Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:28x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2002
702 s.,front. : il.

ISBN 80-85227-49-5 (váz.)
Dotisk 2003
Obsahuje kresby, fotografie, anglické resumé
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 656-665
Architektura - dějiny - Morava a Slezsko - r. 1750-1918 - pojednání a ilustrace
000089456
Obsah // 1. Předmluva 73 // 2. Terezská brána v Olomouci /7 // Olomoucká pevnost - Terezská brána a zbrojnice - klasicistní pevnosti // v Čechách - francouzští vojenští inženýři a vliv akademického klasicismu - konec baroka v Olomouci - Pierre Philippe Bechade de fiochepine // 3. Chrám druid« ve Slezských Rudolticích 23 // Popisy parku ve Slezských Rudolticích, zejména Gilbertův - jardin // picturesque - Josef Albert Hodic - Ve Slezských Rudolticích 1773 // 4. Kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna 31 // Osvícenství a křesíanství - josefínská sakrální architektura - slavkovský kostel // a jeho možné vzory - Václav Antonín Dominik Kounic-Rietberg - Johann Ferdinand Hetzendorf z Hohenberg ? // 5. Chrámek Přátelství v Kroměříži 39 // Evropská sentimentální zahrada - parky konce 18. století na Moravě - předlohová // a kolážová architektura - Podzámecká zahrada v Kroměříži // 6. Sluneční chrámek v Lednici 47 // Jardin anglo-chinois v Rakousku - Charles Joseph de Eigne - lednický zámecký park // za Aloise I. z Liechtensteinu - Isidor Marcellus Amandus Canevaie // 7. Minaret v Lednici 53 // Orientální podněty v architektuře zámeckých parků - lednický minaret - svobodné // zednářství, magie čišel a alegorie osvícenství - Josef Hardtmuth // 8. Janův hrad u Lednice 59 // Kult antikizujícich a neogotických zřícenin - císařský Franzensburg v Laxenburgu - lednický Janohrad // 9. Dianin
chrám u Valtic 67 // Lednické zahrady a parky po roce 1805 - antikizující triumfalismus napoleonské doby - triumfální oblouk kolem roku 1800 - Dianin chrám - kolonáda na Rajstně - Jan Josef ! z Liechtensteinu // 10. Památník Míru v Brně 79 // Brněnský Františkov - Napoleonova egyptská výprava - obelisk v architektuře kolem roku 1800 - obelisky na Moravě - Alois Ludwig (Luigi) Pichl // 11. Apollónův chrám u Lednice 87 // Rybniční zámeček a Apollónův chrám ? Lednice - Claude Nicolas Ledoux - dům // slečny Guimardové ? Paříže a francouzská revoluční architektura - Ledouxovi následovníci - krajina pohanských chrámů ? Lednice - Josef Kornhäusel // 12. Liechtensteinská hrobka ve Vranově u Brna 97 // Engelovy uherské stavby - vranovská hrobka - náhrobek a pyramida - Josef // Franz Engel // 107 // 13. Nový Dvůr u Lednice // Charles de Moreau a francouzská revoluční architektura - mezi Paříží, Vídní a Uhrami - vzorný hospodářský statek - Nový Dvůr ? Lednice - průvodci po lednicko-valticko-břeclavském areálu - Bernhard Petri // 14. Chrám Tří Grácií u Lednice 117 // Liechtensteinská zámky a palladianismus - Chrám Tří Grácií - Hraniční zámek // 15. Dietrichsteinský zámek v Boskovicích 123 // Zámky předbřeznové doby na Moravě - Náměšť nad Oslavou - Boskovice - Čechy // pod Kosířem - Dačice - malovaná architektura - Karl Schleps // 16. Pompejánská kolonáda v Kroměříži 133 // Vliv pruského
a českého neoklasicismu - parky v Kačině a ve Veltrusích - Podzámecká // zahrada v Kroměříži - pozdní neoklasicismus - Anton Arche // 17. Městské divadlo v Olomouci 141 // Divadlo a reduta jako stavební typ a hlavní městský salon 19. století- městská divadla // v Brně a v Olomouci // 18. Měšťanská střelnice v Olomouci 143 // Městské parky předbřeznové doby - měšťanské střelnice - Palladiové vila Capra // 19. Ferdinandova hrána v Brně 153 // Triumfální oblouk předbřeznové doby - triumfe kýč - Josef Esch - Karl von Ghega // 20. Vila Loreta ve Fulneku 161 // Organizace stavební správy - stavitelé předbřeznové doby na Moravě a ve Slezsku - empír - biedermeier - kasárenský styl - Franz Biela // 21. Lázeňský salon v Karlově Studánce 169 // Kult lázeňství - lázně jako typ ideálního města - Esch a západočeské lázně - Karlova Studánka - sakrální architektura řádu německých rytířů - Anton Onderka // 22. Kostel sv. Mořice v Kroměříži 179 // Normalizovaná sakrální architektura pozdního osvícenství - hlavní německá // centra - hledání nové podoby chrámové architektury - Mnichov - Berlín a Postupim - Hamburk - Vídeň - Mlýnská brána a kostel sk Mořice v Kroměříži - kostel sv. Mořice v Olomouci - kostel sv. Mikuláše ve Znojmě - kostel sví Jakuba Většího v Boskovicích - Jan Sarkander Thalherr // 23. Kaple sv. Huberta u Valtic 193 // Romantismus a křesťanství - René Chateaubriand
- Victor Hugo - liechtensteinské sakrální stavby poloviny 19. století // 24. Liechtensteinský zámek v Lednici 199 // Lednický skleník a přestavba zámku za Aloise II. z Liechtensteinu - anglikanizující životní model a neogotika zámeckých sídel - předlohové vzorníky - Peter Hubert Desvignes // 25. Clamova huť v Blansku 213 // Inženýrská architektura poloviny 19. století - řetězové mosty - architektura vysokých pecí - Josef Seifert // 219 // 26. Kleinův palác v Brně // Hledání měšťanského stavebního stylu - počátky novodobého brněnského urbanismu - Eschův a Seifertův regulační plán Brna - vztahy ? Athénám ? ? Mnichovu - Kleinův brněnský palác - antika a reklama - arkádový styl na Moravě - Franz Klein - Franz Fröhlich // 27. Tvrz číslo XI v Olomouci 237 // Reakce na revoluci 1848/1849 - táborové pevnosti v Itálii, Polsku // a v Olomouci - vídeňský Arsenál - vojenská učiliště a další erárni stavební akce na Moravě - Julius von Wurmb // 28. Gymnázium v Brně 249 // Krize města poloviny 19. století - tři typy urbanismu neoabsolutistické éry: // Paříž, Barcelona, Vídeň - Stadterweiterung v Smě - technické a humanitní školství a jeho architektura - Christian Friedrich Ludwig von Förster // 29. Evangelický kostel v Brně 261 // Neogotika v polovině 19. století a její zdroje - brněnský evangelický kostel - Berglerův // brněnský palác - brněnská tělocvična - nacionalismus a architektura
přísného historimu - Heinrich von Ferstel // 30. Nádražní okruh a Eliščina třída v Brně 271 // Obytná zástavba okružní třídy v Brně - místní stavitelé a jejich pojetí neorenesance -typologická škála nájemního domu: Palais - Nobelzinshaus - Wohnhof - Josef Arnold // 31. Besední dům v Brně 277 // Palladiánský ideál a neorenesance orientovaná ke klasickému jihu - Pražákův palác a Besední dům - zemská sněmovna - Theophil von Hansen // 32. Laudonova a Radeckého ulice v Olomouci 285 // Stadterweiterung v Opavě, v Olomouci a v Brně v sedmdesátých a osmdesátých // letech - kombinace okružní třídy s mřížkovou urbanistickou soustavou - Franz Neubauer // 33. Mariánské náměstí ve Znojmě 293 // Stadterweiterung ve Znojmě, v Jihlavě a v Kroměříži - kombinace okružní třídy s mřížkovou urbanistickou soustavou a s hvězdicovým náměstím // 34. Scholzův palác v Šumperku 299 // Stadterweiterung v textilních městech na severní Moravě - Šumperk - Nový Jičín - // Moritz Hinträger - Karl Seidl - Otto Thienemann // 35. Albertova ulice ve Vítkovicích 305 // Ubytování námezdně pracujících v 19. století - dělnické kolonie na Ostravsku - pokusy o standardizaci v řešení sociální výstavby - Vítkovice // 36. Edelmannův palác v Olomouci 309 // Vznik institucionalizované památkové péče v Rakousku - restaurátorský historismus -purismus v profánní architektuře - sebeidentifikace měšťanstva
s italskou renesancí // 37. Kaple Cyrilka na Velehradě 315 // Počátky katolického triumfalismu - cyrilometodějská milénia - velehradská Cyrilka -hnutí za restaurování a dostavbu gotických katedrál - kolínský dóm - svatoštěpánský dóm ve Vídni - svatovítský dóm v Praze - snahy o restauraci dómu sv. Václava v Olomouci - Friedrich von Fürstenberg - Josef Erwin von Lippert // 38. Kostel P. Marie v Travné // Merettovy moravské a slezské kostely - hledáni ideálního typu farního kostela - Schmidtovy moravské sakrální stavby - Friedrich von Schmidt // 39. Katedrála sv. Václava v Olomouci // Merettovo restaurátorské dílo - idea dómu nad městem a její naplněni ? olomoucké katedrály - kritika Merettova pojetí - Gustav Meretta // 40. Kostel sv. Jakuba Většího v Brně // Měšťanstvo a sakrální umění druhé poloviny 19. století - restaurováni hlavních městských chrámů - asanace okolí památek - Ottokar Burghart // 41. Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně // August Prokop a sakrální architektura na Moravě - idea dómu nad městem // i/ Brně - spory o podobu chrámové siluety - soutěž z přelomu století - August Prokop // 42. Kostel sv. Mořice v Olomouci // Poslední pokusy o uplatnění puristické metody v sakrální tvorbě - nové konzervační pojetí památkové péče - hlavní městské chrámy v Olomouci a v Opavě // 43. Řádový hrad Bouzov // Poslední pokusy o uplatnění puristické metody ? profánních
památek - August Prokop a Pernštejn - Karlštejn - Hauberrisser a Bouzov - vysoká aristokracie i/ době pozdního historismu - Georg Josef von Hauberrisser // 44. Uměleckoprůmyslové muzeum v Opavě // Katedrály měšťanstva na Moravě a ve Slezsku - divadelní novostavby v Brně, Opavě, Znojmě a Ostravě - idea uměleckoprůmyslových muzeí v Brně a v Opavě - Ferdinand Fellner mladší // 45. Německý dům v Brně // Nacionalismus a architektura pozdního historismu - severská renesance - idea imperiálního fóra a via triumphalis v Brně - Felix Neumann // 46. Náměstí Marie Terezie v Olomouci // Zrušení olomoucké pevnosti - mezi asanací a respektováním genia loci - nové principy stavby měst a Stadterweiterung v Olomouci - záchrana Terezské brány - pomník císaře Františka Josefa I. - Camillo Sitte // 327 // 335 // 343 // 349 // 355 // 363 // 373 // 385 // 391 // 47. Synagoga v Olomouci // Emancipace Židů a pokusy o integraci do moderní společnosti - židovská sakrální architektura v Brně, Opavě a Olomouci - nové obytné čtvrtě v Olomouci - Jakob Gartner // 48. Kostelní náměstí v Přívoze // Sitteho dílo na Ostravsku - mezi antickými vzory a rostlým urbanismem - Přívoz -Moravská Ostrava - Slezská Ostrava - Mariánské Hory - soutěž na generální regulační plán Brna - hnutí zahradních měst v Anglii // 49. Kostel Navštívení E Marie v Poštorné // Sakrální architektura pozdního historismu - mezi starokřesťanskými
inspiracemi a gotikou - ideál centrální stavby - Schmidtovy impulsy - Přívoz - Poštorná - Karl Weinbrenner // 50. Zoufalův nájemní dům v Brně // Založení průmyslové školy v Brně - problematika nájemního domu pozdního historismu v Brně a ve Svitavách - Germano Wanderley // 399 // 407 // 415 // 425 // 51. Wurmova vila v Adamově // Jižní sny I/ rozpětí od Palladia po Schinkela - Hansenovi čeští žáci - brněnské Ústřední hřbitovy - problematika vilové architektury pozdního historismu - Alois Prastorfer // 52. Zámek Sedermi v Lesné // Mezi zámkem a vilou - zámecké stavby pozdního historismu - neorenesance - neogotika -eklektismus // 53. Bratmannova vila ve Valašských Kloboukách // Počátky biomorfní secese - ideály mladého hnutí - absolventi brněnské průmyslovky a první wagneriáni moravského původu - Otokar Bém - Alois Ludwig - Joseph Maria Olbrich // 54. Polský dům v Ostravě // Stavitelé rané secese na Moravě a ve Slezsku - Brno - Olomouc - Ostrava - vlivy románského a polského art nouveau - Franz Blasch - Heinrich Czeschner - Franz Hloch - František Pawlu // 55. Pustevny na Radhošti // Kořeny moravského etnografismu v lidové hudbě - Národopisná výstava v Praze - poslední historizující a první moderní téma - Stanislaw Witkiewicz a Zakopané - Pustevny na Radhošti - Dušan Samuel Jurkovič // 56. Janův dům v Luhaěovicích // Pokus o vybudováni slovanského salonu v Luhačovicích - spory o koncepci
vývoje lázní - neúspěch Jurkovičova pojetí - Karel Hugo ??? // 57. Kurzová vila v Krnově // Anglomanie přelomu století a wagneriánská moderna - soutěž na dům milovníka umění - Baillie Scott - Voysey - Mackintosh - fíeissigova vila v Brně - Kurzová vila v Krnově - Leopold Bauer // 58. Vila Primavesi v Olomouci // Vyvrcholení vlivů anglického konceptu inovace rodinného bydlení- koncepce domu milovníka umění - Otto Primavesi - Franz von Krauss // 59. Pavilon pro lepší stavy v Kroměříži // Racionální moderna na Moravě a ve Slezsku - Gessnerovo dílo v Brně, Opavě, Novém Jičíně a Valašských Kloboukách - Zemský ústav choromyslných v Kroměříži - Hubert Gessner - Ladislav Mesenský // 60. Národní dům v Prostějově // Pozdní secese - Národní dům v Prostějově - prostějovská radnice - Jan Kotěra // 61. Mohyla míru u Slavkova // Sakrální architektura a problematika katolické moderny - časopis Nový život - Křížová cesta na Hostýně - centrální stavby po přelomu století - Mohyla míru ? Slavkova - Jan Mráček // 62. Sarkandrova kaple v Olomouci // Sakrální architektura a tradiční forma - ohmannovské neobaroko - Sarkandrova kaple v Olomouci - Eduard Sochor // 63. Evangelický kostel v Přerově 56/ // Sakrální architektura evangelických modliteben - pokusy o reformovaný // kostel - Přerov - Roudnice nad Labem - Tábor - Olomouc - Otto August Fritz Kuhlmann // 64. Národní divadlo v Brně gg/ // Emancipace
českého živlu na Moravě - česká radikální moderna - půtky mezi modernisty a tradicionalisty - moravský separatismus - Národní divadlo v Brně // 65. Kovaříkova vila v Prostějově 573 // Luhačovice po Jurkovičovi - mezi modernou a tradicionalismem - Baťova zlínská // vila - Kovaříkovy domy ? Prostějově - Emil Králík // 66. Hotel Přerov v Olomouci 535 // Stavitelé pozdní secese na Moravě - Brno - Olomouc - Ostrava - racionální geometrizující moderna - etnograficky orientovaný proud - barokizující moderna - individualisté - // Dominik Fey - František Fiala - Vladimír Fischer - Jaroslav Kovář starší - Max Matzenauer -Maxim J. Montér - Karel Starý mladší - Bohumil Vodička // 67. Priessnitzovo sanatorium v Jeseníku ggj // Pokusy o revizi racionální moderny - stesk umělců z metropolí po ztraceném ráji dětství na moravském venkově - stavby v Krnově a v Opavě - Priessnitzovo sanatorium ľ Jeseníku - pozdní Bauer // 68. Dům umělců v Hodoníně 605 // Dům umělců v Brně - domy umělců ve střední Evropě - sakrální a profánním počátku století - kult umělce - Dům umělců v Hodoníně - Antonín Blažek // 69. Radnice v Šumperku 673 // Schmetterhaus ? Opavě - radnice v Olomouci a Šumperku - ideál maloměsta a hnutí // za ochranu domoviny - Bohumír Jaroněk a skanzen  Rožnově pod Radhoštěm - Karl Johann Benirschke // 70. Reiszův dům v Ostravě 635 // Asanace Moravské Ostravy - přechod od moderny
? art déco - Wunibald Deininger // 71. Letovisko Primavesi v Koutech nad Desnou 633 // Neoklasicistní revival jako další z pokusů o revizi moderny - lázně Velké Losiny a Alfred Castelliz - Hoffman novy stavby pro rodinu Primavesi 1/ Koutech nad Desnou a ve Vídni - Wiener Werkstätte - Josef Hoffmann // 72. Bauerova vila v Hrušovanech u Brna 647 // Olomoucká přednáška Adolfa Loose - Paul Engelmann a jeho báseň „Dům na Michalském náměstí“ - areál cukrovaru a vily v Hrušovanech ? Brna - návrh na Konstandtův dům v Olomouci - mezi tradicionalismem a modernou - Adolf Loos // 73. Zkratky 653 // 74. Literatura // 75. Jmenný rejstřík gg // 76. Místní rejstřík ggg // 77. Summary // 697

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC