Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
V českém jazyce vyd. 2.
Praha : Prostor, 2008
525 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7260-195-0 (váz.)
Obzor ; sv. 73
angličtina
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000090211
Kapitola I -- ÚSVIT SLOVANSKÉ HISTORIE A VZESTUP NĚMECKA /27 -- Původ a expanze Slovanů — Byzanc a Morava — Čechy a Bavorsko — Zrození středověkého Německa Český Václav, saský Jindřich I. a bavorský Arnulf — První vlna Drang nach Osten — Jindřich I., Bavorsko a Lombardie — Ota I. a německá knížata — Německá intervence ve Francii a Lombardii — Otův úspěch v Čechách a jeho vítězství nad Maďary -- Kapitola II -- CÍSAŘ OTA L, POLSKO, ČECHY A RUSKO /57 ---
Ota I. císařem — Politické teorie Karla Velikého a Oty I. — Církev a Otův plán expanze na východ — Měšek I. — Měškův údajný vikingský původ — Měš-kův vztah k říši — Zápas o Pomořansko — Varjagové a vznik Ruska — Ota I. a kyjevská Olga Boleslav I. a christianizace Polska — Ota I., Magdeburk, Řím a Poznaň — Slavná zakládací listina — Budoucnost quedlinburského říšského sněmu — Slovanská vzpoura — Slovanská knížata a nástupnictví Oty II. — Expanze Polska, Čech a Ruska — Setkání v Karpatech -- Kapitola III -- ZÁPAS MEZI TŘEMI DYNASTIEMI: -- PIASTOVCI, PŘEMYSLOVCI A SLAVNÍKOVCI /115 ---
Slavníkovci a Magdeburk — Kompromis mezi Přemyslovci a Slavníkovci: Slav-níkovec Vojtěch se stává pražským biskupem — Vojtěch a clunyjská reforma — Proč Vojtěch opustil Čechy — První polsko-český konflikt — Polská expanze a papežský dokument — Český vyslanec v Římě — Příčiny osudného konfliktu — Konec Slavníkovců a konec jednoho snu — Český biskup a německý císař — Sv. Vojtěch a řecko-slovanská kultura — Prusové a Poláci — Mučednická smrt sv. Vojtěcha v Prusku — Jeho posmrtná sláva -- Kapitola IV -- OTOVA RENOVATIO IMPERII, -- POLSKO, ČECHY, UHRY A RUSKO /161 ---
Politické ideály Oty III. a Silvestra II. — Polsko a nová říše římská — Západní a východní křesťanství v Uhrách — Češi a christianizace Maďarů — Uhry a nová říše římská — Čech prvním uherským arcibiskupem? — Ota II. a Rusko — Německé, či řecké křesťanství v Kyjevě? — Theofano a římský vyslanec v Kyjevě — Ota III., Řím a Kyjevská Rus — Nezávislý arcibiskup kyjevský? — Imperi-ální ideologie Oty III. a Němci — Císařův úspěch -- Kapitola V -- POLSKO-ČESKÝ ČI ČESKO-POLSKÝ STÁT /213 ---
Jindřich II. se rozchází s otonskými ideály — Boleslav Chrabrý podporuje Otovu imperiální koncepci — Čechy a možnost vzniku česko-polského státu — První konflikt mezi císařem a polským knížetem — Císařovo spojenectví s pohanskými Velety zasazuje smrtelnou ránu otonské ideologii — Misie Bruna z Querfurtu v Uhrách a Polsku a jeho obrana Boleslava — Boleslavova sázka na západoslovanskou říši a jeho sympatizanti v Německu — Jindřich II. a Boleslav před nepřekonatelnou překážkou — Polský král úspěšně přebírá roli opuštěnou císařem — Polsko, Čechy, Uhry a Rusko — Měšek II. a Konrád II. — Poslední sázka na přemyslovský stát — Konrádovo „Divide et impera" — Nezdařený pokus o ustavení česko-polského státu — Polsko a Čechy v závěru tohoto období -- Kapitola VI -- KYJEVSKÁ RUS A STŘEDNÍ EVROPA /273 ---
Kulturní úspěchy Kyjevské Rusi — Rusko novým prostředníkem mezi Byzancí a Západem? — Západní světci a ruská církev — Pronikání západní slovanské literatury z Čech do Kyjeva — Maďaři, Češi, Chorvaté, Němci a Rusové v 11. století — Polsko a Kyjevská Rus — Rurikovci a panovnické dvory západní Evropy Západní vliv v Kyjevě Velké možnosti pro Evropu Důsledky osudného vývoje -- Závěr -- OSUD STŘEDNÍ EVROPY /301 Dodatek I -- BYZANTSKÁ, ARABSKÁ A ANGLOSASKÁ TRADICE -- O BÍLÉM CHORVATSKU A BÍLÉM SRBSKU -- PŮVOD CHORVATŮ A SRBŮ /309 -- Konstantin Porfyrogennetos — Ma’sudi, Perský zeměpisec a král Alfréd — Teorie o původu Chorvatů a Srbů -- Dodatek II -- ZAPOMENUTÉ ŘÍŠE: ŘÍŠE ANTŮ, -- BÍLÉ CHORVATSKO, BÍLÉ SRBSKO /317 ---
Sarmate a Slované v jižním Rusku — Sporiové (Spaliové) a říše Antů — Chorvaté a Avaři — Migrace Chorvatů a Srbů na jih — Politická organizace Chorvatů a Srbů — Dějiny Bílého Chorvatska a Bílého Srbska do 10. století — Chorvaté, Srbové a Čechy — Bílé Chorvatsko a Maďaři -- Dodatek III -- POLSKO-RUSKÝ SPOR O DĚDICTVÍ BÍLÉHO CHORVATSKA /339 -- Chorvaté v ruských letopisech — Ma’sudino zpráva — Rusové v dokumentu z Raffelstettenu -- Dodatek IV -- BYLI PRVOTNÍ RUSOVÉ SARMATSKÉHO PŮVODU? /347 -- Rhosové v Ezechielovi — Rhosové u Zachariáše Rétora — Rhosové a Ruks-Asové. Dodatek V -- MĚŠKOVA DONACE POLSKA SVATÉ STOLICI PODLE DOKUMENTU „DAGOME IUDEX" /357 -- Zkratky /361 Poznámky /363 Poznámky k druhému vydání /423 Prameny /447 Literatura /455 Seznam map /483 Rejstřík /485 -- Český historik František Dvorník /513 (Vladimír Vavřínek) -- Knižní bibliografie Františka Dvorníka /523 ---
Ediční poznámka 7525

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC