Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Vyšehrad, 1990

ISBN 80-7021-026-5
000089907
Rekat.
Obsah // PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ...11 // ÚVODEM...12 // SEZNAM ZKRATEK ...15 // I. BIBLICKÉ TEXTY JAKO DĚJINNÝ PRAMEN...17 // Starý zákon...17 // Nový zákon...20 // II. ARCHEOLOGIE...23 // Povrchové památky...24 // Povrchové bádání...25 // Vykopávky ... 27 // Archeologické chronologické schéma...43 // III. OBJEVENÉ NÁPISY JAKO MIMOBIBLICKÉ // POTVRZENÍ BIBLICKÝCH VÝPOVĚDÍ...44 // Nápisy ze starozákonní doby...44 // Egyptské nápisy...45 // Nápisy z 9. století...48 // Nápis moábského krále Méšaa...52 // Izraelská ostraka a izraelské nápisy...58 // Izrael v asyrských nápisech 8. a 7. století...73 // Judsko v zrcadle asyrských a novobabylónských nápisů ... 78 // Doba exilní a poexilní...91 // Nápisy z novozákonní doby...95 // IV. NÁLEZY RUKOPISŮ BIBLICKÝCH TEXTŮ...101 // Nálezy starozákonních textů ...101 // Nálezy novozákonních textů ...108 // V. PALESTINA V PŘEDIZRAELSKÉ DOBĚ...113 // Prehistoričtí obyvatelé Palestiny...113 // Doba bronzová v Palestině ...122 // Kenaanské město Ugarit...126 // VI. DOBA IZRAELSKÝCH PRAOTCŮ...131 // Ur a Cháran...133 // Šekem a Bét-el...133 // Háj Mamre...135 // Chebrón...137 // Sodoma a Gomora ...143 // Beer-šeba, Gerar, Kádeš...144 // Machanajim...145 // Dótan...147 // VII. DOBA IZRAELSKÉHO PŘÍCHODU DO PALESTINY ... 150 // Arad ...151 // Jericho...157 // Chasór...160 // Gibeón...167 // Bét-el...173 // VIII. PELIŠTEJCI V PALESTINĚ... 176 // Ašdód
...178 // Aškalón...182 // Lajiš/Dan...184 // IX. KRÁLOVSKÁ MĚSTA V PALESTINĚ...190 // Šekem...190 // Gibea Saulova...192 // Jeruzalém...196 // Sijónský pahorek ...197 // Chrám ...207 // Bethesda ...,.210 // Golgota ...213 // Ježíšův hrob ...217 // Betlém...218 // Nazaret ...219 // Tirsa ...220 // Samaří...224 // X. PEVNOSTNÍ MĚSTA...228 // Megido...229 // Esjón-geber...232 // Bét-súr...Kі’ // Lakíš a Azeka...238 // XI. CHRÁMOVÁ PROVINCIE JUDA V PERSKÉ DOBĚ 239 // XII. MÍSTA NOVOZÁKONNÍCH PŘÍBĚHŮ...243 // Kafarnaum ...243 // Cesarea...244 // Athény...247 // Antiochie ...249 // Efez...250 // Sardy...252 // Filipy... 252 // Tesalonika...253 // Korint...253 // Řím...254 // ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY...256 // DOSLOV K ČESKÉMU VYDÁNÍ...259 // Chronologický přehled izraelsko-judských dějin...266 // Seznam literatury...274 // Vysvětlivky k obrazové příloze...283 // Seznam vyobrazení v textu...289 // Jmenný rejstřík...290 // Badatelé... 295 // Historické osobnosti ...295 // Zeměpisný rejstřík...297

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC