Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 2. - dotisk
Praha : Fortuna, 1999
119 s. : il.

ISBN 80-7168-406-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky
Bibliografie: s. 119
Psychologie - učebnice středošk.
000089561
K pojetí, obsahu a cílům učebnice ...9 // UVEDENÍ DO VĚDECKÉ PSYCHOLOGIE // SETKÁNÍ S PSYCHOLOGIÍ 11 // 1 T5i podoby psychologie a jeden její předmět. // 2 Předvědecká minulost psychologie ...13 // 2.1 Prvá etapa - téma duše ...14 // 2.2 Druhá etapa - téma vědomí ...15 // 2.3 Dějinná křižovatka - počátky protichůdného směřování psychologie ...16 // 3 Zrod psychologie jako vědní disciplíny ...16 // 4 Rozrůznění psychologie na počátku 20. století ...17 // 5 Současná psychologie ...19 // 5.1 Hlubinná psychologie ...19 // 5.2 Neobehaviorismus ...20 // 5.3 Kognitivní psychologie ...21 // 5.4 Humanistická psychologie ...21 // 5.5 Transpersonální psychologie ...22 Otázky a úkoly ...22 // ‘ I PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY // A APLIKAČNÍ OBLASTI ...23 // 1 Hlavní psychologické disciplíny ...23 // 1.1 Obecná psychologie ...23 // 1.2 Vývojová psychologie ...24 // 1.3 ’ Sociální psychologie ...24 // 1.4 Patopsychologie ...25 // 2 Psychologie v praxi ...25 // 2.1 Pedagogická psychologie ...25 // 2.2 Klinická psychologie ...26 // 2.3 Psychologie práce ...26 // 2.4 Poradenská psychologie ...26 Otázky a úkoly ...27 // POHLED // NA PSYCHOLOGII OSOBNOSTI // VÝZNAM POJMU OSOBNOST .28 // 1 Hovorový význam slova osobnost ...28 // 2 Pojem osobnost ve vědecké psychologii ...29 // 3 Pracovní charakteristika osobnosti ...31 Otázky a úkoly ...31 // SKLADBA OSOBNOSTI ...31 // 1 Vlastnosti konštituční ...32 // 2 Temperament ...34 // 3 Schopnosti ...36 // 3.1 Intelektové schopnosti a jejich měření ...37 // 3.2 Využívání intelektových schopností ...40 // 4 Charakter ...41 // 4.1 Problematika stadií morálního usuzování ...43 Otázky a úkoly ...44 //
ZAMĚŘENOST OSOBNOSTI ...44 // 1 Potřeby ...45 // 2 Motivace ...47 // 3 Zájmy ...48 // 4 Poruchy zaměřenosti ...48 // 4.1 Citové deprivace ...49 // 4.2 Frustrace ...51 // 5 Sebeaktualizace osobnosti ...52 Otázky a úkoly ...53 // POHLED // NA PSYCHOLOGII UČENÍ // CO JE UČENÍ A JAK К NĚMU PSYCHOLOGIE PŘISTUPUJE .54 // 1 Kde a jak se s učením setkáváme ...54 // 2 Některé zobecňující postřehy o učení ...56 // 3 Pracovní charakteristika učení ...57 Otázky a úkoly ...58 // DRUHY UČENÍ .58 // 1 Učení podmiňováním ...59 // 2 Učení pokusem a omylem; učení postupnou aproximací ...61 // 3 Učení senzomotorické ...63 // 4 Učení verbální neboli slovní ...65 // 5 Učení pojmové ...67 // 6 Učení vhledem a řešením problémů ...70 // 7 Učení nápodobou ...72 // 8 Učení v životních souvislostech ...74 Otázky a úkoly ...75 // К PROBLEMATICE EFEKTIVNÍHO STUDIA ...75 // 1 Úvodem - desatero zásad ...76 // 2 Význam aktivity žáka pro úspěšnost studia ...78 // 2.1 Využití otázek a odpovědí ...78 // 2.2 Práce s učebním textem ...79 // 2.3 Učební autoregulace (sebeřízení) ...80 // 2.4 Využívání kooperativních scénářů ...82 // Otázky a úkoly ...83 //
PSYCHOLOGIE MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ A ŽIVOTNÍ CESTY ČLOVĚKA // INTERAKCE A KOMUNIKACE MEZI LIDMI ...85 // 1 Pojetí interakce a komunikace ...85 // 2 Druhy komunikace ...87 // 2.1 Komunikace verbální versus neverbální ...87 // 2.2 Komunikace symetrická versus asymetrická ...89 // 2.3 Komunikace harmonická versus konfliktní ...89 // 2.4 Komunikace soutěživá (kompetetivní)___ // versus spolupracující (kooperující) ...89 // 2.5 Komunikace formální versus neformální ...90 3 Účinky komunikace // (vliv komunikačních sledů) ...91 Otázky a úkoly ...92 // SOCIALIZACE OSOBNOSTI .93 // 1 Co je socializace osobnosti ...93 // 1.1 Socializace jako rozvinutí druhových vlastností člověka ...94 // 1.2 Socializace jako rozvinutí znaků konkrétní přináležitosti člověka ...95 // 1.3 Socializace jako rozvinutí individuality ...96 // 2 Socializační činitele a zvlášnosti jejich působení ...96 // 3 Socializace v rodině ...98 // 4 Socializace ve škole ...101 // 5 Socializační význam vrstevníků ...103 // Otázky a úkoly ...106 // III PSYCHOLOGIE // ŽIVOTNÍ CESTY ČLOVĚKA ...107 // 1 Téma bazálni důvěry ...108 // 2 Téma autonomie ...108 // 3 Téma iniciativy ...110 // 4 Téma pracovité snaživosti ...112 // 5 Téma identity ...113 // 6 Téma intimity ...115 // 7 Téma generativity ...115 // 8 Téma integrity ...117 Poznámka na závěr ...117 Otázky a úkoly ...117 // Doporučená literatura ...119

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC