Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2000
376 s. : il.

ISBN 80-7106-272-3 (váz.)
Obsahuje ilustrace, mapky, úvod, o autorech, výběrový rejstří
Bibliografie: s. 358-359
Přemyslovci (panovnický rod) - stol.10.-11. - stati
000089117
Obsah // Několik slov úvodem ... 7 // Jiří SLÁMA: Český kníže Boleslav II... 9 // Luboš POLANSKÝ: Spory o původ české kněžny Emmy, manželky Boleslava П. 27 // Dušan TŘEŠTÍK: „Veliké město Slovanů jménem Praha.“ // Státy a otroci ve střední Evropě v 10. století... 49 // Václav HUŇÁČEK: Ostrov mezi Břevnovem a Sázavou ... 71 // Anežka MERHAUTOVÁ: Vznik a význam svatováclavské přilby ... 85 // Kateřina TOMKOVÁ: Hradiště doby Boleslava II... 93 // Jan FROLÍK: Pražský hrad v raném středověku ... 101 // Petr SOMMER: Kaple Panny Marie v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě // a začátky české sakrální architektury ... 121 // Jarmila ČIHÄKOVÁ - Zdeněk DRAGOUN - Jaroslav PODUŠKA: // Pražská sídelní aglomerace v 10. a 11. století... 127 // Zdeněk PETRÁŇ: Problematika pražské mincovny za vlády Boleslava II... 147 // Petr ČECH: Mocenský vývoj v severozápadních Čechách do počátku 11. století . 155 // Michal LUTOVSKÝ: Jihočeská hradiště v 10. století... 174 // Josef BLÁHA: Topografie a otázka kontinuity raně středověkého // ústředí v Olomouci ... 179 // Čeněk STAŇA: Pronikání Boleslava II. na Brněnsko ve světle // archeologických objevů... 197 // Christian LÜBKE: Mocenské faktory na východě otonské říše v době // Boleslava II... 209 // Slawomir MOŽDZIOCH: Slezsko v 10. století ... 215 // Jacek POLESKI: Malopolsko v 10. století ... 225 // Zbigniew PIANOWSKI: Relikty
nejstarší svatyně pod katedrálním // kostelem na krakovském Wawelu... 236 // Alexander RUTTKAY: O nálezech mincí českého knížete Boleslava II. // východně od řeky Moravy... 239 // Milena BRAVF.RMANOVÄ: Ilrob Boleslava II... 247 // Jiří SLÁMA: Ekonomické proměny v přemyslovském státě // za panování nástupců Boleslava II... 261 // Josef ŽEMUČKA: Rod Přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století... 267 // POZNÁMKY ... 274 // O AUTORECH ... 360 // VÝBĚROVÝ REJSTŘÍK 362 // 377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC