Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2000
285 s. : il.

ISBN 80-7169-960-8 (brož.)
Psyché
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Podnázev z obalu: chování nejmenšího dítěte a jeho poznávání
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 237-285
Novorozenci - psychologie - pojednání
Psychologie vývojová - novorozenci - pojednání
000089703
OBSAH // ÚVOD // // 1. PRENATÁLNÍ UTVÁŘENÍ POSTNATÁLNÍHO VÝVOJE / J. I. P. de Vries, B. Hopkins a H. P. van Geijn ... 14 // Techniky zkoumání pohybových schopností plodu ... 15 // Vývoj prenatálních pohybů ... 17 // Rozlišování pohybů: věk, kdy se poprvé objeví ... 17 // Kvantitativní aspekty pohybů plodu ... 18 // Rozdíly mezi jedinci ... 19 // Noční rytmy a vlivy matky ... 19 // Vývoj stavů chování ... 20 // Pohyby probíhající současně ... 21 // Pohyby dýchací ... 21 // Pohyby úst ... 21 // Nervosvalový základ a funkce pohybů plodu ... 22 // Vývoj pohybů u nenormálních či rizikových plodů ... 24 // Opoždění růstu plodu ... 24 // Diabetes ... 25 // Závěr ... 25 // 2. TRANSNATÁLNÍ SMYSLOVÁ KONTINUITA / J. P. Lecanuet, C. Granier-Deferre a B. Schaal ... 28 // Funkční kontinuita ... 28 // Citlivost kožních nervů ... 29 // Vestibulámí citlivost ... 29 // Citlivosti chemické ... 29 // Citlivost sluchová ... 31 // Citlivost zraková ... 33 // Mnézická kontinuita ... 33 // Podmiňování ... 34 // Účinky opakovaného vystavení specifickým stimulům ... 35 // Závěry ... 39 // 3. KONTINUITA NEBO DISKONTINUITA // D. Mellier ... 42 // Miminko v inkubátoru? ... 42 // Obhajoba miminka jako „kutila“ svých dovedností ... 43 // 4. PŮVOD A BUDOUCNOST FUNKČNÍCH ASYMETRIÍ NOVOROZENCE / G. Turkewitz ... 46 // Asymetrická poloha hlavy novorozence ... 47 // Asymetrická poloha hlavy a neonatální funkce ... 47 // Možný původ upřednostňované polohy ... 48 // Narození ... 49 // Postnatální původ ... 49 // Prenatální původ ... 49 // Vývoj hemisférické specializace ... 50 // Specializace u novorozence ... 50 // Model vývoje hemisférických specializací pro zpracování jazyka ... 51 // Interhemisférická specializace a zpracovávání informací ... 53 // Závěr ... 54 //
5. ROZEZNÁVÁNÍ TVARŮ A TVÁŘÍ A HEMISFÉRICKÉ ASYMETRIE U KOJENCŮ / S. de Schonen a C. Deruelle ... 55 // Hemisférické asymetrie ... 57 // Rozpoznání výrazu tváře člověka a rozpoznání známého obličeje ... 58 // Konfigurální a lokální zpracování ... 63 // Úvahy nad některými mechanismy funkční specializace mozkových hemisfér ... 68 // Závěr ... 71 // 6. POHYBOVÝ VÝVOJ: INSTRUMENTÁLNÍ PERSPEKTIVA / A. Bullinger a R. Millan ... 72 // Instrumentální perspektiva ... 72 // Role pohybové schopnosti ... 73 // 7. ASYMETRIE A VÝVOJ // François Jouen ... 79 // Motorika a symetrie ... 79 // Motorika a vývoj ... 80 // Asymetrie a vývoj ... 82 // 8. UČENÍ U KOJENCE Z HLEDISKA SYNTETICKÉHO / H. Papoušek a M. Papoušková ... 84 // Nadání kojence ... 84 // Prostředí kojence ... 86 // Dyadické výměny ... 87 // Integrace zkušenosti ... 90 // Co se učit ... 91 // 9. PAMĚŤ KOJENCE / C. Rovee-Collier ... 93 // První práce o učení a dlouhodobé paměti ... 93 // Práce o reaktivaci vzpomínek ... 99 // Náměty pro budoucí výzkum ... 104 // 10. CO VÍME O UČENÍ A DĚTSKÉ PAMĚTI? / Viviane Pouthas ... 106 // Kojenec žákem: co, kde a jak se učit? ... 106 // Učit se svým tempem a v přirozeném prostředí ... 108 // Závěr // 11. AM0DALITA/INTERM0DALITA:JAKÁ JE realita? dva způsoby INTERMODÁLNÍHO VNÍMÁNÍ // E.W. Busbnett ... 111 // Dva způsoby intermodální percepce ... // Vývoj párování rozpoznáváním ... 114 // Vývoj analytického párování ... 117 // Úvahy o rozvoji intermodální percepce ... 120 // 12. AMODALITA, INTERMODALITA: JAKÁ JE REALITA? MODEL HMATOVĚ-ZRAKOVÝCH VZTAHŮ // A. Streri ... 122 // Koordinace oko - ruka ... 123 // Jaká je realita? ... 123 // Koordinace oko - ruka. Co z ní vyvozujeme? ... 126 // Intermodální vztahy mezi zrakem a hmatem ... 127 // Amodalita, intermodalita: závěry ... 130 //
13. POVAHA A VÝVOJ INTERMODÁLNÍCH KOORDINACÍ U KOJENCE // Y. HaTwell ... 132 // Otázka významu termínů ... 132 // Procesy intermodálního fungování ... 135 // Závěr ... 138 // 14. ROLE AKTIVITY VE VÝVOJI HMATOVÉHO ZKOUMÁNÍ U MALÝCH DĚTÍ // e. C. Goldfield ... 140 // Je význam předmětu vnímaný nebo chápaný? ... 140 // Ekologická teorie ... 141 // Dynamický popis činností ... 141 // Informace: od událostí k afordancím ... 142 // Akční systémy novorozence a jejich dynamika ... 143 // Rytmy recipročních akcí: dynamický systém ... 143 // Stavy chování ... 144 // Vývojové změny a hledání afordancí ... 145 // Posturální kontrola a hledání afordancí ... 145 // Morfologie těla a hledání afordancí ... 146 // Pohyb a hledání afordancí ... 147 // Závěr ... 148 // 15. CÍL Činností kojence / P. Rochat ... 150 // Pojetí počátečního stavu poznání ... 150 // Předmět poznání a předmět činnosti ... 151 // Rané poznání a dovednosti ... 152 // Představa u novorozence ... 153 // Funkční cíle u novorozence ... 155 // Funkční dle, plán činnosti a raný vývoj ... 158 // Funkční cíle a koordinace ruka - ústa od narození do tří měsíců ... 158 // Úroveň uchopování a užitné vlastnosti předmětu ... 160 // Plán a vykonávání činnosti na začátku vývoje ... 162 // Závěr ... 165 // 16. JAK SE MALÉ DÍTÉ CHOVÁ PŘI DOSAHOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ / A. van der Meer a R. van der Well ... 166 // Dosahování („reaching“ ) jako pojem ... 167 // Reaching jako chování svědčící o percepčních schopnostech ... 167 // Dčdictví Descarta ... 167 // Obohacování či rozlišování? ... 167 // Antropologická kritika dualismu ... 168 // Vývoj dosahování předmětu v diferenciální perspektivě ... 168 // Informace nejmenšího dítěte o svém těle a svých pohybech ... 169 // Model percepčně motorického vývoje ... 170 //
Dosažení předmětů ... 171 // Závěr ... 172 // 17. PROČ BY MĚLA BÝT JEDNOTNÁ TEORIE? / G. Piéraut-Le Bonniec ... 174 // 18. UČÍME SE POROZUMĚT ŘEČI PROSTŘEDNICTVÍM INSTINKTŮ? / P. W. Jusczyk a J. Bertoncini ... 181 // Rozpoznávání mateřského hlasu ... 183 // Rozlišování mateřské řeči ... 184 // Bimodální percepce řeči ... 185 // Řeč, která je adresovaná dětem. Přitažlivý signál ... 186 // Percepční členění toku řeči ... 187 // Hledání jiných ukazatel ... 188 // Poznámky na závěr ... 189 // 19. VÝVOJ VNÍMÁNÍ ŘEČI / C. E Lalonde a J. F. Werker ... 190 // Počáteční schopnosti ... 190 // Vývoj vnímání řeči ... 191 // Procesy, které mohou přispět k vývojovým změnám ... 195 // Závěr ... 197 // 20. JE VNÍMÁNÍ ŘEČI GENETICKY DANÉ? / B. de Boysson- Bardies ... 199 // Obnovení problematik ... 200 // Počáteční stav: „instinktivní“ učení a „omezený rejstřík“ signálů ... 201 // Rekapitulace ... 202 // Vývojové procesy ... 203 // Vývoj představ ... 204 // Vývoj prozodické organizace ... 204 // Organizace fonetické diskriminace ... 206 // Vztahy vnímání - tvorba řeči (vokalizace) ... 207 // Závěr ... 208 // 21. RANÉ NAPODOBOVACÍ SCHOPNOSTI KOJENCŮ: KDO TOMU VĚŘÍ? / A. Winter ... 210 // Otázka definice ... 210 // Rané napodobování: kdo mu věří? ... 212 // Zjištění o existenci rané nápodoby ... 213 // Zjištění popírající existenci ranč nápodoby ... 214 // Čemu se podobají? Vlastnosti modelů a charakteristiky odpovědí ... 215 // Modely ... 215 // Novorozenec a kojenec ... 216 // Odpovědi ... 216 // A co o tom lze říci? ... 217 // Teorie ... 217 // Pojímání raných imitací z hlediska neurologického ... 217 // Pojetí rané imitace z hlediska etologického ... 219 // Pojetí rané imitace z hlediska ekologického ... 220 // symbolických pr
Pojetí rané imitace z hlediska symbolických procesů ... 221 // 22. NAPODOBOVÁNÍ V RANÝCH INTERAKCÍCH / I. C. Uzgiris ... 223 // Teoretické názory na imitaci ... 223 // Nové studie o napodobování u kojenců ... 224 // Experimentální studie ... 224 // Imitace pozorované během interakcí ... 226 // Imitace během interakce matka - kojenec ... 227 // Napodobování z hlediska sociálního ... 229 // Závěrečné poznámky ... 231 // 23. KDO KOHO NAPODOBUJE / J. Nadel ... 232 // Je neonatální imitace vzácným jevem? ... 233 // Jakou funkci má neonatální imitace? ... 235 // LITERATURA ... 237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC