Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.5) Půjčeno:81x 
BK
3. přepracované vyd.
Praha : H & H, 2001
147 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-86022-92-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 145-147
Děti nemocné - psychologie - učebnice středošk.
Děti postižené - psychologie - učebnice středošk.
000089702
OBSAH // Předmluva ... 5 // 1. Rozumět a pomáhat!... 7 // Psychologie lidí nemocných a se zdravotním postižením ... 7 // Pedagogika nemocných a tělesně postižených... 9 // 2. Onemocnění a psychický stav dítěte... 11 // Vnitřní jednota organizmu... 11 // Vztah organizmu a prostředí ... 12 // Psychické následky somatických poruch u dětí ... 13 // Onemocnění a individualita dítěte... 14 // 3. Činitele ovlivňující reakci dítěte na nemoc nebo zdravotní postižení ... 17 // Prožitek nemoci... 17 // Vývojová úroveň dítěte... 18 // Rozsah postižení ... 20 // Základní duševní konstituce pacienta... 21 // Postoj okolí k nemocnému dítěti ... 22 // 4. Postižené dítě a rodina ... 25 // 5. Psychické následky poškození nebo nedostatečného vývoje // ústřední nervové soustavy... 35 // Příčiny a následky... 35 // Jak se vyrovnáváme s otřesnými životními situacemi ... 36 // Vážná opoždění duševního vývoje... 39 // Péče o děti s mentální retardací... 42 // Výchova dětí s mentální retardací, léčebné zacházení, rehabilitace ... 43 // Na pomoc rodičům dětí s mentální retardaci ... 47 // 6. Lehké poruchy duševního vývoje na podkladě relativně drobných odchylek ve funkci centrálního nervového systému... 51 // Hraniční pásmo mentální retardace ... 51 // Lehký’ intelektový podprůměr ... 52 // Lehké mozkové dysfunkce (LMD) ... 55 // Specifické poruchy učení (SPU) ...
57 // 7. Nemoci, zdravotní postižení a jejich vliv na psychiku dítěte... 59 // Nemoc jako psychická zátěž ... 59 // 3 // Běžná horečnatá onemocnění dětského věku... 60 // Nemoci provázené bolestmi... 61 // Nemoci provázené záchvaty ... 63 // Vleklá a chronicky probíhající onemocnění... 64 // Nemoci a vývojové poruchy geneticky podmíněné a vrozené... 65 // Nemoci s nepříznivou prognózou ... 66 // Úmrtí dítěte... 70 // 8. Ditě v nemocnici ... 74 // Kladné stránky pobytu dítěte v nemocnici... 75 // Hospitalizmus... 75 // Psychická deprivace ... 76 // Separace ... 79 // „Humanizovaná“ léčebná péče ... 83 // Základní předpoklady výchovné péče v nemocnici ... 84 // Příprava na hospitalizaci ... 85 // Přijetí v nemocnici ... 86 // Pobyt dítěte v nemocnici... 88 // Návštěvy rodičů v nemocnici... 93 // Propuštění dítěte z nemocnice... 95 // 9. Vážné léčebné zákroky ... 97 // Příprava... 97 // Před operací ... 99 // Operace a vážné léčebné zákroky ... 101 // Pooperační psychické následky ... 102 // 10. Lékařské prohlídky a drobné léčebné zákroky ... 104 // Příprava... 104 // Čekárna... 106 // Vstup do vyšetřovny ... 108 // Provádění léčebného výkonu... 110 // Výchovný závěr ... 112 // 11. Hodnota motoriky a tělesné zdatnosti z psychologického hlediska 113 // Věk do tří let... 113 // Věk předškolní ... 115 // Věk školní ... 117 // Puberta ... 121
// Věk mladistvý... 123 // Mladší věk dospělý... 125 // Střední věk dospělý ... 127 // Starší věk dospělý... 128 // Stáří ... 129 // 12. Psychologie rehabilitace ... 132 // Psychologická hlediska rehabilitace... 132 // Závěr rehabilitace ... 141 // Literatura... 145 // 4
(OCoLC)50346768
cnb001007082

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC