Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Grada, c2006
352 s. : il.

ISBN 80-247-1151-6 (brož.)
Sestra
Pod názvem: Česká asociace sester
V pub. též logo Avicena
Obsahuje ilustrace, fotografie, rejstřík
Bibliografie na s. 338-342
Ošetřovatelství - psychiatrie - učebnice
Psychiatrie - ošetřovatelství - učebnice
000089564
Obsah // Předmluva...13 // 1 Duševní zdraví (Mgr. E. Marková)...15 // 2 Člověk a duševní porucha (Mgr. E. Marková, Mgr. T. Petr)...19 // 2.1 Stigma...19 // 2.2 Třídění duševních poruch...20 // 2.3 Stereotyp psychiatra a sestry...23 // 2.4 Prestiž oboru psychiatrie...23 // 3 Historie psychiatrického ošetřovatelství a vývoj vzdělávání // ošetřovatelského personálu v psychiatrii (Mgr. E. Rajmová)...25 // 3.1 Starověk...25 // 3.2 Středověk...26 // KK> Novověk...27 // 3.4 Ústavy pro duševně choré...28 // 3.5 Dvacáté století až do současnosti // (Mgr. E. Rajmová, Mgr. T. Petr)...32 // 3.6 Vývoj vzdělávání ošetřovatelského personálu v psychiatrii...32 // 4 Organizace péče o osoby s duševní poruchou (Mgr. E. Marková)...38 // 4.1 Síť psychiatrických zařízení v ČR...38 // 4.2 Ambulantní péče...38 // 4.3 Lůžková péče...41 // 4.4 Intermediární péče...44 // 4.5 Meziresortní zařízení...47 // 4.6 Zařízení mimo resort zdravotnictví...49 // 5 Organizační formy ošetřovatelské péče // (Mgr. H. Elexová, Mgr. T. Petr)...52 // 5.1 Charakteristika forem ošetřovatelské péče...52 // v-2 Náplň práce členů ošetřovatelského týmu...53 // 5.3 Specifika práce sestry na psychiatrii...57 // 6 Právní problematika ve vztahu k psychiatrii // (Mgr. E. Marková, PhDr. M. Venglářová)...59 // 6.1 Hospitalizace se souhlasem duševně nemocného...59 // 6.2 Hospitalizace bez souhlasu duševně nemocného...59
// 6.3 Ochranná léčba...62 // 6.4 Jiné druhy nedobrovolné psychiatrické hospitalizace...66 // 6.5 Sociální hospitalizace...66 // 6.6 Stížnosti duševně nemocných...66 // 6.7 Způsobilost k právním úkonům...67 // 6.8 Další právní problematika se vztahem k psychiatrii...69 // 7 Hospitalizace (Mgr. J. Blatnická, Mgr. E. Marková)...72 // 7.1 Formy hospitalizace...72 // 7.2 Přijetí...74 // 7.3 Režim oddělení...78 // 7.4 Terapeutická komunita...80 // 7.5 Propuštění...83 // 8 Ošetřovatelský proces a interaktivní procesy // (Mgr. E. Marková, PhDr. M. Venglářová)...85 // 8.1 Posuzování stavu pacienta...85 // 8.2 Zásady chování k psychiatrickým pacientům...87 // 8.3 Ošetřovatelský proces v ošetřovatelské péči na psychiatrii...88 // 8.4 Syndrom vyhoření (Mgr. T. Petr)...92 // 9 Vyšetřovací, zobrazovací a léčebné metody // (Mgr. J. Blatnická, PhDr. M. Venglářová)...93 // 9.1 Vyšetřovací metody...93 // 9.2 Zobrazovací metody...96 // 9.3 Elektrokonvulzivní terapie (Mgr. Eva Marková)...96 // 10 Nutriční problematika v psychiatrii // (Mgr. J. Blatnická, PhDr. M. Venglářová)...102 // 11 Ošetřovatelský přístup k neklidným a agresivním nemocným // (Mgr. T. Petr)...106 // 12 Restriktivní postupy (Mgr. T. Petr)...113 // 12.1 Omezení pacienta v lůžku...117 // 12.2 Terapeutická izolace...120 // 12.3 Omezení pacienta v síťovém lůžku...122 // 12.4 Ochranný kabátek...123 // 12.5 Manuální fixace...123
// 12.6 Aplikace psychofarmak bez souhlasu nemocného...123 // 12.7 Ochranná opatření...124 // 13 Zvláštní situace v psychiatrii (Mgr. J. Blatnická)...126 // 14 Rehabilitace v psychiatrii (Mgr. A. Bábková, Be. L. Pípalová)...129 // 14.1 Rehabilitační ošetřování pacientů...129 // 14.2 Úkony rehabilitačního ošetřování...129 // 14.3 Praktická část...131 // 14.4 Rehabilitace...137 // 14.5 Komplexní psychiatrická rehabilitace...141 // 14.6 Léčebná tělesná výchova (LTV) v psychiatrii...144 // 14.7 LTV - kineziterapie při různých typech duševních poruch...146 // 14.8 Využití tance a tanečních prvků v LTV v psychiatrii...148 // 14.9 Jógová cvičení a jejich využití v LTV v psychiatrii...148 // 15 Sociální práce (A. Nováková)...150 // 15.1 Organizace a náplň sociální práce v lůžkových zařízeních ...150 // r15.2 Sociální práce v různých typech zařízení...152 // 15.3 Bezdomovectví...153 // 16 Komunitní péče (Be. J. Křička)...155 // 16.1 Komunitní plánování...159 // 4-16.2 Služby poskytované v komunitní péči...161 // 16.3 Formy podpory...167 // 16.4 Case management...169 // 16.5 Aktivity klientů, svépomoc...171 // 16.6 Organizace a koordinace služeb v komunitní péči...172 // 16.7 Vedení týmu...172 // 16.8 Psychosociální rehabilitace...174 // 17 Domácí násilí...178 // 17.1 Pomoc obětem domácího násilí (Mgr. A. Bezoušková)...178 // 17.2 Psychosociální aspekty definice oběti trestného
činu // (Mgr. M. Vitoušová)...184 // 18 Organické duševní poruchy včetně symptomatických // (MUDr. M. Babiaková, Mgr. E. Marková. PhDr. M. Venglářová)...190 // 18.1 Definice poruchy...190 // 18.2 Charakteristika pacienta...191 // 18.3 Možnosti léčby...195 // 18.4 Ošetřovatelská péče...197 // 19 Duševní poruchy vyvolané psychoaktivními látkami // (MUDr. M. Babiaková, Bc. J. Akrmannová)...212 // 19.1 Definice...212 // 19.2 Léčba závislostí...218 // 19.3 Ošetřovatelská péče...219 // Prílohy Denní program pacientů...224 // 20 Schizofrenní poruchy (MUDr. M. Babiaková, PhDr. M. Venglářová)... 235 // 20.1 Definice...235 // 20.2 Charakteristika pacienta...236 // 20.3 Možnosti léčby...237 // 20.4 Ošetřovatelská péče...239 // 21 Afektivní poruchy // (MUDr. M. Babiaková. Mgr. T. Petr. PhDr. M. Venglářová)...248 // 21.1 Definice...248 // 21.2 Depresivní syndrom...250 // 21.3 Možnosti léčby...251 // 21.4 Ošetřovatelská péče...254 // 21.5 Manický syndrom...256 // 21.6 Možnosti léčby...257 // 21.7 Ošetřovatelská péče...257 // 22 Neurotické poruchy (MUDr. M. Babiaková, PhDr. M. Venglářová) 260 // 22.1 Definice...260 // 22.2 Možnosti léčby...266 // 22.3 Ošetřovatelská péče...266 // 23 Teorie krize a krizové intervence // (MUDr. M. Babiaková. PhDr. M. Venglářová)...272 // 23.1 Definice krize ...272 // 23.2 Krizová intervence...276 // 23.3 Suicidiální krize...278 // 23.4 Péče o sebevražedného klienta...280
// 23.5 Ošetřovatelská péče...282 // 23.6 Práce sestry v krizovém centru // {Mgr. J. Blatnickú, Mgr. E. Marková)...283 // 24 Poruchy příjmu potravy (MUDr. M. Babiaková, Mgr. E. Marková) 287 // 24.1 Definice...287 // 24.2 Možnosti léčby...288 // 24.3 Ošetřovatelská péče...289 // 25 Poruchy osobnosti (MUDr. M. Babiaková, PhDr. M. Venglářová) 292 // 25.1 Definice...292 // 25.2 Charakteristika člověka s poruchou osobnosti ...298 // 25.3 Léčba poruch osobnosti ...300 // 25.4 Ošetřovatelská péče...302 // 26 Mentální retardace a poruchy intelektu // (MUDr. M. Babiaková, PhDr. M. Venglářová)...306 // 26.1 Výchova osob s mentální retardací...306 // 26.2 Formy péče...308 // 26.3 Ošetřovatelská péče...310 // 26.4 Poruchy intelektu ...311 // 26.5 Ošetřovatelská péče ...312 // 27 Dětská a dorostová psychiatrie (Mgr. K. Poskočilová)...314 // 27.1 Historie...314 // 27.2 Nejčastější projevy duševních poruch a odchylek u dětí...315 // 27.3 Nejčastější projevy duševních poruch a odchylek u mladistvých... 317 // 27.4 Vyšetřování a diagnostika v dětské a dorostové psychiatrii...318 // 27.5 Základní terapeutické postupy v dětské a dorostové psychiatrii...319 // 27.6 Školní problematika v dětské a dorostové psychiatrii...321 // 27.7 Specifika práce sestry v dětské a dorostové psychiatrii...321 // 27.8 Dětská a dorostová psychiatrii - speciální část...323 // Literatura...338 // Rejstřík...343

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC