Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1998
396 s. : il.

ISBN 80-7178-211-4 (váz.)
Obsahuje předmluvu, úvod, dodatky, rejstřík
Bibliografie: s. 388 - 392
Hygiena duševní - příručky
Mozek - funkce - příručky
000089588
Úvod překladatele // Předmluva // O autorovi // První část // Chcete rychle pochopit, jak pracuje mozek? // Poslední novinky kognitivní vědy // 1 Začněme: // Vymezení pojmů nutných k pochopení vztahu mozku a vědomí ... 28 // Vztah mozku a vědomí // Člověk nebo zvíře - kde je rozdíl // Co je mozek-vědomí // Základní proncipy kognitivní vědy // Vědecká metoda - výstraha // Výstražná značka // 2 Základní informace o mozku: Vědomosti o hardwaru a hormonech ... 38 // Dva základní znaky mozku: RAS a synapse // Nervové přenašeče: abeceda osobnosti // Druhá část // Váš osobní almanach: Tělo je mohutně ovlivňováno vědomím // Jak vyjít s druhým pohlavím: Zapojení není stejné // Nitroděložní vývoj // Rozpor mezi matematickými a slovními dovednostmi // Vidění // Rozdíly ve zrakovém a sluchovém vnímání // Prostor // Nálada // Automatizace// Vztahy // Sexuální orientace // Stárnutí obecně // Stárnutí: Buď budete mozek užívat, nebo o něj přijdete! // Specializace zapojení // Nezvratné poškození // Vyzrávání mozku // Duševní schopnosti ve stáří // Udržování optimismu a kontroly // Stárnutí a dieta // Stárnutí a cvičení // Kombinace diety a cvičení // Stárnutí a paměť// Doporučené vyvážené složení stravy // Výživa: Jídlo pro tělo, palivo pro mozek //
Doporučený denní příjem energie // Bulimie // Význam tuku // Aditivní látky // Látková výměnu // я Chemické složení těla a kontrola chuti k jídlu // Význam sacharidů a bílkovin // Snídaně // Cukr a násilné chování // Sodík // Kojení // Nedostatečné množství vitaminů a minerálů // Alkohol // Chemické látky a následky jejich užívání: Účinky látek ovlivňujících duševní procesy // Kofein // Marihuana // Kokain // Nikotin // Aspirin // Léky na předpis // Vliv různých látek na embryo // Nootropika // Poznámka o bolesti // Spánkový cyklus // Jak se dobře vyspat: // Spánkové cykly, noční můry, jak si zdřímnout... 108 // Cirkadiánní rytmy // Spánek a tělesná námaha // Spánek a dieta // Spánek a tělesná váha // Vliv nedostatku spánku // Spánek a léky // Zdřímnuti // Sny //Noční mury // Jak znovu usnout // Spánek a stárnutí // Spánkové fáze bývají uspořádány stabilně // Leváctví a praváctví // 8 Všehochuť o mozku: // Od leváctví a praváctví až k bolestem hlavy ... 122 // Cvičení: tělesná aktivita // Aerobická námaha //Cvičení: význam správné volby // Cvičení mění náladu a chuť // Choroby: psychoneuroimunologie // Lidé pečující o nemocné //Léčebné postupy chorob nervového systému // Bolesti hlavy //
Třetí část // Mozek a vaše osobnost: // Emoce, rysy osobnosti a inteligence // 9 Debata o vztahu vrozených a získaných vlastností: // Kyvadlo se vychyluje oběma směry... 138 // Děděné rysy osobnosti // Genetika a nemoci // 10 Existuji osobnostní rysy doopravdy? // Model Velké pělky ... 150 // Velká pětka // Aspekty Velké pětky // Vzájemné vztahy versus osobní vývoj // Proměny v čase // Rozdíly mezi muži a ženami ve Velké pětce // Model emocí // 11 Psychobiologie emocí: nejen hrůza a extáze... 164 // Molární přístup k emocím // Molekulární přístup k emocím // Vyhodnocovací filtr // Domov emocí: Tělo jako katalyzátor // Způsoby zvládání situace // Poznámka o lhaní // 12 Tři tváře inteligence: Proces, obsah a struktura... 176 // Sternbergova definice inteligence jako procesu // Garelnerova definice inteligence jako obsahu // Eysenckova definice inteligence jako struktury // Čtvrtá část // Lidé v zaměstnání: Využili výzkumu vztahu mozku a vědomí ke stálému zdokonalování výkonu // 13 Optimismus a obtíže: // Rub a líc motivace... 190 // Seligman: Optimismus versus beznaděj // Cousins: Čtyři složky odolnosti // Neurobiologie motivace // 14 Stres a syndrom vyhoření: // Neurobiologie motivace... 198 // Stres: co je to stres a jak se ho zbavit // Stres a probouzecí reakce // Williams: Výzkum chování typu A // Golembiewski: Vyhoření - konečný stupeň demotivace //
Dvě poloviny mozku // Testosteron a úroveň výkonu // 15 Záleží na postoji: // Postupy, které jsou prospěšnější... 214 // Vnitřní posilování: zevní a niterné odměny я Naučený optimismus: Seligmanův model ABCDE // Pygtnalionův efekt: Rosenthal a sebenaplňující proroctví // N euro lingvistické programování: Ustavení raportu // Hans Selye a charakterová disonance // Co je motivace a jak se dá zvýšit? // 16 Ergonomika mozku: // Jak uspořádat pracovní prostředí s ohledem na kvalitu a produktivitu ... 230 // Přestávky // Směny // K Změny časových pásem // Zdřímnutí // Stres na pracovišti // Pět smyslů na pracovišti // 17 Pět smyslů: // Poselství, která prostřednictvím mozku ovlivňují výkon... 240 // Světlo // Noční vidění // Barva // Vliv tvarů a designu // Vztahy mezi zvuky a soustředěním // Hudba ovlivňuje náladu // Hluk // Vztah čichu k limbickému systému // Vliv vůní na žerty // Vliv vůní na spánek // Vliv vůní na produktivitu // Vliv vůní na relaxaci // Rozdíly mezi vnímáním chuti mužů a žen // Proxemika // Uspořádání místnosti // Dotek // Teplota //
Pátá část // Vytváření nových duševních návyků: Paměť, tvořivost a řešení problémů // 18 Ve třídě: Prostředky a postupy, které slouží k získávání znalostí... 260 // Uspořádání látky do bloků // Testování jako proces učení // Důvěřujte expertům // K Schématu // Osvojte si to! // Užití naučených znalostí v běžném životě // Procvičování K Soustředění a pozornost // Vizualizace // Podprahové ovlivňování // 19 Učení a dlouhodobá paměť: Jak zlepšit paměť... 272 // Definice paměti // Tři stupně tvorby paměti // Nároky na údržbu a Dva druhy paměťových bloků // Zapamatovat si ve třech krocích // Situační závislost // Jak pomoci ostatním vybavit si vzpomínky // Rozdíly mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí // 20 Všichni jsme učitelé a studenti: Pomoc při studiu ... 290 // Organizujte předem a Učení rozdělte do částí // Přestávky // Inkubace // Po výuce // Kontrola a Relaxace // Raport // Pozitivní očekávání // Ilabiluace neboli „to stačí“ // Budování prestiže // Atmosféra // Pestrost prostředí // 1Zpětná vazbu a spolužáci // Tvořivý čin // 21 Psychobiologie tvořivosti: Péče o cenný zdroj ... 308 // Psychologie tvořivé osobnosti // Tvořivé osobnosti // Čtyři fáze tvůrčího procesu // Tvořivost a šílenství // Hodnocení tvořivosti // 22 Uvolněte tvořivost! // Odstranění překážek tvořivosti... 320 // Všeobecné principy rozvoje tvořivosti // Překážky tvořivosti I // 23 Jádro tvořivosti: Cesta k převratným způsobům řešení problémů... 330 //
Způsoby přístupu k problémům // Druhy problémů // Popis problému // Řešení: algoritmy a heuristika // Hry a schopnost řešení problémů // Spánek, relaxace a řešení problémů // Šestá část Touha po poznání: Vztah mozku a filozofie // 24 Jak se díváme na svět: Epistemologie a hledání míru... 344 // Northrop: Zdraví jako morálka // Bartlett: Schéma jako realita // Healyová: Realita jako schéma // E-prime: Jazyk v roli obětního beránka // Pirsig: Dvacátý třetí žalm // 25 Posvátné systémy a měnící se paradigmata: Každodenní epistemologie... 351 // W. Stevens: Ananas // Kuhn: Posun paradigmat // Pemberton: Zdravý rozum pro přežití // Porovnání vývojových modelů // 26 Vědomí a jeho vztahy: Komunikace, která spojuje... 360 // Umění mezilidské komunikace // Umění komunikace // Tělesné a duševní zdraví jedince, zdravé vztahy ve společenství // 27 Doplnění nejnovějších poznatků: Další zkoumání... 368 // Dodatky... 372 // Slovník užitých pojmů... 383 // O CentACS ... 387 // Literatura... 388 // Rejstřík... 393
(OCoLC)42028921
cnb000353787

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC