Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Práce, 1973
239 s. : il.

objednat
Astra
Obsahuje bibliografie
Autor ve snaze přispět k omezení rozvodovosti srozumitelným způsobem objasňuje složitou právní a sociální problematiku rozvodů. Pro lepší srovnání uvádí přehled právní úpravy rozvodů od vzniku první republiky až po současnost. Jádro práce však tvoří zasvěcený rozbor rozmanitých příčin rozvodovosti, čerpaných z dlouholetých soudcovských zkušeností a statistického materiálu..
000090171
Rekat.
OBSAH // Na prelomu dvou velkých společenských epoch 7 // 1918—1949 // Buržoázni manželství a rodina 11 Vztahy mezi mužem a ženou v manželství buržoázni společnosti 12 Vztahy v rodině té doby 16 Ustanovení o rozvodech a rozlukách podle obecného zákoníku občanského 17 Řízení o smíření manželů 18 Rozvody od stolu a lože a rozluky 20 Dobrovolný rozvod od stolu a lože 20 Nedobrovolný rozvod od stolu a lože 21 Nerozlučitelná manželství katolíků 24 Rozluka manželství nekatolických křesťanů 25 Rozluka židovských manželství 26 Rozluka manželství osob bez vyznání 27 Rozluka podle manželské novely 28 Rozvody a rozluky v burzoazní společnosti očima soudce 34 Nerozlučitelnost svátosti manželství 36 Nej častější příčiny nedobrovolných rozvodů od stolu a lože 37 Nej častější příčiny rozluk 39 // Zákony o rozvodech a rozlukách v tehdejší praxi 41 // 1950—1963 // Sňatky tisíciletí 49 // Sňatky a rozvody na počátku nové epochy 50 O manželství v lidově demokratickém státě 51 Rodina v nové právní úpravě 52 Ustanovení o rozvodech podle zákona o právu rodinném 53 Problematická cesta ke smírčímu řízení 53 Rozvod manželství místo rozluky 55 Rozvody nové epochy očima soudce 60 Nej častější příčiny rozvodů 64 // Okolnosti a podmínky druhé rozvodové vlny 66 Následky pojmu výlučné viny 69 Realizace ochrany rodiny 71 // 1964— dodnes // Manželství a rodina ještě
v přechodném období 75 Manželství podle zásad socialismu 76 Současná rodina 77 Rodina a společnost 79 Příprava ? manželství 81 Představy o manželství 83 Manželství a vzdělání ženy 84 Manželství a zaměstnanost žen 86 // Ustanovení o rozvodech podle zákona o rodině 88 Smírčí řízení mezi manžely 88 Fakultativní řízení o smíření manželů 89 Obligatórni řízení o smíření manželů 90 Řízení o rozvod 95 Zamítnutí návrhu na rozvod 98 Úprava poměrů dětí na dobu po rozvodu 100 Řízení o úpravě poměrů dětí na dobu po rozvodu V jednací síni o rozvod 107 // Rozvody ocima soudce 115 // Nej častější příčiny rozvodů 117 Rozvody roku 1965 119 // Rozvody v Praze 1965 122 // ? typickým příčinám rozvodů 125 Nevěra 125 // Rozdíly povah a zájmů 131 // Předčasné sňatky 133 // Sňatky pro nechtěné těhotenství 134 // Studentské manželství 136 // Krátká známost 138 // Lehkomyslnost 139 // Sňatky a základní vojenská služba 139 // Hrubost 141 // Opilství 145 // Sexuální nesoulad 148 // Finanční neshody 152 // Zásahy třetích osob 155 // Velký věkový rozdíl 161 // Opuštění společné domácnosti 162 // Závěrem o příčinách poněkud jinak 163 // ? smírčí činnosti 164 // Přežitý vliv společenských organizací? 164 // Pohovory s manžely 166 // ? řízení o smíření manželů 167 // Nad rozvody manželství s dětmi 169 // Komu dítě? 172 // Problematika styku s dítětem
po rozvodu 177 Kdy soud schvaluje dohodu o styku 178 Kdy soud upraví styk rozsudkern 179 Návrh na úpravu styku se zamítá 179 Omezení, zákaz, i vynucení styku 180 Problémy širší rodičovské etiky 186 Vánoční dárek od rozvedeného otce 187 Stipendium a výživné 190 Pomůže trestní soud? 191 Příspěvek na výživu od národního výboru 193 Zrušení výživného dítěti 195 Změna příjmení, nebo osvojení? 196 Změna výchovného prostředí po rozvodu 201 Problémy dalšího manželství 204 Nutná výživa nebo plné výživné rozvedené manželce? 213 Přítomnost bez minulosti ? 217 i // Současnost a její rozpory s etikou 221 Nad rekordní rozvodovostí 224 Mladé manželství 225 Střední manželství 226 Staré manželství 226 Co otevírá dveře vysoké rozvodovosti 227 Nerespektování jednoho ze tří principů 228 Stačí jen přijít? 231  // Jak proti rozvodové psychóze? 233 // Výňatky z rozhodnutí pléna Nejvyššího soudu 235
(OCoLC)11199484
cnb000438201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC