Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Victoria Publishing, 1995
314 s. : il. ; 20 cm

ISBN 80-85605-82-1 (brož.)
000089077
Rekat.
Úvod/ Jak a proč zkoumat vztah rizikových faktorů působících na ženu, plod a novorozence 11 // 1 Motolská 15 let trvající studie vývoje dvou ročníků dětí a rodin 13 // 1.1 Program a organizace, předvýzkum 13 // 1.2 Sestavení kohorty, skupina riziková, neriziková, získávání dat 15 // 1.3 Charakteristika sledovaného populačního vzorku a sociální poměry rodin kohorty 17 // 2 Depistáž rizik 32 // 2.1 Počty rizik v základní skupině a v šesti podskupinách 32 // 2.2 Vztah mezi průměrným stářím, hmotností, váhovým přírůstkem v těhotenství, počtem potracených, mrtvě narozených plodů a mezi somatickým stavem plodu, nedostatek kyslíku u plodu a novorozence 38 // 2.3 Hlavní rizika poškození mozku plodu a novorozence, komplikace těhotenství, při porodu a z komplikací v novorozeneckém období 39 // 2.4 Čas a příčiny vzniku mozkových postižení 46 // 2.4.1 Anatomický a histologický vývoj mozku 56 // 2.4.2 Nepříznivé vlivy na vývoj mozku 58 // 2.4.3 Vývojové vady, fetopatie, embryopatie, blastopatie, gametopatie, defektní zárodky 61 // Vrozené vývojové vady chromozomů v novorozeneckém období 66 // Prenatální genetické vyšetření 70 // Rozštěpové vady mozku a míchy 72 // Výskyt vrozených vývojových vad mozku a míchy 73 // Vrozené vady v ČSR, ČSSR v roce 1984 74 // 2.5 Postižení mozku při perinatální asfyxii 75 // Oxidatívní a energetický metabolismus plodu za hypoxie 76 // 2.5.1 Náhlý, opakovaný a mírný nedostatek kyslíku a krevního zásobení mozku 76 // 2.5.2 Následky nedostatku kyslíku a krevního zásobení mozku 79 // 2.5.3 Změny ve stavbě mozku a funkční změny 83 // 2.5.4 Reakce nezralé nervové tkáně na nedostatek kyslíku 85 // 2.5.5 Neurotransmitery za hypoxie a ischemie 93 // 2.5.6 Adaptace nervové tkáně na nedostatek kyslíku a faktory dovolující přežít nitroděložní asfyxii 95 //
3 Exprese rizik v novorozenecké nemocnosti 96 // Jak souvisí postižení mozku s nemocností a úmrtím plodu a novorozence 96 // Provzdušnění plic, plieni tekutina 99 // Redistribuce cirkulace, změna fetálního krevního oběhu v novorozenecký 100 // Resuscitace novorozence, oživování 103 // Význam periodického sledování a kontinuální monitorování frekvence počtu ozev 109 // Intermitentní auskultace 112 // Kontinuální elektronické sledování ozev plodu 113 // Bazální linie, tachykardie, bradykardie, variabilita základní linie ozev, periodické změny frekvence ozev 114 // Biochemické vyšetření kapilární krve plodu 125 // Stav plodu in utero 128 // Plodová voda, polyhydramnion, oligohydramnion 130 // Embolizace plodovou vodou 133 // Mekonium v plodové’ vodě 134 // Estriol, placentámí lidský laktogen, progesteron 135 // Nezátěžový, nonstress test 136 // Kontrakční, oxytocinový test 140 // Biofyzikální profil 145 // Integrované sledování stavu plodu 147 // 3.1 Tíseň plodu a novorozence, výraz úrovně zdravotní péče 150 // Trend snižování perinatální mortality v Evropě 152 // Srovnání výsledků péče o rizikové novorozence u nás a v severských zemích 154 // Perspektiva dalšího vývoje rizikové novorozenecké nemocnosti 159 // Mezinárodní srovnání časné specifické novorozenecké a perinatální úmrtnosti 164 // Důkaz účinnosti intenzivní péče s uplatněním přístrojové techniky 166 // Novorozenecká úmrtnost - střední délka života 167 // Současná péče o novorozence 168 // 3.2 Riziková nemocnost novorozenců 170 // Asfyxie 170 // Předčasný porod, nedonošené dítě 171 // Predikace, předpověď předčasného porodu 175 // Příčiny a mechanismus předčasného porodu 177 // Mastné kyseliny za hypoxie 180 // Riziková nemocnost v Praze 1980-84 180 //
3.3 Perinatální, novorozenecká úmrtnost a mrtvě narozené děti // motolské kohorty v letech 1973/74 181 // 3.4 Hypoxická a ischemická encefalopatie 186 // 3.5 Význam elektroencefalogramu u postižení mozku novorozence. Křeče 187 // 3.6 Novorozenecká dopplerovská neurosonografíe 192 // 3.7 Hyperbilirubinémie, rizikový faktor 196 // 3.8 Klinicky zjistitelná asfyktická vážná postiženímozku 200 // 3.9 Chemická kontrola asfyxie 205 // 3.10 Prevence mozkových postižení a ochrana mozku před postižením 217 // 4 Postižené děti. Neuromentální opoždění, duševně zaostalé děti 225 // 4.1 Exprese rizik 226 // 4.2 Psychomotorická opoždění ve sledovaných rizikových podskupinách v 1 roce a ve třech letech, IQ, školní zralost a prospěch, neuromentální opoždění 233 // Psychomotorický vývoj 233 // Charakter postižení mozkové a míšní funkce v rizikových podskupinách 236 // Dyslexie 244 // Celkové zhodnocení nálezů 247 // Příčiny dlouhodobých postižení 254 // 4.3 Poruchy smyslů 255 // Vady zraku, poruchy řeči, hlasu a sluchu 259 // Zjišťování, depistáž poruch sluchu u novorozenců a kojenců metodou evokovaných potenciálů 271 // Poruchy hlasu 275 // 4.4 Porodní hmotnost a skupiny postižených dětí 275 // 4.5 Tělesný vývoj dětí s nízkou a vysokou porodní hmotností, // dětí z dvojčat, dětí matek s diabetem a dětí matek s těhotenskou hypertenzí 277 // 4.6 Poškození mozku hyperoxií, kyslíkovými radikály. Retino- // patie 283 // 4.7 Rizika plynoucí z příslušnosti k pohlaví 290 // 4.8 Kombinace rizik 295 // 4.9 Neobjasněná postižení 296 // Závěry 301 // Seznam obrázků 311 // Seznam tabulek 313
(OCoLC)62531100
cnb000092272

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC