Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Informatorium, 2003
192 s.

ISBN 80-7333-002-4 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Psychiatrie - učebnice středošk.
000089108
Obsah // Předmluva ...7 // 1 Vývoj psychiatrie a její postaveni mezi lékařskými obory (Motlová)...9 // 2 Příčiny a prevence duševních poruch (Praško) ...12 // 2.1 Etiologie duševních poruch ...12 // 2.2 Biopsychosociální model ...12 // 2.3 Sociální faktory a jejich význam pro vznik, udržování // a léčbu psychických poruch ...14 // 3 Obecná psychiatrie (Horáček) ...18 // 3.1 Symptom, syndrom, klinická jednotka ...18 // 3.2 Vědomí a jeho poruchy ...18 // 3.3 Orientace a její poruchy ...23 // 3.4 Vnímání a jeho poruchy ...23 // 3.5 Emotivita a její poruchy ...27 // 3.6 Paměť a její poruchy ...32 // 3.7 Intelekt a jeho poruchy ...35 // 3.8 Myšlení a jeho poruchy ...38 // 3.9 Pozornost a její poruchy...43 // 3.10 Pudy a jejich poruchy ... 44 // 3.11 Volní jednání a jeho poruchy ...49 // 3.12 Osobnost a její poruchy ...50 // 4 Speciální psychiatrie ...52 // 4.1 Klasifikace duševních poruch (Mohr) ...52 // 4.2 Organické psychické poruchy včetně symptomatických (Mohr) ...54 // 4.3 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem // psychoaktivních látek (Mohr) ...60 // 4.4 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (Motlová) ...65 // 4.5 Afektivní poruchy (Motlová) ...72 // 4.6 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní // poruchy (Praško) ...81 // 4.7 Poruchy osobnosti a chování (Praško) ...:...109 // 4.8 Poruchy pohlavní identity a sexuální preference (Kosová) ...122 // 4.9 Poruchy
příjmu potravy (Kosová) ...126 // 5 // 4.10 Neorganické poruchy spánku (Kosová) ...130 // 4.11 Sexuální dysfunkce (Kosová) ...134 // 4.12 Mentální retardace (Španiel) ...138 // 4.13 Psychická deprivace (Španiel) ...140 // 4.14 Psychosomatické poruchy (Kosová) ...141 // 4.15 Poruchy chování a emocí u dětí (Kosová) ...143 // 5 Vyšetřování v psychiatrii (Mohr) ...148 // 5.1 Psychiatrické vyšetření...148 // 5.2 Psychologické vyšetření ...151 // 5.3 Laboratorní a pomocná vyšetření ...151 // 5.4 Sociální šetření ...152 // 6 Léčení duševních poruch ...154 // 6.1 Psychoterapie (Praško) ...154 // 6.2 Biologická léčba včetně psychofarmakologické (Mohr) ...167 // 6.3 Prevence a rehabilitace (Španiel) ...171 // 6.4 Účast zdravotní sestry v terapii a rehabilitaci duševně // nemocných (Španiel) ...175 // 6.5 První pomoc v psychiatrii (Motlová) ...176 // 6.6 Spolupráce psychiatrie s ostatními medicínskými obory (Motlová) ... 178 // 6.7 Spolupráce s nezdravotnickými institucemi se zaměřením // na doléčování duševně nemocných (Španiel) ...179 // 7 Koncepce a organizace psychiatrické péče v ČR ...181 // 7.1 Koncepce péče o duševní zdraví (Španiel) ...181 // 7.2 Právní otázky duševně nemocných (Praško) ...184 // 7.3 Zdravotní výchova v oblasti psychiatrie (Praško) ...188 // Literatura ...189 // Rejstřík ...190 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC