Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Dotisk 1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
141 s.

objednat
ISBN 80-246-0075-7 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 141
Právo mezinárodní - kazuistiky
Právo mezinárodní - učebnice vysokošk.
000089346
OBSAH // Slovo na úvod... 5 // 1. Případy Mezinárodního soudního dvora ... 7 // 1.1 Funkce MSD... 7 // 1.2 Indie versus Portugalsko ... 8 // 1.3 Diplomatický azyl... 10 // 1.4 Kontinentální šelf ... 12 // 1.5 Norsko versus Velká Británie... 17 // 1.6 Chrám Preah Vihear... 18 // 1.7 Nottebohm... 19 // 1.8 Barcelona Traction... 21 // 1.9 Bemadotte... 24 // 1.10 Namibie... 28 // 1.11 Korfu... 34 // 1.12 Nikaragua ... 39 // 1.13 Teherán... 44 // 1.14 Gabčíkovo... 50 // 2. Případy Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti... 59 // 2.1 Fmkce SDMS... 59 // 2.2 Clorzów ... 59 // 2.3 Východní Grónsko... 61 // 3. Arbitráž ... 65 // 3.1 Lhod... 65 // 3.2 Parnas... 66 // 3.3 Tecaco... 68 // 3.4 Ahbama ... 70 // 3 // 4. Evropský soud pro lidská práva... 74 // 4.1 Funkce ESLP... 74 // 4.2 Irsko versus Velká Británie ... 74 // 4.3 Soering ... 81 // 4.4 Vogtová versus Německo... 86 // 4.5 Bowmanová versus Spojené království ... 88 // 5. Výbor OSN pro lidská práva... 92 // 5.1 Funkce Výboru OSN pro lidská práva... 92 // 5.2 Šimůnkovi versus ČR ... 92 // 6. Výbor OSN pro odstranění všech forem // rasové diskriminace... 102 // 6.1 Funkce Výboru OSN pro odstranění všech forem // rasové diskriminace... 102 // 6.2 Pnpad diskriminace v Nizozemí ... 102 // 7. Mezinárodní trestní tribunál pro stíhání osob odpovědných za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva // na území bývalé Jugoslávie... 108 // 7.1 Funkce tribunálu
... 108 // 7.2 Rozsudek ve věci Tadié... 108 // 8. Rezoluce Rady bezpečnosti ... 115 // 8.1 Korea... 115 // 8.2 Jižní Rhodesie... 116 // 8.3 Irák ... 118 // 8.4 Jugoslávie ... 126 // 8.5 Bosna ... 130 // 8.6 Východní Timor ... 137 // Literatura... 141 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC