Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:33x 
BK
Vydání 1.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970
115 s.

Kruh přátel pedagogické literatury
Knižnice psychologické literatury
francouzština
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Významný představitel ženevské psychologické školy spolu se svou žákyní a nástupkyní na univerzitě připravili výtečnou syntézu svého bádání v oboru dětské psychologie, jež sahá až do adolescence. Ve stručnosti se soustřeďují na podstatné jevy a promlouvají o nich jednoduše, aniž přitom slevují z odborné náročnosti. Vysvětlují senzomotorické reakce, vývoj vnímání, sémiotické (symbolické) funkce, postup "konkrétních" myšlenkových operací a meziosobních vztahů a rozvoj výrokových operací u pubescenta.
000088724
Rekat.
Předmluva k českému vydání... 5 // Úvod...13 // I. kapitola. Senzorickomotorická úroveň... 15 // I. Senzorickomotorická inteligence... 15 // II. Konstrukce skutečnosti...21 // III. Poznávací aspekt senzorickomotorických reakcí. ... 25 // IV. Citový aspekt senzorickomotorických reakcí...26 // II. kapitola. Vývoj vnímání ...31 // I. Vjemové konstanty a vjemová kauzalita...32 // II. Účinky pole...35 // III. Vjemové činnosti...38 // IV. Vjemy, pojmy a operace...41 // III. kapitola. Sémiotická či symbolická funkce...46 // I. Sémiotická funkce a nápodoba...46 // II. Symbolická hra... 50 // III. Kresba ...53 // IV. Obrazné představy...56 // V. Paměť a struktura představ-vzpomínek...63 // VI. Řeč...66 // IV. kapitola. „Konkrétní“ myšlenkové operace a meziosobní // vztahy...72 // I. Tři stupně přechodu od činnosti к operaci...72 // II. Vznik „konkrétních“ operací...74 // III. Představa světa. Příčinnost a nahodilost ...82 // IV. Sociální a citové interakce...85 // V. Sentimenty a mravní soudy...91 // VI. Závěr...95 // V. kapitola. Pubescent a výrokové operace...97 // I. Formální myšlení a kombinatorika...98 // II. „Grupa“ dvojí vratnosti...101 // III. Formální operační schémata...103 // IV. Indukce zákonů a vydělení faktorů...106 // V. Afektivní transformace...109 // Závěr. Faktory duševního vývoje ...111 // Stručná bibliografie
(OCoLC)85227304
cnb000154521

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC