Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1998
394 s.

ISBN 80-7184-359-8 (brož.)
Obsahuje předmluvu, přílohy, slovník základních pojmů, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 348-357
Společnost - struktura - změny - pojednání
Systémy sociální - transformace - pojednání
000089598
Obsah // PŘEDMLUVA... 9 // předznamenaní... іK // 1. SOCIÁLNÍ DÉNl... 19 // 1.1 Stupně volnosti dění...22 // 1.2 Dění ve světle Garfinkelových experimentů...34 // 2. FIGURACE DÉNl...42 // 2.1 Figurace a fragmentace...42 // 2.2 Hry jako nástroj figurace dění...46 // 2.3 Figurace dění ve světle výzkumů...56 // 2.4 Sociální řád jako sysifovský úděl...61 // 3. TRANSCENDENTNO. REALITA, FIKCE...70 // 3.1 Transcendence...70 // 3.2 Transcendentno...73 // 3.3 Říše fiktívna...82 // 3.4 Dynamika transcendentna, fiktívna a reality...84 // 4. SEMIOTIOZACE JAKO POHYB K POROZUMĚNI...91 // 4.1 Definice semiotizace...91 // 4.2 Saussurovo dědictví...94 // 4.3 Heuristická porozumění a jazyková komunikace...98 // 4.4 Porozumění a jejich hodnota...106 // 4.5 Výběr a kombinace versus rámování a diferenciace...120 // 5. ARGUMENTACE, VYPRAVENI A METAFORICKÝ PROCES...130 // 5.1 Dynamika semiotizace...130 // 5.2 Argumentace jako zdroj porozumění...134 // 5.3 Vyprávění jako zdroj porozumění...145 // 5.4 Zrod nového porozumění: přeznamenání a metafora...149 // 5.5 Foucaultova dynamika diskursů...152 // 6. NARAT1V1ZACE...157 // 6.1 Sociální konstruování, narativizace a institucionalizace...157 // 6.2 Narativizace dění...160 // 6.3 Prvotní narativní interpretace...166 // 6.4 Druhotná narativní interpretace...170 // 7. BIOGRAFIE A HISTORIE...176 // 7.1 Individuální a kolektivní osoby...176 // 7.2 Biografie...183 // 7.3 Etnohistorie
jako svět biografií a historií...190 // 8. INSTITUCIONALIZACE...201 // 8.1 Insiitucionalizace - úvodní pojmy...201 // 8.2 Institucionalizace jako proces...203 // 8.3 Instiluce-útvary a sociální sítě...217 // 8.4 Problém organizování a typy sociálního rozhodování...222 // 8.5 Institucionalizace vzájemnosti...235 // 8.6 Problémy sociální nerovnosti a institucionální změna...239 // 9. SPRAVEDLNOST A PRÁVO JAKO META INSTITUCE...248 // 9.1 Spravedlnost jako metainstituce...248 // 9.2 Právo jako vnější zjednávání spravedlnosti...255 // 9.3 Obsah práva...261 // 9.4 Právo a etika...268 // 10. STRATEGICKÉ JEDNÁNI OSOB...273 // 10.1 Svět nenulových transakčních nákladů...273 // 10.2 Strategie a politiky - uvedení...278 // 10.3 Konflikt a solidarita...283 // 10.4 Dynamika sociálních problémů...288 // 10.5 Politická soutěž...292 // 11. SOCIÁLNÍ KONSTRUOVÁNÍ PŘERODŮ...300 // 11.1 Sociální řád a přerod...300 // 11.2 Dynamika bytostných zisků a ztrát...306 // 11.3 Mýtus...310 // 11.4 Přerody jednotlivců...318 // 11.5 Přerody rodiny...322 // 11.6 Přerody sociálních útvarů a organizací...327 // 11.7 Rámcová interpretace přerodu České republiky v letech 1989-1993... 330 // 12. PARADOX SOCIÁLNÍHO KONSTRUOVÁNI: // KKK VICE JE DĚNI KONSTRUOVÁNO, KKK SPONTÁNNĚJI SE DĚJE. . . 341 // LITERATURA...348 // PŘÍLOHA 1 - Výzkum sportovních skupin...358 // PŘÍLOHA 2 - Dynamika bytostných zisků a ztrát (matka
a onkologicky nemocné dítě) 359 // SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMÚ...364 // JMENNÝ REJSTŘÍK...373 // PODROBNÝ OBSAH // 377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC