Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 2000
135 s. : barev. il., mapy ; 30 cm

ISBN 80-7183-204-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, mapky, rejstřík
Přírodopis - učebnice škol základních
000089536
Obsah // I. ZEMĚ - NÁŠ DOMOV // 1. Vědy o Zemi ...8 // 2. Jak vznikl svět?...10 // 3. Stavba Země ...12 // 4. Pohyb kontinentů ... 14 // 5. Tektonika ...18 // 6. Sopečná činnost a zemětřesení...22 // 7. Magma a vyvřelé horniny ...26 // 8. Zvětrávání ...28 // 9. Eroze...30 // 10. Usazené horniny...34 // 11. Přeměněné horniny...36 // Obrazový přehled hornin ...38 // 12. Minerály a jejich vznik...46 // Obrazový přehled minerálů ...50 // 13. Ložiska a jejich vznik ...62 // 14. Suroviny  budoucnost a vliv na životní prostředí ..64 // II. HISTORIE ZEMĚ // 15. Člověk poznává Zemi ...68 // 16. Prahory a starohory ...70 // 17. Vznik života ...72 // 18. Vývoj života...74 // 19. Symbiotická Země...78 // 20. Prvohory ...80 // 21. Druhohory ...82 // 22. Třetihory...84 // 23. Čtvrtohory ...86 // 24. Geologický vývoj území České republiky...88 // 25. Koloběh hmoty a prvků ...91 // 26. Kosmické vlivy ...94 // 27. Geologická budoucnost Země...96 // Obrazový přehled historie Země a vývoje života...98 // III. ČLOVĚK MĚNÍ A CHRÁNÍ SVĚT // 28. Vývoj člověka ...102 // 29. Jak člověk měnil svět...106 // 30. Co přináší zvyšování počtu lidí...108 // 31. Půda jako zrcadlo krajiny...110 // 32. Blahodárná a nebezpečná voda ...112 // 33. Vzdušný oceán ...114 // 34. Přírodní katastrofy ...116 // 35. Krajina a její funkce...118 // 36. Krajinné typy...120 // 37. Tvorba krajiny...124 // 38. Chráníme svět a
pečujeme o něj...126 // Laboratorní práce...128 // Otázky a úkoly...132 // Rejstřík...135 // Předmluva // V této knížce předkládáme ucelený příběh planety Země. Je o tom, jak Země vypadá a jak „pracuje”, co víme // 0 její minulosti i jaké místo na ní zaujal a zaujímá člověk. Z určité části se jedná o poznatky, které přinesla věda až v posledních desetiletích. Aby náš „příběh” byl přesvědčivý, je dokreslen řadou podrobností, které nám umožňují vyjádřit nejen co, ale také proč se to v dějinách naší planety stalo a co z toho pro nás vyplývá. // To neznamená, že bychom předpokládali, že si budete pamatovat jméno trilobita na straně ... dole! Chtěli bychom, abyste si např. uvědomili, že nesčetné nálezy zkamenělin museli vědci přesně popsat a navzájem porovnat (a nakonec pojmenovat). Nechceme, abyste si zapamatovali, že to byl Giovanni Arduino, kdo zavedl // 1 nám známá jména prvohory, druhohory a třetihory. Byli bychom ale rádi, abyste si uvědomili, že nadaný jednotlivec mnohokrát dokázal ovlivnit vývoj celého vědního oboru a že jeho jméno je nám dodnes známo. Není důležité vědět, kolik hodin denně mo-sambické ženy čerpají a nosí vodu. Důležité je ale uvědomit si, že vaši vrstevníci v řadě chudých zemí světa musejí hodiny denně pracovat pro přežití své rodiny a proč tomu tak je. Čteme-li zajímavou knížku, brzy zapomínáme jednotlivé
podrobnosti, ale stále velmi dobře víme, „o čem knížka je”. Bez podrobností by nám knížka připadala nepřesvědčivá či prostě špatně napsaná a asi bychom ji ani nedočetli. Byli bychom rádi, aby vám naše knížka připadala zajímavá a právě tak jste ji četli. Věříme, že vaši učitelé vám v tom napomohou. // Autoři
(OCoLC)45491126
cnb000973655

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC