Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.9) Půjčeno:125x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2006
324 s. : il. ; 23 cm + errata

ISBN 80-7367-115-8 (brož.)
Pedagogická praxe
slovenština
Obsahuje bibliografii na s. 313-324
000089787
Obsah // Poděkování... 7 // Úvodem ... 9 // 1 Humanistická psychologie ... 17 // 2 Humanistická alternativní školy ... 21 // 2.1 Humanistická alternativa C. Rogerse... 24 // 2.2 Koncepce emoční inteligence D. Goiemana... 34 // 3 Žáci v alternativní škole, rozvoj jejich osobnosti a stylů učení ___ 45 // 4 Učitel v alternativní škole, jeho styl výchovy a vzdělávání... 57 // 4.1 Motivace žáků... 62 // 4.2 Udržení disciplíny... 67 // 4.3 Osvojování praktických dovedností a intelektuálních poznatků . 69 // 4.4 Samostatná práce a projekty... 71 // 4.5 Komunikace učitel-žák a dialogická a diskusní metoda... 72 // 4.6 Metody aktivního učení... 74 // 5 Školní psycholog a jeho spolupráce s učiteli při preventivní, // diagnostická a nápravná činnosti ve škole... 75 // 5.1 Konkretizace a specifikace psychologická činnosti školního psychologa... 76 // 5.2 Činnost školního psychologa v alternativní škole ... 80 // 6 Spolupráce školy a rodiny ... 91 // 6.1 Spolupráce učitelů a školního psychologa s rodiči žáků... 91 // 6.2 Možnosti poznávání rodiny a stylů rodinné výchovy... 96 // 5 // 6.3 Některé vybrané výsledky průzkumu postojů adolescentů // к rodičům... 102 // 7 Sociální vztahy ve třídě, možnosti jejich poznávání a formování ..109 // 7.1 Školní třída a sociální vztahy...109 // 7.2 Možnosti poznávání sociálních vztahů ve třídě ... 111 // 8 Profesní orientace žáků
stojících před první směrovou volbou povolání... 137 // 8.1 Model a struktura programu profesionální orientace a volby povolání žáků...143 // 8.2 Organizace, realizace a výsledky programu volby povolání žáků 146 // 9 Problémy žáků v chování s důrazem na šikanu ve škole a některé možnosti jejich nápravy ...193 // 9.1 Problémy žáků v chování...193 // 9.2 Šikana ve škole...209 // 9.3 Některé možnosti modifikace chování žáků...223 // 10 Rozvíjení emoční inteligence žáků prostřednictvím preventivních programů ... 243 // 10.1 Dlouhodobý program rozv(jení emoční inteligence žáků 247 // 10.2 Program Tolerancí proti násilí ve školách...260 // 11 Efektivnost alternativní školy...295 // 11.1 Rozvoj osobnostních vlastností žáků...300 // 11.2 Rozvoj sociální atmosféry ve třídě...309 // Závěr ...311 // Literatura ...313 // 6 Rozvíjeni emoťnl Inteligence teků
cnb001649555

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC