Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005
144 s. : il.

ISBN 80-86878-10-4 (brož.)
Aktualizováno ke dni 17.01.2005
Obsahuje tabulky, úvod
Fondy strukturální (Evropská unie) - trh pracovní - Česko - příručky
Trh pracovní - granty - Česko - příručky
Vzdělávání - granty - Česko - příručky
Zdroje lidské - granty - Česko - příručky
000089462
SSt // Obsah // I. Úvod... 4 // II. Strukturální fondy Evropské unie... 5 // 2.1 Evropský sociální fond (ESF)... 5 // 2.2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ|... 6 // 2.3 Informace o dalších programech spolufinancovaných ESF v ČR... 12 // III. Navrhováni projektů... 14 // IV. Kritéria oprávněnosti... 19 // 4.1 Oprávněnost žadatele... 19 // 4.2 Partnerství a oprávněnost partnerů...20 // 4.3 Lokalizace projektu...20 // 4.4 Oprávněnost aktivit a cílových skupin - zaměření projektů...21 // V. Rozpočet projektu...29 // 5.1 Uznatelné výdaje projektu...30 // 5.2 Neuznatelné výdaje...38 // VI. Veřejná podpora...40 // 6.1 Vzděláváni pracovníků...40 // 6.2 De minimis...41 // 6.3 Vytvářeni pracovních míst...42 // 6.4 Zachováni pracovních míst... 44 // 6.5 Konzultační a poradenské služby...44 // 6.6 Výdaje na drobné stavební úpravy...44 // VII. Předkládání žádostí v rámci výzvy...45 // 7.1 Přílohy žádosti...45 // 7.2 Způsob doručení...47 // 7.3 Termín pro předkládání žádostí v rámci výzvy...48 // VIII. Hodnocení a výběr žádostí...49 // 8.1 Posouzení formálních náležitostí...49 // 8.2 Posouzení přijatelnosti...50 // 8.3 Věcné hodnoceni...50 // 8.4 Rozhodnutí o vyřazení projektu nebo o neposkytnutí finanční podpory...57 // 8.5 Rozhodnutí o přidělení prostředků pomoci...58 // IX. Podmínky pro realizaci projektu, na který je finanční podpora přidělena...60 // X.
Přílohy...63 // 10.1 Průvodce horizontálními tématy...64 // 10.2 Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ spolu s návodem k vyplnění... 76 // 10.3 Příloha 3. - Metodický postup k zadáváni veřejných zakázek // podle zákona č. 40/2004 Sb.. o veřejných zakázkách...107 // 10.4 Vymezeni pojmů...117 // 10.5 Přehled kontaktů...125 // ■ 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC