Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2003
262 s.

ISBN 80-86429-13-X (váz.)
Studijní texty ; 25
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Diplomacie - příručky
000089133
OBSAH // Předmluva ředitele Diplomatické akademie // Předmluva autora // Poděkování // Kapitola 1 DIPLOMATICKÉ STYKY Úvod // Navázání diplomatických styků a zřízení stálých diplomatických misí // Diplomatické styky bez stálé mise nebo v případě jejich omezení // Kapitola 2 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ // Organizace a funkce // Vztahy s vlastními misemi // Vztahy s misemi jiných států // Vztahy s diplomatickým sborem // Kapitola 3 DIPLOMATICKÁ MISE Obecné poznámky a definice Vedoucí mise // Administrativa a koordinace Obchodní a ekonomická sekce Sekretariát a archivy Bezpečnost // Technické záležitosti a komunikace // Místní personál // Účetnictví // Konzulární úsek // Tisková a informační sekce // Vojenští a specializovaní atašé // Nepřítomnost nebo indispozice vedoucího mise // Jmenování, příjezdy a odjezdy // Diplomat // Kapitola 4 PROTOKOL A PROCEDURY 45 // Protokolární pořadí služebních hodností 45 // Diplomatická listina 47 // Korespondence a komunikace mezi zastupitelskými úřady a vládou přijímajícího státu 48 // Demonstrace 52 // Vlajky 53 // Odívání diplomatů 54 // Státní obřady 55 // Státní smutek 56 // Kapitola 5 DIPLOMATICKÉ VÝSADY A IMUNITY 59 Výsady a imunity ve vztahu к diplomatické misi a jejím funkcím 59 // Osobní výsady a imunity 62 // Plné výsady a imunity 63 // Omezené výsady a imunity 68 // Kapitola 6 KONZULÁRNÍ ÚŘEDNÍCI // A KONZULÁRNÍ ÚŘADY 70 // Zřízení konzulárních úřadů 70 // Konzulární funkce 70 // Konzulární úředníci, konzulární zaměstnanci a členové služebního personálu 72 // Jmenování konzulárních úředníků 73 // Přerušení konzulárních styků 74 // Výsady a imunity 75 // Konzulární úředníci z povolání a úřady jimi vedené 75 // Honorární konzulární úředníci a úřady jimi vedené 80 //
Kapitola 7 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 84 Cíle a zásady 85 // Charta OSN 86 // Valné shromáždění 88 // Rada bezpečnosti 91 // Hospodářská a sociální rada 93 // Poručenská rada 94 // Mezinárodní soudní dvůr 94 // Mezinárodní trestní soud 96 // Generální tajemník a sekretariát 97 // Mírové operace 97 // Mezivládní agentury, specializované agentury a další organizace OSN 98 // Přidružené orgány OSN 113 // Kapitola 8 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE // A ÚMLUVY MIMO RÁMEC OSN 121 // Liga arabských států 121 // Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce 122 // Sdružení států jihovýchodní Asie 123 // Banka pro mezinárodní platby 125 // Cernomořská hospodářská spolupráce 125 // Karibské regionální organizace 126 // Stredoamerický společný trh 127 // Středoevropská iniciativa 127 // Společný trh východní a jižní Afriky 128 // Commonwealth 129 // Společenství nezávislých států 129 // Rada Evropy 131 // Organizace hospodářské spolupráce 132 // Euroasijské společenství 132 // Evropské sdružení volného obchodu/ // Evropský hospodářský prostor 132 // Evropská unie 133 // Americká zóna volného obchodu 141 // Rada pro spolupráci v Perském zálivu 142 // GUUAM 142 // Sdružení pro oblastní spolupráci v Indickém oceánu 143 // Organizace islámské konference 144 // Hospodářské organizace Latinské Ameriky 144 // Maghrebská arabská unie 146 // Nilská iniciativa 146 // Severoamerická zóna volného obchodu 146 // NATO 147 // Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 152 // Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 153 // Africká unie 155 // Organizace amerických států 156 // Organizace zemí vyvážejících ropu 157 // Šanghajské fórum 157 // Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci 158 // Regionální organizace v jižním Tichomoří 159 //
Jihoafrické rozvojové společenství 160 // Visegrádská skupina 160 // Západoafrická mezivládní hospodářská seskupení 160 // Západoafrická měnová unie 162 // Západoevropská unie 162 // Světová obchodní organizace 164 // Kapitola 9 MEZINÁRODNÍ PRÁVO A JEHO UŽITÍ 167 Definice a obecné zásady 167 // Smlouvy a uzavírání smluv 169 // Politický azyl a vydávání pachatelů 175 // Uznávání států a vlád 179 // Rozsah státní suverenity a jurisdikce 181 // Státní příslušnost 184 // Kapitola 10 KONFERENCE 186 // Konferenční praxe a procedura 187 // Konferenční management 192 // Konferenční diplomacie 194 // Kapitola 11 DIPLOMAT A MÉDIA 196 // Televizní interview 200 // Dodatek A SPOLEČENSKÉ PODNIKY 207 // Pozvání na společenský podnik 207 // Přijetí pozvání 215 // Poděkování 216 // Představování 216 // Navštívenky 217 // Vína a destiláty 218 // Nealkoholické nápoje 222 // Dodatek В MEZINÁRODNÍ ZKRATKY 223 // Dodatek С ISLÁMSKÉ SVÁTKY // 236 // Dodatek D ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 237 // Ozonová vrstva 238 // Globální oteplování a skleníkový efekt 238 // Biodiverzita 239 // Ochrana lesů 239 // Dodatek E SLOVNÍČEK DIPLOMATICKÝCH, KONZULÁRNÍCH, PRÁVNICKÝCH A EKONOMICKÝCH POJMŮ 241 // Dodatek F NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ 253 // Rejstřík 255

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC