Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
325 s.

ISBN 80-7178-547-4 (váz.)
Obsahuje úvod, rejstříky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 311-315
Náboženství - hledisko psychologické - studie
Psychologie náboženství - studie
000089508
Obsah // Úvodem: O knize, jejích čtenářích a autorovi ...13 // ČÁST I // Psychologie náboženství a její kontexty...17 // 1 Zde a nyní: Západ a jeho náboženství...19 // 1.1 Neodbytné otázky ...19 // 1.2 Moderní člověk bez náboženství?...22 // 2 Psychologie jako věda a jako náboženství...25 // 2.1 Předmět a metoda psychologie...26 // 2.1.1 Duševní jevy...26 // 2.1.2 Souvislosti duševních jevů...28 // 2.2 Psychologie jako duchovní hnutí ...32 // 3 Náboženství v psychologické perspektivě ...35 // 3.1 Obecné definice náboženství...35 // 3.2 Náboženství a spiritualita jako předmět psychologie...42 // 4 Historická perspektiva psychologie náboženství...45 // 5 Psychologie náboženství v interdisciplinárním kontextu ...51 // 5.1 Psychologie náboženství jako součást religionistiky...51 // 5.2 Psychologie náboženství jako součást psychologie ...53 // 5.3 Psychologie náboženství a teologie...55 // 5 // OBSAH // ČÁST II // Základní pojmy psychologické deskripce ...57 // 6 Poznávací procesy...59 // 6.1 Vnímání (percepce)...59 // 6.2 Představivost (imaginace)...63 // 6.3 Myšlení...66 // 6.4 Paměť...68 // 7 Cítění ...71 // 8 Vůle a pozornost...77 // 8.1 Rozhodovací stadium volního procesu...77 // 8.2 Realizační stadium volního procesu...79 // 8.3 Pozornost...80 // 9 Jáství...83 // ČÁST III // Základní přístupy psychologického výkladu...89 // 10 Biologické teorie...93 // 10.1 Závislost
psychických jevů na biologických...94 // 10.2 Závislost biologických jevů na psychických...96 // 11 Teorie učení...99 // 11.1 K definici učení ...99 // 11.2 Klasické podmiňování...100 // 11.3 Operantní podmiňování ... 103 // 11.4 Učení na modelu: napodobování a identifikace...106 // 12 Teorie motivace...109 // 12.1 Základní pojmy ...109 // 12.2 Primární motivy ...112 // 12.3 Sekundární motivy a funkční autonomie...114 // 12.4 Hierarchie motivů podle Maslowa...116 // 12.5 Motivační teorie náboženství ...117 // 13 Kognitivní teorie...121 // 13.1 Objektivní poznávání ...121 // 13.2 Spjatost kognitivních a nonkognitivních faktorů ...122 // 6 // OBSAH // 14 Sociálněpsychologický přístup...129 // 14.1 Úvodem ...129 // 14.2 Sociální skupiny a jejich charakteristiky...131 // 14.2.1 Funkce skupiny ...132 // 14.2.2 Formální a neformální skupiny...133 // 14.2.3 Zákonitý vývoj skupiny ...133 // 14.2.4 Diferenciace rolí ve skupině ...135 // 14.2.5 Ve skupinách dochází k tvorbě podskupin...137 // 14.2.6 Kvantitativní vlastnosti skupin ...137 // 14.3 Skupina a její vedoucí...139 // 14.3.1 Styl vedení a osobnost vedoucího ...139 // 14.3.2 Moc a idealizace ve vztahu vedoucí—vedený...140 // 14.4 Jedinec ve skupině ... 141 // 14.4.1 Motivace pro členství v náboženské skupině...141 // 14.4.2 Vliv skupiny na jedince...142 // 14.4.3 Kariéra člena skupiny...144 // 15 Teorie dimenzí osobnosti ...149 // 15.1 Pojem vlastnosti
...150 // 15.2 Operacionalizace vlastností ...151 // 15.3 Klasifikace vlastností ...152 // 15.4 Faktorová analýza individuálních rozdílů...154 // 16 Vývojový přístup...159 // 16.1 Psychický vývoj ...159 // 16.2 Hybné síly psychického vývoje...161 // 16.2.1 Biologické faktory...161 // 16.2.2 Sociální faktory ...162 // 16.2.3 Vzájemná interakce faktorů psychického vývoje...162 // 16.3 Průběhové formy psychického vývoje...163 // 16.4 Obsahové linie biodromálního vývoje...166 // 16.4.1 Vyrovnávání se světem věcí a symbolů: poznávání, // hra,tvorba, práce...166 // 16.4.2 Nejbližší sociální vztahy ...167 // 16.4.3 Širší sociální vztahy...168 // 16.4.4 Vztah k minulosti, přítomnosti a budoucnosti...169 // 16.4.5 Vztah k vlastní osobě...170 // Dodatek: Evoluční přístup v psychologii ...170 // 7 // OBSAH // ČÁST IV // Vybrané směry psychologického myšlení...175 // 17 Freudovská psychoanalýza...177 // 17.1 Náboženství v životě a díle Sigmunda Freuda (1856-1939)... 177 // 17.2 Jádro klasické psychoanalýzy...181 // 17.2.1 Nevědomí a obranné mechanismy ...181 // 17.2.2 Struktura „psychického aparátu“: Id - Ego - Superego . . 183 // 17.2.3 Psychosexuální vývoj a oidipovský komplex ...185 // 17.3 Freudovy analýzy náboženství...189 // 17.4 Psychoanalýza po Freudovi ...191 // 18 Jungova analytická psychologie ...201 // 18.1 Náboženství v životě a díle C. G. Junga (1875-1961)... 201 // 18.2
Jádro Jungovy psychologie...206 // 18.2.1 Vědomí ...207 // 18.2.2 Pojem Já...208 // 18.2.3 Nevědomí ...210 // 18.2.4 Archetypy...213 // 18.2.5 Antinomie a enantiodromie...215 // 18.2.6 Životní parabola a individuace ...215 // 18.3 Jungova psychologie náboženství...223 // 18.3.1 Hlavní motivy Jungova zájmu o náboženství...223 // 18.3.2 Vymezení psychologické roviny pro přístup // k náboženství...225 // 18.3.3 Funkce a životní důležitost náboženství...227 // 18.3.4 Dějiny křesťanské religiozity a její současná krize 229 // 18.3.5 Bůh v člověku, člověk bohem...231 // 18.4 Jungovo dědictví v transpersonální psychologii. Stanislav Grof . . . 234 // ČÁST V // Speciální témata psychologie náboženství...243 // 19 Formy náboženského prožívání...245 // 19.1 Běžné formy náboženského prožívání ...245 // 19.2 Mimořádné náboženské prožitky...252 // 19.2.1 Obecná charakteristika...252 // 19.2.2 Zjevení a posedlost...253 // 8 // OBSAH // 19.2.3 Entuziastické prožitky. Glosolalie ...254 // 19.2.4 Meditační mystika...256 // 19.3 Techniky navozování náboženských prožitků...259 // 20 Náboženská morálka. Hřích a vina, odpuštění, svědomí ...265 // 20.1 Dobro - zlo - mravnost...265 // 20.2 Náboženský prožitek vede člověka k dobru (nebo ke zlu)...266 // 20.3 Náboženský život jako participace na zápasu // mezi dobrem a zlem...268 // 20.4 Svědomí - popis a výklad fenoménu ...269 // 20.5
Nesnáze se svědomím...272 // 20.6 Frommovo humanistické svědomí ...275 // 20.7 Náboženství, sexualita a vina...277 // 21 Náboženství v biodromální perspektivě ...279 // 21.1 Eriksonova teorie osmi stadií...279 // 21.2 Stadium základní důvěry...282 // 21.3 Stadium první autonomie...285 // 21.4 Stadium iniciativy...287 // 21.5 Stadium snaživosti ...288 // 21.6 Stadium identity...290 // 21.7 Stadium intimity...294 // 21.8 Stadium generativity ...296 // 21.9 Stadium integrity ...297 // 22 Psychopatologie, psychoterapie a náboženství...301 // 22.1 Vliv náboženství na psychopatologii: globální pohled...301 // 22.2 Průnik náboženské a psychopatologické fenomenologie...303 // 22.3 Náboženské projevy pod vlivem psychopatologie ...304 // 22.4 Náboženská etiologie duševních poruch ...307 // 22.5 Náboženství jako psychoterapie...308 // Literatura...311 // Rejstříky ...317 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC