Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.6) Půjčeno:83x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
233 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1457-8 (brož.)
Vedení lidí v praxi
OBsahuje bibliografie na s. 232-233
Management personální - příručky
Pracovníci - řízení - příručky
Pracovníci - vzdělávání - příručky
000090296
i // I 5 // OBSAH // PŘEDMLUVA...11 // ÚVOD...12 // STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ...13 // Organizační triáda a řízení výkonnosti ...13 // Triáda řízení výkonnosti...14 // Organizační triáda Kultura-Strategie-Struktura ...15 // Organizační kultura a rozvoj lidí...16 // Typologie dle T. B. Deala a A. A. Kennedyho...16 // Strategie rozvoje a vzdělávání...18 // Strategie rozvoje organizace a jedince...20 // Strategie velkého skoku a plynulého zlepšování ...25 // Rozvoj lidských zdrojů a organizační struktura...26 // Tradiční model ve velkých firmách ...26 // Partnerský model ve velkých firmách ...27 // VYMEZENÍ POJMŮ ANEB TROCHA TEORIE ...30 // Definice a funkce učení...30 // Základní pojmy...31 // Druhy učení ...31 // Tři zdroje učení...32 // Zvídavé chování a učení se hrou ...32 // Učení se metodou pokusu a omylu nebo úspěchu (rozšiřování zkušenosti) . . 33 // Učení se pomocí kritického odstupu...33 // Úrovně učení ...34 // Individuální učení a tři úrovně změny ...34 // Teorie učení, učební principy a podmínky pro efektivní individuální učení.38 // Úkoly ...38 // Kolísání pozornosti...39 // Křivky učení a zapomínání...40 // Styly učení ...46 // Kognitivní styly učení...50 // Učební zásady individuálního učení...54 // Shrnutí...57 // Učení na úrovni skupiny ...58 // Učení na úrovni organizace, firmy...59 // Rozvoj individuálních znalostí...59 // Rozvoj
znalostí organizace...60 // Podmínky pro efektivní organizační učení (indwelling) ...60 // 6 I Rozvoj a vzdělávání pracovníků // ŘÍZENÍ PODLE KOMPETENCÍ...61 // Pojetí kompetence ...61 // Historie...61 // Vymezení ...61 // Kompetence a rysy...65 // Kompetenční model...68 // Kompetenční model jako most...68 // Strategické východisko při designování kompetenčního modelu ...69 // Kompetenční model jako základní nástroj HRM...70 // KNOWLEDGE MANAGEMENT ...75 // Odlišení knowledge managementu a vzdělávání...75 // Učící se organizace jako pozadí...77 // Zákony páté disciplíny ...81 // Naučené neschopnosti se neučit...82 // Krátké shrnutí...83 // HRM a knowledge management...84 // Základní výkladová schémata v knowledge managementu...84 // Genealogický model znalostí ...84 // Druhy znalostí...85 // Uplatňované strategie...89 // Strategie chytrých znalostí ...89 // Strategie emočních znalostí ...90 // Transformace znalostí...90 // Metody v knowledge managementu ...91 // Diskrétní metody ...91 // Difúzni metody...96 // Porovnání knowledge managementu a talent managementu...97 // ŘÍZENÍ KARIÉRY A TALENT MANAGEMENT ...98 // Řízení kariéry...99 // Plánování kariéry ...100 // Realizace...104 // Zpětná vazba...108 // Vymezení talentu a talent managementu...108 // Kdo je talentem...109 // Talent management...109 // Důvody pro talent management ...109 // Podmínky pro fungující talent management ...110
// Proces talent managementu...110 // Identifikace... 111 // Získávání a kontrakt...113 // Rozvíjení...114 // Udržení...115 // Využití ...115 // I 7 // VLIVY A TRENDY VE VZDĚLÁVÁNI...116 // Od „kusovek“ ? celostnímu přístupu...116 // Realizace „kusovek“...117 // Sled vzdělávacích aktivit ...117 // Komplexní rozvojový program...118 // Celostní přístup (učící se organizace)...119 // Just-in-time ve vzdělávání...123 // Standardizované kurzy...124 // Katalogové kurzy ...124 // E-leamingové kurzy...124 // On-line nákupy vzdělávacích aktivit...125 // Důraz na diferenciaci a zakázková řešení ...126 // Aktuální a perspektivní témata vzdělávání ...126 // SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ V ORGANIZACI ...127 // Funkce vzdělávání...127 // Oblasti vzdělávání...128 // Vzdělávání během orientace a adaptace ...130 // Důvody pro systematické vzdělávání během adaptačního procesu...130 // Vzdělávání během outplacementu...131 // Cyklus vzdělávání...133 // IDENTIFIKACE MEZERY, ROZVOJOVÝCH POTŘEB A MOŽNOSTÍ . 135 // Metody identifikace individuálních potřeb, mezery a možností...136 // Metody subjektivní identifikace rozvojových potřeb...137 // Metody identifikace mezery a potřeb organizace ...140 // Výběr účastníků do programů organizovaného vzdělávání...142 // DESIGNOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY...143 // Formulace cílů a zaměření...144 // Zaměření programu ...144
Design standardizovaných kurzů a zakázkových řešení...145 // Pět elementů v designu ...146 // Vytvoření celkového konceptu ...147 // Rozložení designovaného vzdělávání a rozvoje v čase ...148 // Metody a formy...150 // Filmy ve vzdělávání a rozvoji ...156 // Výukové filmy ...157 // Využití hraných filmů ve vzdělávání ...157 // Plánování projekce filmu ...158 // Ukázky plánování při výběru scén z hraných filmů...159 // Rozpočet ...160 // Výběr dodavatele...160 // 8 I Rozvoj a vzdělávání pracovníků // REALIZACE VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ...161 // Příprava ...162 // Příprava lektora...162 // Organizační zajištění ...170 // Příprava účastníků ...170 // Vlastní realizace...172 // Zahájení ...172 // Monitorování dění a průběhu...172 // Vytvoření a udržování vysoké úrovně pracovního společenství ...172 // Řešení nenadálých situací...173 // Transfer ...174 // ZPĚTNÁ VAZBA A MĚŘENÍ EFEKTIVITY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 176 // Problematika měření ...177 // Systém metod měření...178 // Metody dle autorství hodnocení a časového horizontu ...178 // Znalosti...184 // Dovednosti ...187 // Praktické aplikace...187 // Metody dle způsobu záznamu ...188 // Výběr metod vyhodnocení efektivity vzdělávací aktivity ...192 // Komunikace výsledků měření...193 // Příjemci vyhodnocení vzdělávací aktivity ...193 // Obvyklý průběh ...193 // E-LEARNING A E-DEVELOPMENT...194 // E-leaming
jako nový směr či nová metoda nebo jen alternativní prostředí učení? // ...194 // Vývojové trendy v e-leamingu ...194 // Design e-leamingových kurzů...195 // Možné struktury blended leamingu ...195 // Interaktivita...196 // Účast lektora a časování...196 // Výhody e-leamingu ...198 // Limity při designování e-leamingu ...198 // Výběr kurzů pro e-leaming...198 // E-development a e-leaming...199 // Charakteristiky e-developmentu ...200 // Hlavní znaky (přínosy)...200 // Zakomponování e-developmentu do rozvojového programu ...201 // Stmktura e-developmentu ...201 // Veřejná část ...202 // Neveřejná část...203 // Jádrová část...205 // Podpůrná část ...205 // Banka znalostí, dovedností a aplikací...206 // I 9 // OUTDOOROVÉ PROGRAMY ...207 // Vymezení outdoorových programů...207 // Riziko a lenze v outdoorových programech...208 // Novost...208 // Skupinový proces...208 // Účinné faktory outdoorových programů...209 // Kognitivní účinné faktory...210 // Emoční účinné faktory...210 // Behaviorální účinné faktory...211 // Proces zpracování prožitků a zážitků...212 // Otevření ...213 // Tvarování ...213 // Rámování ...213 // Transfer...214 // Trendy v outdoorových programech...215 // Kombinace outdooru a indooru ...215 // Outdoor jako příběh ...216 // Outdoor jako hra a tvorba...216 // PŘÍLOHY ...219 // POUŽITÁ LITERATURA...232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC