Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, 2002
296 s. : il.

ISBN 80-7262-162-9 (brož.)
Další názvový údaj z tiráže: sborník přednášek a abstrakt
Sjezd se konal ve dnech 13. - 16. června 2002
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, bibliografické citace, předmluvu, seznam autorů
Psychiatrie - sborníky referátů
000088976
INDEX // PŘEDMLUVA...15 // J. Raboch // ESMS (THE EUROPEAN SERVICE MAPPING SCHEDULE) // A JEHO VYUŽITÍ V PSYCHIATRII...25 // N. Baková, J. Raboch, L. Stárková, E. Kitzlerová, M. Sekot, J. Peichlová, A. Howardová // FRONTOTEMPORÁLNÍ DEMENCE...26 // V Benešová // INTERAKCE RODIČE S DÍTĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA...27 // I. Beranová, K. Thořová, R. Kulíšek, M. Hrdlička // INTERAKCE DOPAMIN-SEROTONIN V MODELU ÚČINKU ATYPICKÝCH // ANTIPS Y CHOTIK...29 // V. Bubeníková, T. Páleníček, E Šťastný, J. Horáček // TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI RTMS V PSYCHIATRII...30 // E. Čéšková // ALCOHOL ABUSE AND DEPENDENCE AND HEPATITIS C...32 // /. Dóci, M. Kovářová 1, H. Shahpesandy // DEPRESIVNÍ PACIENT NA AKUTNÍM GERONTOPSYCHIATRICKÉM // LŮŽKU - TERAPEUTICKÉ POSTUPY...34 // H. Drástová // SPEKTRUM KOMORBIDNÍCH PORUCH U ADHD...36 // /. Drtílková // TESTOVÁNÍ »EXTÁZE«...39 // M. Fišerová // JE MIGRACE RIZIKOVÝM FAKTOREM VZNIKU PSYCHÓZY?...42 // P Fridrich // NEURODEGENERATIVNÍ PŮSOBENI KORTIKOIDŮ?...43 // T Hájek, M. Kopeček, C. Höschl, F Charvát // FENOMÉN POSLEDNÍ DÁVKY DROGY ...44 // K. Hampl // PSYCHIATRIE V MEDICÍNĚ A MEDICÍNA V PSYCHIATRII *5 // STRUKTURA AMBULANTNÍ PÉCE PODLE EMCDDA...45 // K. Hampl // SUBSTITUČNÍ LÉČBA ZÁVISLOSTI NA PERVITINU // METYLPHENIDATEM (RITALINEM) ...46 // K. Hampl // PERINATÁLNÍ RIZIKA A HYPERKINETICKÝ SYNDROM...48 // P. Hellerová // ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA PŘI LÉČBĚ
ÚZKOSTNÝCH PORUCH...51 // E. Herman, J. Hovorka, J. Prásko, J. Syrovátka // PSYCHOANALÝZA V LÉCBÉ PORUCH OSOBNOSTI...52 // E. Herman, J. Fraško, J. Syrovátka // SOMATIZACNÍ PORUCHA ...54 // E. Herman, J. Prásko, J. Syrovátka, J. Hovorka // NEUROBIOLOGIE PORUCH OSOBNOSTI...56 // J. Horáček // REGIONÁLNÍ METABOLISMUS MOZKU (18FDG-PET) // A DOMÉNY SCHIZOFRENNÍ SYMPTOMATIKY ...61 // J. Horáček, M. Kopeček, F Španiel, O. Bělohlávek, L. Závěšická, T. Hájek // VZTAH SEROTONERGNÍ NEUROTRANSMISE A METABOLISMU // MOZKU U SCHIZOFRENIE. STUDIE FMR A PET...62 // J. Horáček, M. Kopeček, L. Závěšická, O. Bělohlávek, J. Tintěra, R. Bahbouh, F Španiel, T. Hájek // REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE // (RTMS) A MAPOVÁNÍ FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE MOZKU...64 // J. Horáček, L. Škrdlantová, F. Španiel, T. Hájek // VLIV DEPLECE TRYPTOFANU NA KOGNITIVNÍ FUNKCE // A NA FUNKČNÍ ZOBRAZENÍ MOZKU (FMR)...66 // J. Horáček, L Závěšická, J. Tintěra, M. Kopeček, R. Bahbouh, F Španiel // GENETICKÉ FAKTORY U SCHIZOFRENIE - SOUČASNÉ POZNATKY A PERSPEKTIVY...67 // L. Hosák // FARMAKOLOGICKÉ OVLIVNĚNÍ GLUTAMÁTERGNÍ DYSFUNKCE V TERAPII SCHIZOFRENIE...68 // J. Hons // NEUROVÉDY - INSPIRACE KLINICKÉHO VÝZKUMU...69 // C. Höschl // SCREENING JÍDELNÍHO CHOVÁNÍ U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ ...70 // T. Hrachovinová, Ľ Csémy, E. Bidlová // 6 • PSYCHIATRIE V MEDICÍNĚ A MEDICÍNA V PSYCHIATRII // JE INTEGRACE PSYCHOTERAPEUTICKÝCH
TECHNIK DO SOMATICKÝCH OBORŮ MOŽNÁ?...72 // V Chvála, L. Trapková // MAGNETIC RESONANCE IMAGING AS PRECIPITATING FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF PANIC ATTACK AND POSSIBILITY OF PREMEDICATION WITH PAROXETIN...74 // D. Ignjatovičová, M. Ignjatovič, V Ďurčik // MAGNETICKÁ NUKLEÁRNA REZONANCIA (MRI) AKO PRECIPITUJÚCI FAKTOR VZNIKU PANICKEJ ATAKY, MOŽNOSTI PREMEDIKÁCIE PAROXETINOM...76 // M. Ignjatovič, D. Ignjatovičová // AGRESIVITA Z POHĽADU AMBULANTNÉHO PSYCHIATRA ...83 // D. Ignjatovičová, M. Ignjatovič, M. Sopková // POROVNANIE LIEČBY ATYPICKÝM ANTIPSYCHOTIKOM - OLANZAPÍNOM A INÝMI ANTIPSYCHOTIKAMI NA PSYCHIATRICKEJ AMBULANCII // - JEDNOROČNÉ SKÚSENOSTI...87 // M. Ignjatovič, D. Ignjatovičová // DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA AGORAFOBIE S PANICKOU PORUCHOU A NASLEDUJÚCA LIEČBA NA PSYCHIATRICKEJ AMBULANCII // - NAŠE JEDNOROČNÉ SKÚSENOSTI...96 // M. Ignjatovič, D. Ignjatovičová // HORMONÁLNA ODPOVEĎ POČAS MENTÁLNEHO STRESU...101 // D. Ježová, K. Makatsori, I. Loder, F. Monček, R. Dunčko // THE EUROPEAN DAY HOSPITAL EVALUATION (EDEN-) STUDY: AN EXAMPLE OF EC-FUNDED MENTAL HEALTH SERVICES RESEARCH...103 // T Kallert, S. Priebe, A. Kiejna, P. Nawka, J. Raboch // HODNOCENI psychopatologie a kvality života pomocí dotazníku // BPRS, MANSA V RÁMCI STUDIE EDEN - PRŮBÉŽNÉ VÝSLEDKY // INTEGROVANÉ DENNÍ PÉČE...107 // E. Kitzlerová, J. Raboch, L. Stárková, N. Baková, M. Sekot, A. Howardová, J. Hamplová // FAKTITIVNÍ PORUCHY V
DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRII...109 // J. Kocourková, V Hort // PODPRAHOVÉ VNÍMÁNÍ - MŮŽE NÁS OPRAVDU OVLIVNIT?...110 // M. Kopeček, M. Preiss // KOGNITIVNÍ FUNKCE U PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ PŘED A BĚHEM LÉČBY RISPERIDONEM ...111 // M. Kopeček, M. Preiss, F Španiel, J. Horáček, L. Závěšická, I. Paclt // PSYCHOPATOLOGIE A METABOLISMUS MOZKU (18FDG-PET) U PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ...112 // M. Kopeček, J. Horáček, F Španiel, O. Bělohlávek, D. Janeba, L. Závěšická, T Hájek // PSYCHIATRIE V MEDICÍNĚ A MEDICÍNA V PSYCHIATRII *7 // METABOLISMUS MOZKU (18FDG-PET) PŘED A BĚHEM LÉČBY RISPERIDONEM 113 // M. Kopeček, J. Horáček, F Spaniel, L. Závěšická, O. Bělohlávek, D. Janeba, I. Paclt // VÝZNAM BLOKÁDY SEROTONINOVÝCH RECEPTORŮ V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE (VÝSLEDKY INTERNETOVÉHO DISKUSNÍHO FÓRA)...114 // M. Kopeček O. Vinař et al. // LÉČBA DEPRESIVNÍCH PORUCH - »LITERATUROU PODLOŽENÁ« DOPORUČENÍ 115 // J. Kosová // REBOXETIN A ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH FUNKCÍ...118 // J. Kosová // CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM A HYPOCHONDRICKÁ PORUCHA - FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA (Workshop - Somatoformní poruchy) ...119 // J. Kosová, B. Pásková, J. Prásko // CHARAKTERISTIKY PACIENTEK S PPP PŘI RANÉM POČÁTKU ONEMOCNĚNÍ...121 // J. Koutek, J. Kocourková, R. Zámečníková // OMYLY A CHYBY PŘI HODNOCENÍ PSYCHOPATOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V OBČANSKO PRÁVNÍM ŘÍZENÍ...123 // P Krekule // KOGNITIVNÍ FUNKCE U PRVNÍCH ATAK SCHIZOFRENIE...126
// Hana Kučerová, J. Špaček, T Kašpárek, R. Přikryl // PERIODICKÁ DEPRESIVNÍ PORUCHA S KOMORBIDITOU BORELIÓZY (KAZUISTIKA)...129 // Helena Kučerová // METODOLOGICKÝ PŘÍNOS ETIKY PRO ROZVOJ PSYCHIATRIE...131 // T Lajkep // POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA...135 // E. Malá // VLIV SELENU NA KOROVÉ NÁSLEDNÉ VÝBOJE POTKANŮ VYSTAVENÝCH JEDNORÁZOVÉ HYPOXII...137 // D. Marešová, /. Valkounová, S. Trojan // ÚLOHA BAZÁLNÍCH GANGLIÍ V PATOGENEZI SCHIZOFRENIE...139 // M. Maršálek // KOGNITIVNÍ FUNKCE A VYBRANÉ DUŠEVNÍ PORUCHY...143 // R. Matička, B. Zahradníková // PŘÍČINY OTRAVY VODOU U SCHIZOFRENNÍCH PACIENTŮ S KAZUISTICKÝMI PŘÍKLADY...148 // R. Matička, B. Zahradníková, T Novák // 8 • PSYCHIATRIE V MEDICÍNĚ A MEDICÍNA V PSYCHIATRII // ZMĚNY NA DROGOVÉ SCÉNĚ MEZI UŽIVATELI NELEGÁLNÍCH // PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA KONCI 90. LET...150 // M. Miovský, T Zábranský // ZLEPŠUJE RODINNÁ PSYCHOEDUKACE KVALITU ŽIVOTA PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ A JEJICH PŘÍBUZNÝCH?...152 // L. Mollová, E. Dragomirecká, F Španiel, P. Šelepovd // RIZIKOVÉ STAVY NA RANNÝCH ETAPÁCH ONTOGENEZE. NÁSLEDNÉ BIOCHEMICKÉ A FUNKČNÍ ZMĚNY CNS...154 // J. Mourek // REALIMENTACE U TĚŽKÝCH FOREM MENTÁLNÍ ANOREXIE // - RIZIKO REFEEDING SYNDROMU...156 // M. Navrátilová, E. Čéšková, L. Sobotka // SETKÁNÍ S MÜNCHHAUSENOVYM SYNDROMEM BY PROXY...157 // M. Nesrstová, K. Vandrák, J. Janda // FARMAKOTERAPIE BAP V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNÉ
BOHNICE V ROCE 2001 ... 160 // I. Novotná, S. Popelová, T. Morcinek // LÉČBA PRVNÍCH EPIZOD SCHIZOFRENIE...161 // M Ondrušová, T. Kašpárek, R. Přikryl, E. Čéšková // VÝVOJOVÉ ASPEKTY V PSYCHIATRII S OHLEDEM // NA PERINATÁLNÍ PATOLOGII...162 // /. Paclt // ATYPICKÁ ANTIPSYCHOTIKA: 5-HT2A ANTAGONISMUS // NEBO 5HT1A AGONISMUS?...165 // T Páleníček, V. Bubeníková, J. Horáček, F. Slastný // STRES, DISOCIACE A PORUCHY PŘIJMU POTRAVY ...166 // H. Papežová, A. Yamamotová, 1. Vurmová // CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM A HYPOCHONDRICKÁ PORUCHA // -KBT PŘÍSTUP...169 // B. Pásková, J. Kosová, J. Prásko, E. Herman // DĚTI V ROZVODOVÝCH SPORECH...173 // J. Pavlát, D. Ja notová // FORENZNl ASPEKTY ZNEUŽÍVÁNI TOLUENU...177 // P Pavlovský, J. Skopová // PROJEKT PROMĚNY PSYCHIATRICKÝCH LÉČEBEN (MATRA II) // - VÝSLEDKY A ZÁVĚRY...178 // O. Pěč, J. Pfeiffer, V Probstová, P Novák, J. Stuchlík, M. Suková // VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ DENNÍCH STACIONÁŘŮ V ČR ...179 // O. Pěč, A. Howardová, E. Kitzlerová // PSYCHIATRIE V MEDICÍNĚ A MEDICÍNA V PSYCHIATRII *9 // MILNACIPRAN V DLOUHODOBÉ LÉCBÉ DEPRESE...181 // V. Pidrman, K. Látalová, J. Bouček // SEROTONIN-ESTROGENNÍ DYSREGULACE V PRŮBĚHU ŽIVOTA ŽENY...183 // S. Pietrucha, J. Raboch // PLASTICITA NEURONÁLNÍCH OKRUHŮ A RIZIKA JEJICH POŠKOZENI...184 // J. Pokorný // KONSILIÁRNÍ - LIAISON PSYCHIATRICKÁ PÉCE U POPÁLENÝCH...187 // J. Potribná, K. Kačmářová, M. Szilvásiová
// PSYCHICKÉ PORUCHY IMITUJÍCÍ KARDIÁLNl ONEMOCNĚNÍ...189 // J. Prásko // ORGANICKÁ ÚZKOSTNÁ PORUCHA...193 // J. Prásko, E. Herman, J. Hovorka // DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA...195 // J. Prásko, E. Herman, J. Hovorka // KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP ? LÉČBĚ PORUCH // OSOBNOSTI ...199 // J. Prásko, B. Pásková // ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO LÉČBU PORUCH // OSOBNOSTI ...204 // J. Prásko, J. Horáček, E. Herman // DIAGNOSTIKA A LÉČBA SOMATOFORMNÍCH PORUCH...209 // J. Prásko, J. Kosová, B. Pásková // SOMATOFORMNÍ PORUCHY - INTERAKČNÍ PRÁCE NA KAZUISTIKÁCH...211 // J. Prásko, E. Herman, J. Kosová, B. Pásková // PSYCHIATRIE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH - POTŘEBUJEME STANDARDY PÉČE? 217 // J. Raboch // SEXUÁLNÍ ŽIVOT U PACIENTŮ S DEPRESIVNÍ PORUCHOU...219 // J. Raboch // ALTERNATIVY AKUTNÍ PSYCHIATRICKÉ HOSPITALIZACE...221 // J. Raboch, T Kallert, A. Kiejna, P Nawka, S. Priebe, A. Howardová, N. Baková a EDEN skupina // PSYCHIATRICKO-PSYCHOLOGICKÝ PROFIL ODSOUZENÝCH // NA DOŽIVOTÍ...223 // J. Rampáček, F. Uhlíř, P Vavřík // POROVNANIE KVALITY ŽIVOTA, SPOKOJNOSTI S LIEČBOU A PSYCHOPATOLÓGIE PACIENTOV ŠTÚDIE EDEN...226 // H. Reguliová, D. Borošová, D. Korpová, E. Martonová, P. Nawka // 10 • PSYCHIATRIE V MEDICÍNĚ A MEDICÍNA V PSYCHIATRII // KOGNITIVNÍ PORUCHY U PARKINSONOVY NEMOCI...230 // I. Rektorová // FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE UČENÍ A PAMĚTI...232 // R. Rokyta, A. Yamamotová // ROLE BAZÁLNÍCH
GANGLIÍ U PARKINSONOVY NEMOCI // A DALŠÍCH EXTRAPYRAMIDOVÝCH PORUCH...236 // E. Růžička // TIKY A TOURETTEŮV SYNDROM...239 // E. Růžička, O. Fiala, E. Malá // ELEKTROKONVULZE NEBO TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE? ...240 // D. Seifertová // HODNOCENÍ SOCIÁLNÍHO POSTIŽENÍ PACIENTŮ LÉČENÝCH NA PK...243 // M. Sekot, N. Baková, L. Stárková, E. Kitzlerová, J. Raboch, A. Howardová, J. Hamplová // ALKOHOLIZMUS V STAROBE JE ČASTÝ A SPOJENÝ S MNOHÝMI ZDRAVOTNÝMI KOMPLIKÁCIAMI...245 // H. Shahpe sandy, /. Dóci // MŮŽE STAV VÝŽIVY OVLIVNIT PSYCHIKU STARÉHO NEMOCNÉHO?...247 // L. Sobotka, M. Navrátilová // NEUROSTEROIDY A STRES...248 // L. Stárka, M. Bičíková, M. Hill // SPOKOJENOST S LÉČBOU U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ // A U PACIENTŮ V DENNÍM STACIONÁŘI - STUDIE EDEN...251 // L. Stárková jr, J. Raboch, E. Kitzlerová, N. Baková, M. Sekot // EDI - THE COMPARISON BETWEEN PATIENTS (COST RESULTS) // AND HEALTHY CZECH ADOLESCENTS...252 // L. Stárková, L. Stárková jr., J. Kocourková, J. Blažek // POLYMORFISMY GENU FOSFATIDYLINOSITOL-4-FOSFÁT 5 KINÁZY U PACIENTŮ S BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHOU A SCHIZOFRENIÍ...253 // P. Stopková, T. Saito, H. M. Lachman // INFORMAČNÍ CENTRA PRO PROBLEMATIKU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A NEMOCI...254 // J. Styblíková // ZKUŠENOSTI S LÉČBOU MIRTAZAPINEM V AMBULANTNÍ PRAXI...255 // J. Syrovátka, E. Herman, J. Hovorka // N-ACETYL-L-ASPARTYL-L-GLUTAMÁT, G-PROTEINOVÁ SIGNALIZACE A PSYCHOTICKÉ
CHOVÁNÍ V ANIMÁLNÍM MODELU...256 // F. Šťastný, V. Bubeníková // PSYCHIATRIE V MEDICÍNE A MEDICÍNA V PSYCHIATRII •!! // OPAVSKÝ PSYCHOTERAPEUTICKÝ SYSTÉM A KOMPLEXNÍ LÉČBA PSYCHOTICKÝCH STAVŮ...258 // P. Tarata, P Hlavinka // GENETIKA HYPERKINETICKÉ PORUCHY U DÉTl...259 // P. Theiner, I. Drtílková, O. Šerý // FARMAKOTERAPEUTICKÉ OVLIVNĚNÍ DELIRANTNÍCH STAVŮ RŮZNÉ L ITOLOGIE V KONZILIÁRNI SLUŽBĚ V ROCE 2001...261 // A. Ticháčková, P Němečková, M. Zatloukalová, J. Bouček // AGKISMUS U NÁS A SVĚTĚ...262 // T. Tošnerová, J. Škubová // NAHRADÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPII V LÉČBĚ DEPRESE?...264 // J. Tuček // KOGNITIVNÍ PORUCHY U SCHIZOFRENIE...265 // I. Tůma // MOŽNOSTI HOSPITALIZACE BEZ SOUHLASU DUŠEVNĚ NEMOCNÉHO U PACIENTŮ S PPP...267 // D. Valentová, J. Tomanová // PRAKTICKÝ LÉKAŘ, PSYCHIATR A JEJICH PACIENT...270 // J. Vaněk, D. Vaněk // BLIŽŠIE K POROZUMENIU ANXIETY...271 // R. Vaškovský // PERIPETIE »ZLATÉHO VEKU«...272 // R. Vaškovský // VLIV SNIŽOVÁNÍ HLADIN CHOLESTEROLU NA IMPULSIVITA DEPRESIVITU, FLUIDITU PLAZMATICKÝCH MEMBRÁN A UPTAKE SEROTONINU...273 // J. Vevera, Z Fišar, T. Kvasničkal, H. Papežová, I. Žukov, L. Stárková // PACIENT : KLIENT (77:23) - PREFERENCE VÝRAZU PACIENT A KLIENT MEZI NEMOCNÝMI NA RŮZNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠTÍCH...275 // J. Vevera, M. Ort, Z. Kasalová, N. Pilečková, M. Velenovská, D. Vaněk, K. Gláslová,
T. Uhrová, // J. Raboch, M. Novotný, J. Bečka, J. Živný // PREVALENCE NÁSILÍ NA PSYCHIATRICKÉ KLINICE 1. LF UK A VFN V ROCE 2000...277 // J. Vevera, H. Papežová, M. Ort, I. Žukov // JE DIAGNÓZA PARAFRENIE PO ROCE 1992 SKUTEČNÉ OBSOLETNÍ?...278 // M. Vojtěchovský // VLIV HLADINY CHOLESTEROLU NA PRÁH BOLESTI U PACIENTEK S PORUCHAMI PRÍJMU POTRAVY...280 // /. Vurmová, A. Yamamotová, H. Papežová // 12 • PSYCHIATRIE V MEDICÍNĚ A MEDICÍNA V PSYCHIATRII // PRVNÍ ZKUŠENOSTI S BUSPIRONEM U PACIENTŮ JEDNOTKY // PRO PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY A DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ...281 // R Zechová, J. Bouček // FOBIE NEBO STRACH?...282 // J. Zvoníček // ENDOKRINOLOGIE KLIMAKTERIA A HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE...283 // J. Živný // MONITOROVÁNÍ SEXUÁLNÍCH FUNKCÍ ZA UŽITÍ ŠKÁL UKU, ASEX, SFM/SFŽ 288 // A. Žourková // NEUROCHIRURGICKÉ VÝKONY U NÁSILNĚ SE CHOVAJÍCÍCH JEDINCŮ...289 // /. Žukov, J. Vevera, M. Páv // SEZNAM AUTORŮ...291 // PSYCHIATRIE V MEDICÍNĚ A MEDICÍNA V PSYCHIATRII »13

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC