Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:36x 
BK
1. vyd.
Praha : Victoria Publishing, 1995
114 s. ; 20 cm

ISBN 80-7187-022-6
000089324
Rekat.
Obsah // Úvodem 7 // I. Pojetí patopsychologie ve studiu speciální pedagogiky 9 // K/ Psychiatrie a psychopatologie 9 // K/ Psychopatologie a patopsychologie 10 // K/ Patopsychologie a psychologie obtížně vychovatelných 16 // II. Úvodní otázky 20 // K/ Vymezení základní terminologie poruchového chování 20 // 1. Abnormalita 20 // 2. Deficit 22 // 3. Hendikep 26 // K/ Psychologické vymezení pojmu delikvence 29 // K/ Typologie a biogenní faktory 39 // III. Psychologické charakteristiky delikventního jedince 43 // K/ Inteligence, poznávací procesy 43 // 1. Kvantitativní přístup 43 // 2. Kvalitativní rozdíly 44 // 3. Porteusovo bludiště 48 // 4. Metodologické problémy výzkumu inteligence 49 // 5. Výzkumy poznávacích procesů u delikventů, // prováděné v našich podmínkách 53 // K/ Osobnost 57 // 1. Výzkumy časové orientace 58 // 2. Kognitivní a percepčné motorické funkce 59 // 3. Výzkumy sociálního podmiňování 60 // 4. Osobnostní profil 61 // 5. Výzkumy osobnostních rysů delikventního // jedince v našich podmínkách 63 // 6. Eysenckův model výkladu osobnosti delikventa 65 // K/ Základní dimenze osobnosti 68 // 1. Analýza anamnestických údajů 68 // 2. Analýza dotazníkových odpovědí 71 // 3. Analýza posuzovacích škál 72 // 4. Osobnostní dimenze nebo typy osobnosti? 73 // IV. Psychologické faktory v genezi delikventní aktivity 78 // K/ Delikventní chování jako dimenze neurotické poruchy 78
// 1. Nitroduševní konflikt 79 // 2. Vnitrorodinný konflikt 84 K/ Koncept psychopatické osobnosti jako dimenze // delikventního chování 90 // 1. Vznik psychopatické osobnostní poruchy 93 // 2. Výchovné postupy rodičů 97 // 3. Modelování a identifikace 98 // 4. Rozdíl mezi psychopatickou a neurotickou formou delikvence 100 // K/ Sociální dimenze delikventního chování 101 // Slovo závěrem 105 // Základní použitá literatura 107
(OCoLC)80813542
cnb000104897

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC