Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.4) Půjčeno:233x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2002
198 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-247-0179-0 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 187-198
000089701
OBSAH // PŘEDMLUVA... 9 // Od Maimonida k psychosomatice a ke klinické psychologii... 9 // ÚVOD...11 // 1. PSYCHOLOGICKÁ STRÁNKA PRŮBĚHU NEMOCI...13 // 1.1 Jak sestáváme pacienty...13 // Zolův model pěti momentu, které uvádějí v činnost chování při narušení zdraví. 13 // Rozhodování: jít, či nejít k lékaři...14 // Proces změn zdravotního stavu...15 // Pacientovo pojetí jeho vlastního zdravotního stavu - kognitivní pojetí nemoci . 19 Psychologické faktory zdraví a nemoci...23 // 1.2 Proč někdo přichází pozdě k lékaři?...28 // Pacienti, kteří chodí k lékaři s falešnou představou, že mají somatické // onemocnění...29 // Otázka zavinění změněného zdravotního stavu...31 // 1.3 Boj pacienta s nemocí...32 // Jak pacient bojuje se svou nemocí...33 // I. Interpretace situace...34 // II. Vlastní boj s nemocí...35 // Teorie kognitivní adaptace...39 // 1.4 Kdy pacient dodržuje pokyny lékaře...41 // Ochota poslechnout lékaře...41 // Modely dodržování a nedodržování příkazů lékaře...42 // Jak se zjišťuje a měří dodržování příkazů lékaře pacientem...44 // Jak je to s časovým programem braní léků?...46 // Vztah přesvědčení pacienta k dodržování zdravotního režimu...46 // 1.5 Pacient v nemocnici...48 // Pacient v nemocnici...49 // Negativní stránky pacientova života v nemocnici...52 // Dobří a špatní pacienti...53 // Příprava pacienta na bolestivé výkony a na operaci...55
// 1.6 Interakce pacienta s lékařem...59 // Pacient . -*<...60 // Lékař...63 // Pohled do psychologické problematiky interakce pacienta s lékařem...65 // Dynamika vzájemného vztahu... 68 // Konflikty v interakci pacienta s lékařem... 69 // Sdělení diagnózy... 73 // 1.7 Rozhovor lékaře s pacientem... 74 // Jak lékař mluví s pacientem... 74 // Role pacienta v interakci s lékařem... 76 // Výcvik v sociální komunikaci lékaře... 77 // 1.8 Jak pacient zvládá bolest... 80 // Fyziologie bolesti... 81 // Teorie bolesti... 82 // Dolorimetrie- měření bolesti... 85 // Chování pacienta, kterého něco bolí... 89 // Terapie bolesti... 91 // 1.9 Jak pacient zvládá problémy své nemoci a utrpení... 96 // Pojetí zvládání nemoci a utrpení z hlediska teorie seberegulace... 96 // Obecný model zvládání těžkých životních situací... 97 // Styly zvládání nemocí a utrpení...100 // S trategie zvládání nemoci a utrpení...103 // Taktiky zvládání životních těžkostí...104 // Problematické způsoby zvládání těžkostí nemoci a utrpení...106 // Časový průběh zvládání zdravotních těžkostí...106 // Deset kroků ke zdraví...108 // 2. PSYCHIKA PACIENTŮ S NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZOU...110 // 2.1 Pacient s kardiovaskulárním onemocněním...110 // Životní styl a kardiovaskulární onemocnění...110 // Vliv psychologických faktorů na vznik kardiovaskulárních onemocnění. ... 116 Ovlivňování pacientů s diagnózou hypertenze...120
// 2.2 Pacient s onkologickým onemocněním...122 // Rizikové faktory rakoviny...122 // Psychologické aspekty pomoci pacientům s diagnózou rakoviny...127 // Psychologické aspekty zjištění a léčení rakoviny...128 // 2.3 Chronicky nemocný pacient...130 // Osobní prožívání chronické nemoci...131 // Sociální aspekty chronického onemocnění...132 // 3. PSYCHIKA PACIENTŮ STÁRNOUCÍCH A UMÍRAJÍCÍCH ...135 // 3.1 Starý člověk jako pacient...135 // Problematika stárnutí a stáří...136 // Anatomické a fyziologické změny v průběhu stárnutí...139 // Změny psychických funkcí v průběhu stárnutí...140 // Změny v kognitivní oblasti v průběhu stárnutí...141 // Změny v životní orientaci...143 // Změny v emocionální oblasti...144 // Změny v oblasti kreativity...145 // 3.2 Obtíže stárnoucích lidí vyrovnat se s projevy stárnutí...145 // Šok z uzavírajících se dveří...146 // Přijmout, nebo nepřijmout?...147 // Kvalita života stárnoucího člověka...150 // 3.3 Umírající pacient...152 // Smrt a umírání...152 // Pacient tváří v tvář odchodu ...153 // Stárnutí a umírání...155 // Úzkost před smrtí...157 // Jak přistupovat k umírajícím lidem...159 // Rozhovor s umírajícím člověkem...160 // 4. KVALITA PACIENTOVA ŽIVOTA...162 // 4.1 Kvantita a kvalita-množství a jakost...162 // 4.2 Rozsah pojetí kvality života...163 // 4.3 Přístupy k měření kvality života...165 // Metody měření kvality
života, kde kvalitu života hodnotí druhá osoba...165 // Způsoby subjektivně hodnoceného měření kvality života...168 // Smíšené metody zjišťování kvality života ...176 // Prohloubený pohled na kvalitu života ...177 // ZÁVĚR...185 // LITERATURA...187

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC