Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Academia, 1981
219 s. ; 21 cm

Obsahuje bibliografii
Příručka usnadňuje písemné vyjadřování v angličtině při sestavování článků, resumé, abstraktů, anotací, zpráv apod. Obsahuje studijní slovník česko-anglický, v němž jsou uvedeny české výrazy, které působí potíže při překladudoangličtiny. Anglicko-česká část pak přináší anglické výrazy, jichž se často nesprávně používá a které jsou obtížně srozumitelné. Poslední gramaticko-stylistický oddíl obsahuje hesla pro řešení jednotlivých případů a pomáhápřipoznání struktury anglického odborného textu.
000089471
Rekat.
Obsah // Předmluva ... 5 // Seznam zkratek ... 8 // Studijní slovník česko-anglický ...11 // Některé obtížné anglické výrazy ...108 // Stylisticko-gramatický oddíl a jevy charakteristické pro písemný Projev ...128 // [abstrakt (summary 129, recenze 129—130, anotace 130—133) 128—133; člen (člen v užším kontextu 133—141, člen v širším kontextu 141—142) 133—142; dělení slov 142—143; interpunkce (čárka 144—148, tečka 148, apostrof 148, spojovací znaménko — hyphen 148—153) 144—153; inverze 153—157; návaznost 157—163; názvy institucí 163—168; neosobní vyjadřování 168—169; postavení větných členů 169—175; předložkové vazby 175 178; příslovce 178—188; rod podst. jmen 188—190; shoda 190—193; slovesné přípony -ise, -ize 193—194; slovesné přípony -ment, -ement 194; složené přívlastky 194—195; transliterace azbuky do angličtiny 185—196; trpný rod 196—198; vlastní jména 198—203; volná příčestí 204—205; vynechávání větných členů 205—209; zdůraznění 209—211; zkratky 211—215; zvratná slovesa 215—216] // Bibliografie ...217
(OCoLC)9484983
cnb000153288

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC