Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Centa, 2005
1116 s.

ISBN 80-86785-03-3 (váz.)
Literatura česká - dějiny - slovníky výkladové
Spisovatelé čeští - slovníky biografické
000089385
OBSAH // ABSURDNÍ DRAMA A PRÓZA 11 // ADAM Z VELESLAVÍNA, DANIEL 12 ADAPTACE 13 // ADLOVÁ, VĚRA . 14 // AFORISMUS 15 // AJ VAZ, MICHAL 16 // AKROSTICH, AKROSTICHON 18 // AKT 18 // AKTOVKA 19 // ALBA 19 // ALEGORIE 20 // ALEXANDREIDA - ALEXANDREIS 20 ALMANACH 21 // ALMANACH NA ROK 1914 22 // ANAKREONTSKÁ POEZIE, // A NA KRE ONTIKA 22 // ANÁLY 22 // ANARCHISMUS, LITERÁRNÍ 23 // ANTICKÁ LITERA TURA 24 // ANTIDRAMA 30 // ANTIILUZIVNÍ LITERATURA 30 // ANTOLOGIE 30 // APOKRYF 31 // APOLOGIE 32 // APOTEÓZA 32 // ARBES, JAKUB 33 // ARCHAISMUS, BIBLISMUS 34 // * ARCHETYP, ARCHETYPÁLNÍ 35 // AŠKENAZY, LUDVÍK 37 // A UTOBIOGRAFICKÉ R YSY DÍLA 3 9 // AUTOBIOGRAFIE 39 // A UTOR 40 // AVANTGARDA 41 // BAAR, JINDŘICH ŠIMON 45 // BÁCHORKA 46 // BAJAJA, ANTONÍN 46 // BÁJE, BÁJESLOVÍ 48 // BAJKA 48 // BALADA 49 // BALBÍN, BOHUSLAV 50 // BAROKO 50 // BARTOŠ, FRANTIŠEK 52 // BÁSEŇ 52 // BÁSNÍK 54 // BASS, EDUARD 54 // BEA T GENERA TI ON, BEA TNI Cl 55 BEDNÁŘ, KAMIL 57 // BĚHOUNEK, FRANTIŠEK 58 // BELETRIE, BELETRISTA 59 // BĚLOHRADSKÁ, HANA 60 // BENEŠ, JAN 61 // BENEŠ, KAREL JOSEF 63 // BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, VÁCLAV 64 BENEŠOVÁ, BOŽENA 66 // BERKOVÁ, ALEXANDRA 67 // BESTSELER, BETSELLER 68 // BEZRUČ, PETR 70 // BIBLE . 71 // BIBLE KRALICKÁ, BIBLÍ ČESKÁ 11 BIBLISMUS 11 // BIEBL, KONSTANTIN 71 // BIEDERMEIER 1? // BINAR, IVAN 73 // BIOGRAFIE, BIOGRAFICKÁ PRÓZA 75 BLAHOSLAV, JAN 75 // BLATNÝ, IVAN 76 // BLATNÝ, LEV 77 // BLOK 78 // BOCHOŘÁK, KLEMENT 78
// BONDY, EGON 80 // BONHARDOVÁ, NINA 81 // BONMOT 82 // BOROVIČKA, VÁCLAV PAVEL 83 BORSKÁ, ILONA 83 // BOŠEK, PAVEL 84 // BOUŠKA, SIGISMUND LUDVÍK 85 // 1105 // OBSAH // BOZDĚCH, EMANUEL 86 // BRAK 87 // BRANALD, ADOLF 87 // BRANISLAV, FRANTIŠEK 89 // BROUSEK, ANTONÍN 90 // BRUKNER, JOSEF 92 // B RUN CVÍK, // KRONIKA O BRUNCVÍKOVI 93 // BREZINA, OTOKAR 94 // BREZOVSKÝ, BOHUSLAV 95 // B U D YŠíN S KÝ R UKOPIS 96 // B U KOLÍČKA // (PASTORÁLNÍ) POEZIE 96 // BULVÁRNÍ LITERATURA, BULVÁR 97 BUREŠ, MILOSLAV 98 // BURIAN, EMIL FRANTIŠEK 98 // BURLESKA 100 // BUŘIČI 101 // BYLINY 102 // CAMPANUS VODŇANSKÝ, JAN 103 CA USERIE 103 // CIBUĽA, VÁCLAV 104 // CÍLEK, ROMAN 105 // CIM1CKÝ, JAN 106 // CÍRKEVNÍ HRY 107 // CIVILISMUS 107 // CIVILIZAČNÍ POEZIE 109 // COMMEDIA DELL ’ARTE 109 // CRAZY KOMEDIE 111 // ČAPEK, JOSEF 113 // ČAPEK, KAREL 114 // ČAPEK-CHOD, KAREL MATĚJ 120 ČÁREK, JAN 122 // ČAS V PRÓZE 123 // ČECH, SVATOPLUK 123 // ČEJKA, JAROSLAV 125 // ČELAKOVSKÝ, // FRANTIŠEK LADISLAV 126 // ČEP, JAN 128 // ČERNÍK, MICHAL 130 // ČERNÝ, VÁCLAV 131 // ČERVENKOVÁ, JANA 132 // ČESKÁ MODERNA 133 // ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 134 // ČESKÝ PASIONÁL 134 // ČTVRTEK, VÁCLAV 134 // DAČICKÝ Z HESLOVÁ, MIKULÁŠ 137 // DADA, DADAISMUS 137 // DAKTYL 138 // DALIMILOVA KRONIKA 139 // DANĚK, OLDŘICH 140 // DEBUT, DEBUTANT 141 // DĚJ . 143 // DĚJINY LITERATURY 144 // DEKADENCE 144 // DEML, JAKUB 145 // DENOTACE, DENOTÁT 147 // DĚTSKÁ
ČETBA 147 // DĚTSKÁ LITERATURA 147 // DEVĚTSIL 147 // DIVIŠ, IVAN 150 // DOBROVSKÝ, JOSEF 152 // DOSTÁL, ZENO 155 // DOUCHA, FRANTIŠEK 156 // DRAMA, DRAMATIK 157 // DRAMATIZACE 159 // DRAMATURG • 159 // DRDA, JAN 159 // DRUHY LITERÁRNÍ 161 // DUB, OTA 161 // DURYCH, JAROSLAV 162 // DUŠEK, VÁCLAV ’ 164 // DVORSKÁ (KURTOAZNÍ) LYRIKA 165 // DVORSKÝ EPOS 166 // DVOŘÁK, JAN 166 // DVOŘÁK, LADISLAV 167 // DYK, VIKTOR 169 // D YNA MOANARCHISMUS 170 // EFFENBERGER, VRATISLAV 173 // E1CHLER, KAREL 173 // 1106 // OBSAH // ŠMÍD, ZDENĚK 954 PENTALOGIE, TRIPTYCH 999 // ŠMILOVSKÝ, ALOIS VOJTĚCH 956 TRIPTYCH 1000 // ŠOLC, VÁCLAV 957 TRISTRAM A IZALDA 1000 // ŠOTOLA, JIŘÍ 958 TRIVIÁLNÍ LITERA TURA 1001 // ŠRÁMEK, FRÁŇA 960 TROCHEJ 1001 // ŠRŮT, PAVEL 963 TROJÁNSKÁ KRONIKA ’ 1001 // ŠTECH, VÁCLAV 965 TROPY 1001 // ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO, TOMÁŠ 966 TRUBADÚRI 1001 // ŠTORCH, EDUARD 967 TRÝB, ANTONÍN 1002 // ŠTORKÁN, KAREL 968 TVÁŘ 1003 // ŠTROBLOVÁ, JANA 969 TYL, JOSEF KAJETÁN 1005 // ŠUBERT, FRANTIŠEK ADOLF 971 TYP LITERÁRNÍ 1006 // ŠVANDRLÍK, MILOSLAV 972 TYPIZACE 1007 // ŠVEJDA, JIŘÍ 973 UHDE, MILAN 1009 // TALMUD 975 UMĚLECKÁ LITERATURA 1011 // TEIGE, KAREL 975 UMĚLECKÁ SLOVESNOSŤ 1012 // TÉMA, TEMATIKA PRÓZY 976 UNANIMISMUS 1012 // TEORIE LITERATURY 976 UNDERGROUND 1014 // TĚSNOHLÍDEK, RUDOLF 976 UTOPIE . 1015 // TETRALOGIE 977 VÁCLAVEK, BEDŘICH 1017 // THÁM, VÁCLAV 977 VACULÍK, LUDVÍK 1018 // THEER, OTAKAR 978 VAGANTI 1021
// THRILLER 979 VACHEK, EMIL 1021 // TILSCHOVÁ, ANNA MARIA 980 VALENTA, EDVARD 1023 // TKADLEČEK 982 VANČURA, VLADISLAV 1024 // TOMAN, JOSEF 982 VAŇKOVÁ, LUDMILA 1027 // TOMAN, KAREL 983 VAVÁK, FRANTIŠEK JAN 1028 // TOMEČEK, JAROMÍR 985 VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ 1029 // TOPINKA, MILOSLAV 986 VČELIČKA, GÉZA 1030 // TOPOL, JÁCHYM 987 VÉDY 1031 // TOPOL, JOSEF 989 VEIS, JAROSLAV 1031 // TOVAČOVSKÝ Z CIMBURKA, VEN ?? VSKÝ REALISMUS, // CTIBOR 991 VENKOVSKÁ PRÓZA A DRAMA 1032 // TRA GÉDIE 992 VERSIFIKA ČNÍ SYSTÉMY 1033 // TRAGIČNO 995 VERSO LOGIE 1035 // TRA GIKOMEDIE 995 VERŠ, VERŠOVÉ ČLENĚNÍ 1036 // TRAKTÁT 996 VIEWEGH, MICHAL 1036 // TRA VESTIE 997 VITALIS MUS 1038 // TREFULKA, JAN 997 VODIČKA, FELIX 1039 // TRILOGIE, TETRALOGIE, VODŇANSKÝ, JAN 1040 // 1115 // OBSAH // VOKOLEK, VLADIMÍR 1042 ŽÁK, JAROSLAV 1090 // VOLNÝ VERŠ 1043 ŽAKÉŘI 1091 // VOSKOVEC, JIŘÍ 1043 ŽÁKOVSKÁ POEZIE 1091 // VOSTRÁ, ALENA 1044 ŽÁNR, ŽÁNROVÁ VARIANTA 1091 // VRATISLAV Z MITROVIC, VÁCLAV 1044 ŽÁNRO VÝ REALISMUS, // VRÁZ, ENRIQUE STANKO 1045 ŽÁNROVÝ OBRÁZEK 1094 // VRBA, JAN 1046 ŽIVOT KONSTANTINŮV ŽIVOT // VRBOVÁ, ALENA 1047 METODĚJŮV 1095 // VRCHLICKÝ, JAROSLAV 1048 ŽIVOT KRISTA PÁNA 1096 // VŠEHRD, VIKTORIN KORNEL ZE 1050 ŽIVOTOPIS, ŽIVOTOPISNÁ PRÓZA 1096 // VYHLÍDAL, OLDŘICH 1051 ŽIVOTSV KATEŘINY 1098 // VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY POEZIE 1052 ŽIVOTSV VÁCLAVA 1099 // VÝRAZOVĚ PROSTŘEDKY PRÓZY 1052 ŽIVOTY SVATÝCH OTCŮ
(české) 1100 // VYSKOČIL, IVAN 1053 ŽURNALISMUS, // VÝZNAMOVÉ PLÁNY ŽURNALISTICKÉ ŽÁNRY 1100 // LITERÁRNÍHO DÍLA 1054 // VÝZNAMY LITERÁRNÍHO DÍLA 1054 // VZTAH ? LITERATUŘE 1056 // WEIL, JIŘÍ 1059 // WEINER, RICHARD 1060 // WEISS, JAN 1062 // WERICH, JAN 1063 // WERNISCH, IVAN 1065 // WESTERN 1068 // WINTER, ZIKMUND 1068 // WOLKER, JIŘÍ 1069 // ZAHRADNÍČEK, JAN 1073 // ZAPLETAL, ZDENĚK 1076 // ZÁPLETKA 1077 // ZÁVADA, VILÉM 1078 // ZEYER, JULIUS 1080 // ZIKMUND, MIROSLAV 1083 // ZLATÝ MÁJ 1083 // ZNAKOVOSŤ LITERÁRNÍHO DÍLA 1083 // ZNĚLKA 1086 // ZTOTOŽNĚNÍ 1086 // ZTRACENÁ GENERACE 1086 // ZVUKOMALBA 1087 // ZVUKOSLED 1087 // ŽAČEK, JIRI 1089 // 1116 // OBSAH // EISNER, PAVEL 175 FISCHL, VIKTOR 210 // ELEGIE 176 FLAŠKA Z PARDUBIC, SMIL 211 // EPIGON 177 FLORIAN, MIROSLAV 212 // EPIGRAM 177 FLOS, FRANTIŠEK 213 // EPIKA, EPIK’’ 178 FOGLAR, JAROSLAV 214 // EPIŠTOLA 179 FOLKLOR, FOLKLORISTIKA 215 // EPITAF 180 FORMY LYRIKY 216 // EPITETON 180 FRAIS, JOSEF 216 // EPITETON CONSTANS 181 FRANKOVÁ, HERMÍNA 218 // EPITETON ORNANS 181 FRAŠKA 219 // EPIZODA 181 FRIČ, JOSEF VÁCLAV 220 // EPOPEJ 182 FRIED, JIŘÍ 220 // EPOS 182 FRÝBORT, PAVEL 221 // ERBEN, KAREL JAROMÍR 184 FRÝBOVÁ, ZDENA 223 // ERBEN, VÁCLAV 185 FRÝD, NORBERT (NORA) 224 // ER-FORMA 187 FUČÍK, JULIUS 225 // ESEJ . 187 FUKS, LADISLAV 226 // ESTETIKA 188 FUNKCE LITERÁRNÍHO DÍLA 229 // ESTETIKA PROŽITKU 191 FUTURISMUS 230 // ETNOGRAFIE 191 GAG 233
// EUFEM1SMUS 191 GELLNER, FRANTIŠEK 234 // EUFONIE 192 G ENOLOGIE 235 // EXEMPLA 192 GESTA ROMANORUM 236 // EXISTENCIALISMUS, GLAZAROVÁ, JARMILA 236 // EXISTENCIONA LI SMUS 193 GOTICKÝ ROMÁN 237 // EXISTENCIÁLNI PROŽITEK 197 GOTIKA 237 // EXPERIMENTÁLNÍ POEZIE 197 GR0GEROVÁ, BOHUMILA 238 // EXPOZICE 199 GROTESKA 240 // EXPRESIONISMUS 199 GROTESKNÍ 241 // EXPRESIVITA, EXPRESÍVNI VÝRAZ 20 \ GRUŠA, JIŘÍ 243 // EXULANTSKÁ LITERATURA 202 HÁDÁNÍ 245 // EVANGELIUM 202 HÁDÁNÍ PRAHY // FABULE V PRÓZE 203 S KUTNOU HOROU 245 // FANTASTICKÁ LITERATURA 203 HAGIOGRAFIE, // FANTASY 203 HAGIOGRAFICKÁ LITERATURA 246 // FEJETON 205 HAIS TÝNECKÝ, JOSEF 248 // FIKER, EDUARD 206 HÁJEK Z LIBOČAN, VÁCLAV 248 // FILIP, OTA 207 HALAS, FRANTIŠEK 249 // FISCHEROVÁ, DANIELA 208 HÁLEK, VÍTĚZSLAV 252 // FISCHEROVÁ, VIOLA 209 HANKA, VÁCLAV 253 // .i’ // 1107 // OBSAH // HANUŠ, MIROSLAV 253 // HANZELKA, JIŘÍ 254 // HANZLÍK, JOSEF 256 // HAPPYEND . 258 // HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, KRYŠTOF 259 // HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC, BOHUSLAV 259 // HAŠEK, JAROSLAV 260 // HAUKOVÁ, JIŘINA 262 // HAUSSMANN, JIŘÍ 263 // HAVEL, VÁCLAV 264 // HAVLASA, JAN 267 // HAVLÍČEK, JAROSLAV 268 // HAVLÍČEK BOROVSKÝ, KAREL 270 HAVLÍČEK, ZBYNĚK 273 // HEJDA, ZBYNĚK 274 // HERBEN, JAN 275 // HERCÍKOVÁ, IVA 276 // HERITES, FRANTIŠEK 277 // HERRMANN, IGNÁT 278 // HEYDUK, ADOLF 280 // HILBERT, JAROSLAV 281 // HIRŠAL, JOSEF 281 // HISTORIE LITERATURY 283 // HISTORICKÝ ROMÁN,
// HISTORICKÁ PRÓZA 283 // HISTORIE O BRATRU JANOVI PALEČKOVI 287 // HISTORISMUS 288 // HLÁSKOVÁ INSTRUMENTACE (ZVUKOSLED) 288 // HLAVÁČEK, KAREL 290 // HNĚVKOVSKÝ, ŠEBESTIÁN 291 HODNOTA A HODNOCENÍ LITERÁRNÍHO DÍLA 292 // HODROVÁ, DANIELA 296 // HOFFMEISTER, ADOLF 298 // HOFMAN, OTA 299 // HOLAN, VLADIMÍR 300 // HOLEČEK, JOSEF 302 // HOLUB, MIROSLAV 304 // HORA, JOSEF 305 // HORNÍČEK, MIROSLAV 307 // HOROR ’ 308 // HOŘEC, JAROMÍR 310 // HOŘEJŠÍ, JINDŘICH 312 // HOST DO DOMU 314 // HOSŤOVSKÝ, EGON 314 // HRABAL, BOHUMIL 316 // HRABĚ, VÁCLAV 319 // HRADECKÝ RUKOPIS 320 // HRUBÍN, FRANTIŠEK 320 // HRUBÝ Z JELENÍ, ŘEHOŘ 323 // HUMANISMUS 323 // HUS, JAN 325 // HUSITSKÁ LITERA TURA 328 // HYNEK, KAREL 330 // HYPERBOLA 331 // CHARAKTERISTIKA POSTA V 333 // CHELČICKÝ, PETR 335 // CHMELENSKÝ, // JOSEF KRASOSLAV 336 // IDENTIFIKACE 339 // ICH-FORMA, ER-FORMA V PRÓZE 339 IKTUS 339 // IL UZIVNÍ LITERA TURA 339 // IMAGINACE, // IMAGINATÍVNI PRÓZA 339 // IMPRESIONISMUS 341 // IMPULZ RYTMICKÝ 343 // INEDITNÍ AUTOR 343 // INSPIRACE 345 // INTERLUDIA 347 // INTERPRETA CE LITERÁRNÍHO DÍLA 348 // INVENCE 349 // IRONIE 351 // IVANOV, MIROSLAV 352 // JAKOUBEK ZE STŘÍBRA, // 1108 // OBSAH // JACOBELLUS 355 // JAMB 355 // JAMEK, VÁCLAV 355 // JÁNSKÝ, FILIP 357 // JARIŠ, MILAN 358 // JARMAREČNJ PÍSNĚ 359 // JARNÍ ALMANACH BÁSNICKÝ 1940 359 JEDLIČKA, JOSEF 360 // JEDNOAKTOVKA 362 // JEDNOTA DĚJE, MÍSTA A ČASU 362 // JELÍNEK, HANUŠ 362
// JELÍNEK, IVAN 363 // JEŘÁBEK, ČESTMÍR 364 // JEŘÁBEK, VIKTOR KAMIL 365 // JIDÁŠ 366 // JIRÁSEK, ALOIS 367 // JIROTKA, ZDENĚK 369 // JIROUS, IVAN MARTIN (MAGOR) 370 JISTEBNICKÝ KANCIONÁL 311 // JOHN, JAROMÍR 371 // JOHN, RADEK 374 // JULIŠ, EMIL 375 // JUNGMANN, JOSEF 376 // KABÁTNÍK, MARTIN 379 // KABEŠ, PETR 379 // KAINAR, JOSEF 381 // KAKOFONIE 382 // KALIGRAM 382 // KAMARÝT, JOSEF VLASTIMIL 382 KANCIONÁL 383 // KANTLJRKOVÁ, EVA 384 // KAPLICKÝ, VÁCLAV 386 // KARÁSEK ZE LVOVIC, JIŘÍ 387 // KAREL IV. 388 // KARNEVALOVÁ KULTURA 389 // KATARZE 391 // KATASTROFA 391 // KATOLICKÁ MODERNA 392 // KATOLICKÝ SMĚR 393 // KLASICISMUS 395 // KLASICKÁ LITERATURA, // KLASICKÉ DÍLO 397 // KLÁŠTERSKÝ, ANTONÍN 398 // KLICPERA, VÁCLAV KLIMENT 398 // KLIČKA, BENJAMIN 399 // KLÍMA, IVAN 400 // KLÍMA, LADISLAV 403 // KLIMENT, ALEXANDR 404 // KLOSTERMANN, KAREL 406 // KNAP, JOSEF 407 // KOCMÁNEK, // VÁCLAV FRANTIŠEK 408 // KOENIGSMARK, ALEX 409 // KOHOUT, PAVEL 411 // KOLÁŘOVÁ, JAROMÍRA 413 // KOLÁŘ, JIŘÍ 414 // KOLIZE 416 // KOLLÁR, JAN 417 // ?? LP OR TÁŽNÍ LITERA TURA 418 // KOMEDIE 418 // KOMEDIE DELL ARTE 420 // KOMEDIE MASEK 420 // KOMENSKÝ, JAN AMOS .421 // KOMERČNÍ LITERA TURA 424 // KOMIČNOA TRAGIČNO 425 // KOMPENZA ČNÍ LITERA TURA // A ČETBA 428 // KONKRETIZACE // LITERÁRNÍHO DÍLA 429 // KONKRÉTNÍ POEZIE . 430 // KONOTACE, KONOTÁT 431 // KONRÁD, KAREL 431 // KONSTRUKTIVISMUS 432 // KONTEMPLACE 433 // KONTEXT 433
// KONZUMNÍ (TRIVIÁLNÍ) // LITERA TURA 434 // KOPECKÝ, MATĚJ 438 // ???, JOSEF 438 // KORÁN 440 // 1109 // OBSAH // KÖRNER, VLADIMIR 440 KVĚTEN • 491 // KOŘENSKÝ, JOSEF 442 KÝČ 492 // KOSMAS 442 LACINA, VÁCLAV 495 // KOSTRHUN, JAN 444 LADA, JOSEF 495 // KOZÁK, JAN , 445 LANGER, FRANTIŠEK 496 // KOŽÍK, FRANTIŠEK 446 LANGER, JOSEF JAROSLAV 498 // KRÁL, PETR 448 L ART PO URLA R TI SMUS 499 // KRALICKÁ BIBLE, BIBLE KRALICKÁ, LEGENDA, LEGENDY 500 // BIBLÍ ČESKÁ 450 LEGENDA KRISTIÁNOVA 502 // KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ 451 LEGENDA O SV KA TEŘINĚ  502 // KRAMERIUS, VÁCLAV MATĚJ 452 LEGENDA O SV PROKOPU 502 // KRÁSNÁ LITERATURA 453 LEGENDY O KONSTANTINOVI // KRÁSNOHORSKÁ, ELIŠKA 453 A METODĚJOVI 504 // KRATOCHVÍL, JAROSLAV 454 LEGENDY O SV VÁCLAVOVI 504 // KRATOCHVIL, JIŘÍ 456 LETOPISY . 504 // KRATOCHVÍL, MILOŠ VÁCLAV 457 LIBRETO, LIBRETISTA 504 // KRIEBEL, ZDENĚK 459 LIDOVÁ SLOVESNOSŤ 505 // KRISEOVÁ, EDA 460 LINDA, JOSEF 509 // KRISTIÁNOVA LEGENDA 461 LINHARTOVÁ, VĚRA 509 // KRITICKÝ REALISMUS 462 LISTOPAD, FRANTIŠEK 510 // KRITIKA LITERATURY 467 LISTY 511 // KRIZE 467 LITERÁRNÍ ČASOPISY DRUHÉ // KRONIKA, KRONIKY 467 POLOVINY 20. STOL 511 // KRONIKA TROJÁNSKÁ 470 LITERÁRNÍ ČASOPISY PR VÉ // KRONIKA VELMI PĚKNÁ POLOVINY20. STOL. 516 // 0 JANU ŽIŽKOVI 471 LITERÁRNÍ HISTORIE 521 // KRYL, KAREL 472 LITERÁRNÍ KRITIKA 521 // KŘELINA, FRANTIŠEK 473 LITERÁRNÍ NOVINY, // KŘENEK, JIŘÍ 475 LITERÁRNÍ LISTY 521 // KŘESADLO,
JAN 476’ LITERÁRNÍ SKUPINA 521 // KŘIČKA, PETR 477 LITERÁRNÍ TEORIE 522 // KŘÍŽ, IVAN 479 LITERÁRNÍ VĚDA 522 // KUBÁTOVÁ, MARIE 480 LITERATURA 531 // KUBÍN, JOSEF ŠTEFAN 481 LITERATURA FAKTU 532 // KUBISMUS 483 LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 534 // KUBKA, FRANTIŠEK 484 LITURGIE, LITURGICKÁ // KUNDERA, LUDVÍK 485 LITERATURA 542 // KUNDERA, MILAN 486 LORENC, ZDENĚK 545 // KURTOAZNÍ LYRIKA 490 LOUKOTKOVÁ, JARMILA 546 // KVAPIL, JAROSLAV 490 LU MÍ ROVCI 547 // ?? // OBSAH // LUSTIG, ARNOŠT 549 MIRÁKL 600 // LYRICKÁ PRÓZA 552 MODERNA 600 // LYRICKOEPICKÁ POEZIE ; 552 MODERNISMUS 601 // LYRIK, LYRICKÝ BÁSNÍK 552 MORAVCOVÁ, JANA 604 // LYRIKA, LYRICKÁ POEZIE 555 MORA VSKÉ KOLO SPISOVATELŮ 605 // MACOUREK, MILOŠ 559 MOTIV V PRÓZE 606 // MACURA, VLADIMÍR 560 MRŠTÍK, ALOIS 606 // MA GICKÝ REALISMUS 561 MRŠTÍK, VILÉM 607 // MÄHEN, JIŘÍ 561 MUCHA, JIŘÍ 608 // MÁCHA, KAREL HYNEK 563 MUKAŘOVSKÝ, JAN 609 // MACHÁČEK, LUBOMÍR 565 MYSTERIUM 612 // MACHAR, JOSEF SVATOPLUK 567 MÝTUS, MYTOLOGIE 613 // MAJEROVÁ, MARIE 568 NÁMĚT V PRÓZE 617 // MÁJ OVCI 570 NÁPRAVNÍK, MILAN 617 // MALÉ SCÉNY NÁRODNÍ ŠKOLA ’ 618 // DRUHÉ POLOVINY 20. STOL. 572 NÁRODOPIS 619 // MALÍŘOVÁ, HELENA 577 NATURALISMUS 619 // MANIFEST 578 NAVRÁTIL, JIŘÍ 622 // MAREK, JIŘÍ 579 NEBESKÝ, VÁCLAV BOLEMÍR 623 // MARTÍNEK, VOJTĚCH 580 NEFF, ONDŘEJ 624 // MAŘÁNEK, JIŘÍ 581 NEFF, VLADIMÍR 625 // MASARYK, TOMÁŠ GARRIGUE 582 NECHVÁTAL, FRANTIŠEK 627
// MASKY ’ ’ 585 NEIL UZI VNÍ LITERA TURA 628 // MASOP ÚSTNÍ HRY 585 NEJEDLÝ, ZDENĚK 628 // MASTIČKÁŘ 585 NĚMCOVÁ, BOŽENA 629 // MAŠÍNOVÁ, LEONTÝNA 586 NEOKLASICISMUS 632 // MEDEK, RUDOLF 587 NEOLOGISMUS 633 // MEMOÁRY 588 NEOROMANTISMUS 634 // MERTA, VLADIMÍR 588 NEPIL, FRANTIŠEK 634 // METAFORA 589 NEPŘÍMÉ POJMENOVÁNÍ 635 // METONYMIE 590 NERUDA, JAN 636 // METRUM BÁSNĚ, METRIKA 591 NESVADBA, JOSEF 639 // MICHAL, KAREL 591 NEUMANN, STANISLAV KOSTKA 640 // MICHNAZ OTRADOVIC, NEZVAL, VÍTĚZSLAV 644 // ADAM VÁCLAV 592 NON FICTION 646 // MIKULÁŠEK, OLDŘICH 593 NONSENS 646 // MILOTA, KAREL 595 NOR, A. C. 648 // MIMÉZE (MIMESIS), NORMY ČESKÉ LITERATURY // MIMÉTICKE UMĚNÍ 596 DRUHÉ POL. 20. STOL. 649 // MINESENGŘI, MINNESÁNGŘI 596 NOVÁKOVÁ, TERÉZA 651 // 1111 // OBSAH // NOVELA 653 PECHÁČEK, LADISLAV 695 // NO VO KLA SI CIS MU S 653 PENTALOGIE 696 // NO VOROMANTISMUS 653 PERIPETIE 696 // NOVOTVAR 654 PEROUTKA, FERDINAND 696 // NOVÝ, KAREL 654 PERSE VE RACE 698 // NOVÝ ROMÁN 656 PERZIFLÁŽ 698 // NOVÝ ZÁKON 657 PETERKA, JOSEF 699 // OBRAZNÉ POJMENOVÁNÍ, TROPY 659 PETIŠKA, EDUARD 700 // OBROZENÍ, PFLEGER MORAVSKÝ, GUSTAV 702 // ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 661 PICK, JIŘÍ ROBERT 703 // OHLASOVÁ POEZIE 665 PIKA RE SK NÍ ROMÁN 704 // OHNICE 666 PILAŘ, JAN 705 // OLBRACHT, IVAN 666 PÍSEMNICTVÍ 706 // OLOMOUCKÉ POVÍDKY 669 PÍSMÁCKÁ LITERATURA, PÍSMÁK 707 // ONOMATOPOIE, ONOMATOPOIA 670 PIŠTORA, JIŘÍ 709 // ORIENTACE 670 PLA
GIÁ T, PL A GIÁ TOR 710 // ORTEN, JIŘÍ 670 PLAMEN 713 // OSVÍCENSTVÍ ‘ 672 PLANKTY 713 // OTČENÁŠEK, JAN 673 PLŮDEK, ALEXEJ 714 // OVČÁCKÁ POEZIE 674 PLUHAŘ, ZDENĚK 715 // PALACKÝ, FRANTIŠEK 675 PODKONÍ A ŽÁK 716 // PAMĚTI 677 PODLIPSKÁ, SOFIE 717 // PAMFLET 678 PODTEXT 717 // PANONSKÉ LEGEND Y 679 POETIKA 719 // PANTOMIMA ‘ 679 POETISMUS 721 // PARAFRÁZE 680 POEZIE, POETICKÝ 724 // PÁRAL, VLADIMÍR 680 POEZIE VŠEDNÍHO DNE 727 // PARNASISMUS 682 POHÁDKA 727 // PARODIE, TRAVESTIE 684 POINTA 731 // PARÍZEK, LADISLAV MIKEŠ 685 POLÁČEK, KAREL 731 // PASIONÁL 687 POLÁK, MATĚJ MILOTA ZDIRAD 734 // PASIONÁL ČESKÝ 687 POPULÁRNÍ LITERA TURA 734 // PASKVIL • 688 POSTILA 735 // PASTORÁLNÍ PRÓZA A DRAMA 688 POSTMODERNISMUS, // PASTÝŘSKÁ PRÓZA A DRAMA 690 POSTMODERNA 736 // PAŠIJOVÉ HRY 690 POVĚST 739 // PAVEL, OTA 690 POVÍDKA 740 // PAVLÍČEK, FRANTIŠEK 691 PRAGMATICKÁ GENERACE 741 // PAZOUREK, VLADIMÍR 692 PRAŽSKÝ LINGVISTICKÝ KROUŽEK 741 // PECKA, KAREL 693 PREFÁT Z VLKANOVA, OLDŘICH 741 // 1112 // OBSAH // PREISSOVÁ, GABRIELA 742 // PREROMANTISMUS 743 // PROGLAS 744 // PROCHÁZKA, ARNOŠT 745 // PROCHÁZKA, JAN 746 // PROCHÁZKOVÁ, IVA 748 // PROCHÁZKOVÁ, LENKA 749 // PROKLETÍ BÁSNÍCI 750 // PROLETÁŘSKÁ POEZIE PROLETÁŘSKÉ UMĚNÍ 751 // PROUD VĚDOMÍ 754 // PROUZA, PETR 754 // PROTIREFORMACE 755 // PROTIREFORMAČNÍ LITERATURA 755 // PRÓZA, JEJÍ STAVBA A ŽÁNRY, PROZAIK 757 // PROZÓDIE 764 // PRVOTINA 764
// PŘED VÁLEČNÁ MODERNA 764 // PŘEVYPRÁVĚNÍ 765 // PŘIBSKÝ, VLADIMÍR 766 // PŘIROVNÁNÍ 767 // PSEUDONYM 767 // PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA 768 // PTÁČNÍK, KAREL 772 // PUCHMAJER, ANTONÍN JAROSLAV 773 // PUJMANOVÁ, MARIE 774 // PUTÍK, JAROSLAV 775 // RADA ZHO VADIL ÝCH ZVIEŘA T A PTACTVA ? ČLOVĚKU 779 // RAIS, KAREL V. 779 // RAKOVNICKÁ VÁNOČNÍ HRA 781 // RÁŽ, ROMAN 782 // REALISMUS 784 // REFORMA CE, ‘ REFORMA ČNÍ LITERA TURA 787 // REGIONÁLNÍ LITERA TURA ’ 789 // RENČ, VÁCLAV 790 // RENESANCE, RENEZANCE 792 // REYNEK, BOHUSLAV 795 // ROKOKO 797 // ROKYCANA, JAN 797 // ROMÁN 798 // ROMÁN - KRONIKA 798 // ROMANCE 798 // ROMANETO 799 // ROMANTISMUS 800 // ROTREKL, ZDENĚK 805 // RUBEŠ, FRANTIŠEK JAROMÍR 807 RUDOLF, STANISLAV 808 // RUCHOVCI 809 // R UCHO V SKOL UMÍR O V SKÁ GENERACE 811 // RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ 811 // RURALI SMUS 813 // RÝM 814 // RYTÍŘSKÝ EPOS 816 // RYTÍŘSKÝ ROMÁN, // R YTÍŘSKÁ PO VÍDKA 816 // RYTMUS BÁSNĚ 819 // ŘEZÁČ, VÁCLAV 821 // ŘEZNÍČEK, PAVEL 822 // ŘÍHA, BOHUMIL 823 // SABINA, KAREL 827 // SÁGA 828 // SAMIZDAT 828 // SATIRA 830 // SATIRY HRADECKÉHO RUKOPISU 833 SCÉNA 834 // SCENÁRISTA 835 // SCÉNÁŘ 837 // SCIENCE FICTION 839 // SECESE 843 // SEIFERT, JAROSLAV 845 // SEKORA, ONDŘEJ 849 // SÉMANTICKÉ GESTO 850 // SÉMIOLOGIE, SEMIOTIKA 850 // SENTENCE 850 // 1113 // OBSAH / // SEŠITY PRO MLADOU STINGE, MILOSLAV 893 // LITERATURU, SEŠITY 851 STOPA VE VERŠI 894
// SCHEINPFLUGOVÁ, OLGA 851 STRÁNSKÝ, JIŘÍ . 894 // SCHEMATISMUS V LITERATUŘE 852 STROFA (SLOKA) A VERŠ 896 // SCHULZ, KAREL 853 STROUPEŽNICKÝ, LADISLAV 898 // SIDON, KAROL ’ 854 STRUKTURALISMUS 899 // SKÁCEL, JAN 856 STŘEDNÍ (LITERÁRNÍ) KULTURA 899 // SKALA, IVAN 858 STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 902 // SKÁLA, MIROSLAV 859 STŘEDOVĚKÁ RYTÍŘSKÁ POEZIE 912 // SKUPINA 42 860 STÝBLOVÁ, VALJA 912 // SLÁDEK, JOSEF VÁCLAV 861 STYL v 913 // SLOHOTVORNÉ (STYLOTVORNÉ) STYLOTVORNÉ PROSTŘEDKY 915 // PROSTŘEDKY PRÓZY A POEZIE 862 SUCHÝ, JIŘÍ 915 // SLOKA V BÁSNI 864 SURREALISMUS, // SLOVESNOSŤ 864 SURREALISTICKÁ SKUPINA 916 // SMĚR LITERÁRNÍ 865 SUŠIL, FRANTIŠEK 919 // SMOČEK, LADISLAV 866 SVÁTEK, JOSEF 920 // SMOLJAK, LADISLAV 868 SVATĚ KNIHY, SVATÁ PÍSMA 921 // SOCIALISTICKÝ REALISMUS 868 SVĚRÁK, ZDENĚK 925 // SOCIÁLNÍ ROMÁN, SVĚTLÁ, KAROLINA 927 // SOCIÁLNÍ LITERA TURA 872 SVOBODA, FRANTIŠEK XAVER 929 // SONET (ZNĚLKA) A JÍNĚ SVOBODOVÁ, RŮŽENA 930 // FORMY L YRIKY 874 SYMBOLISMUS 931 // SOUČEK, LUDVÍK 876 SYNEKDOCHA 933 // SOUČKOVÁ, MILADA 877 SÝS, KAREL 933 // SOUDNIČKA 879 SYŽET V PRÓZE 934 // SOVA, ANTONÍN 880 ŠABACH, PETR 935 // SPIRITUÁLNÍ PROUD ŠAFAŘÍK, PAVEL JOSEF 936 // V LITERATUŘE 882 ŠALDA, FRANTIŠEK XAVER 937 // SPOLEČENSKÝ ROMÁN 883 ŠAŠEK Z BÍŘKOVA, VÁCLAV 938 // SPOR ¦ 884 ŠERBEROVÁ, ALŽBĚTA 939 // SPOR DUŠE S TĚLEM 885 ŠIKTANC, KAREL 940 // STAROSLOVĚNSKÁ LITERATURA 886 ŠIMÁČEK,
MATĚJ ANASTAZIA 943 // STAROVĚKÁ LITERATURA 888 ŠIMON, JOSEF 944 // STARÝ ZÁKON 888 ŠKOLA LITERÁRNÍ 945 // STAŠEK, ANTAL 888 ŠKOLSKÉ DRAMA, ŠKOLSKÉ HRY 946 // STAVBA DRAMATU 890 ŠKVORECKÝ, JOSEF 947 // STA VB A PRÓZY 890 ŠLEJHAR, JOSEF K. 951 // STEIGERWALD, KAREL 890 ŠMAHELOVÁ, HELENA 952 // STEKLAČ, VOJTĚCH 892 ŠMÍD, JAN 953 // 1114

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC