 153 // 154 // 155 // 156 // 157 // 159 // 160 161 // 163 // 164 // 165 // 166 168 168 170 // 170 // 171 // 172 // 173 175 175 // J. Zdraví // Únava... // Umění aktivně odpočívat Potrava a psychika
. . . // 177 // 178 // 179 // Citlivost člověka na počasí... // Úzkost, strach a obavy... // Pocity méněcennosti ... // Lehká mozková dysfunkce... // Neurózy a psychopatie... // Psychická deprivace u dětí... // Nealkoholové toxikománie ... // Káva a čaj... // Alkohol... // Kouření... // Sexuální poruchy ... // Psychický stress při skocích padákem // Hypnóza u zvířat ... // Hypnóza a sugesce ... // Spánek ... // Operace a psychická zátěž pacienta . // Citlivost na bolest... // Senilita ... // Jóga... // Psychogymnastika... // K. Společnost // Interakční chování zvířat... // Osobní prostor... // Nonverbální komunikace ... // Dotyky ... // Gestikulace... // Pohledy... // Řeč a emoce... // Mateřské chování... // Soulad v rodině ... // Popouzení dítěte proti druhému rodiči // Začarovaná rodina ... // Projektivní metody... // Školní třída jako sociální skupina . . . // Rozhovor ... // Naslouchání ... // Sociální postoje ... // Poslušnost ... // Předsudky a diskriminace... // Malé pracovní skupiny... // Kooperace... // Motivace vědeckých pracovníků . . . // Soudržné skupiny vědců... // Brainstorming... // Běh a turistika... // Předstartovní stavy... 229 // Diváci a sport ... 230 // Módní změny ... 231 // Prodej zboží ... 232 // Obsluha hosta v podniku... 234 // Lidé a sídliště... 235 // Rodinné bydlení... 236 // Kriminalita... 237 // Psychologické otázky masové komunikace... 238 // III.
Část historická // L. Světová psychologie // Antická psychologie ... 241 // Arabská psychologie... 242 // Renesanční psychologie ... 243 // Novověká psychologie rozvíjející se v rámci filozofie ... 244 // Zvědečtění psychologie s pomocí fyziky a fyziologie...248 // Zakladatelé samostatné psychologie orientované převážně // přírodovědně... 249 // Reflexologie a reaktologie... 251 // Behaviorismus... 252 // Gestaltismus ... 253 // Psychoanalýza... 255 // Psychologie orientovaná převážně duchovědně...256 // Francouzská psychologie... 258 // Ruská a gruzínská psychologie . ... 260 // M. Význační představitelé české a slovenské psychologie // J. Procházka... 263 // J. E. Purkyně... 263 // G. A. Lindner... 264 // F. Čáda... 264 // F. Krejčí... 265 // M. Rostohar... 265 // V. Forster... 266 // J. Váňa ... 266 // J. Doležal...267 // F.Hyhlík...267 // V. Příhoda... 268 // V. Vondráček ... 268 // J. Stavěl... 269 // A. Jurovský... 269 // VI. Tardy... 270 // V. Chmelař... 271 // Česká a slovenská psychologie... 272 // 180 // 181 // 183 // 184 // 185 // 186 // 187 // 189 // 190 // 191 // 193 // 194 // 194 // 196 // 198 // 199 // 200 // 201 // 203 // 204 // 206 // 207 // 210 // 211 // 212 // 212 // 213 // 214 // 215 // 216 // 217 // 218 // 219 // 219 // 220 // 221 // 223 // 223 // 224 // 225 // 225 // 226 // 228 // 229
(OCoLC)36603064
cnb000099200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC