Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000
278 s. : il.

ISBN 80-7169-660-9 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Počítače - opravy - rozšiřování - příručky
000090330
Obsah // Úvod // 13 // 1. Příprava k práci... // Pracovni prostredí... // Pracovní potřeby... // Bezpečnostní opatrení... // Základní součásti hardwaru.. // 2. Skříň počítače... // 2.1 Typy skříní... // Skříň typu desktop // Skříň slimcase... // Skříň tower (věž)... // Skříň big tower... // Skříň minitower... // 2.2 Síťový napájecí zdroj... // 2.3 Ovládací prvky na skříni... // Síťový vypínač... // Spínače Turbo a Reset... // Indikace rychlosti (frekvence) Diody LED // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦••••• // 2.4 Bezpečnost přístrojů a zkušební označeni // 2.5 Power tipy... // 20 // 20 // 20 // 23 // 23 // 23 // 24 24 27 27 // 27 // 28 28 29 29 // 3. Základní deska... // 3.1 Sběrnicové systémy // Sběrnice ISA... // Sběrnice EISA... // Sběrnice MCA... // Lokální sběrnice VESA Sběrnice PCI // ••••••••••• // •••••••••••••••••« // •••••••••••• // •••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••«•••••••¦••••••a // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
// 3.2 Konfigurace... // Typ CPU... // 3.3 BIOS... // Setup BIOSu... // Obsazeni paměti... // Přerušeni // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a // 3.4 AMI-BIOS... // Standard CMOS-Setup (standardní nastavení CMOS)... // Advanced-CMOS-Setup (pokročilé nastaveni CMOS)... // Advanced Chipset Setup (pokročilé nastavení čipové sady)... // Power Management (řízeni napájení)... // Auto Configuration with BIOS defaults (autokonfigurace se standardními hodnotami BIOS) Auto Configuration with Power-On defaults (autokonfigurace s hodnotami v době zapnutí) Change Password (změna hesla)... // ...32 // ...32 // ...32 // ...33 // ...34 // ...34 // ...35 // ...36 // ...37 // ...40 // ...42 // ...42 // 46 // 50 // 55 // 59 // 59 // 60 // t e // Hard Disk Utility (utilita pro pevné disky)... // Write to CMOS and Exit (zapsat do CMOS a ukončit)... // Do not write to CMOS and EXIT (nezapsat do CMOS a ukončit) // Chybová hlášení... // 3.5 AMIsetup... // Rozsah funkce... // 3.6 AWARD-BIOS... // Status Page (stavová stránka). Options Page (stránka voleb).. Chybová hlášeni // 3.7 Phoenix-BIOS // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
// // Page 1 Phoenix BIOS (stránka 1 BIOSu Phoenix). // Page 2 Phoenix-BIOS (stránka 2 BIOSu Phoenix). // Page 3Phoenix-BIOS (Strana 3 BIOSu Phoenix)... // Page 4 Phoenix-BIOS (strana 4 BIOSu Phoenix).. // Chybová hlášení... // 3.8 Flash BIOS... // Plug and Play... // 3.9 Standard ATX... // 3.10 Montáž a demontáž // 3.11 Power tipy... // .61 // .63 // .63 // .64 // .68 // .68 // .69 // .69 // .72 // .72 // .73 // .74 // .76 // .77 // .79 // .82 // .83 // .84 // .85 // .87 // .90 // 4. Procesor // 4.1 Teorie procesoru. // Koprocesory... // Historie... // 4.2 Procesory Intel // Intel 386... // Intel 486 SX... // Intel 486 DX... // Intel 486 SX2... // Intel 486 DX2... // Intel 486 DX-50... Intel 486 DX4... // Technologie OverDrive. Pentium // ••••••••••••••••••••••••••a* // Pentium Pro // Pentium MMX... // Pentium II ••••••••••••••••••••••••« // Pentium II Celeron... // Pentium III... // Procesory šetřící energii. // 4.3 Jiní výrobci procesorů // Společnost AMD... // Procesory AMD 486... // Procesor AMD K5... // AMD K6... // AMD K6-2... // AMD K6-III... // AMD K7 Athlon // ...93 // ...93 // ...93 // ...94 // ...94 // ...95 // ...95 // ...95 // ...96 // ...96 // ...96 // ...96 // ...97 // ...98 // ...99 // ...100 // ...100 // ...101 // ...101 // ...102 // ...102 // ...102 // ...103 // ...103 // ...104 // ...104 // ...104 // ...104 // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
// Cyrix a IBM... // 4.4 Praktická práce s procesory // Porovnáni výkonnosti... // Možnosti upgradu.. // 4.5 Montáž a demontáž // Chlazení... // 4.6 Power tipy... // •••••••••••• // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦•••e // 105 // 107 // 107 // 108 110 // ••••••••••• // // ••••••••••••••••••••••••••••••• 112 // 5. Paměťové součástky...114 // 5.0 Paměti DRAM...114 // 5.1 SIMM...115 // 5.2 Moduly SIMM PS/2...117 // 5.3 Moduly SIP...118 // •••••••••••••••• 119 // 5.5 SDRAM // 5.6 Parita... // ...120 // ...120 // •••••••••••••••••••••••••a // 5.7 Upgrade operační paměti // 5.8 Adaptéry... // Predpoklady Adaptér SIMM na PS/2 Adaptér SIP na SIMM.. Adaptér SIP na PS/2 // Zdvojovač PS/2.. // Cache... // EDO-RAM... // ••••••••••••••••••••••••••••••••* // ••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦•••••••a // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
// •aaaaaaaaa // 120 // ...121 // ...121 // ...122 // ...122 // 123 123 // 123 // 124 // Pipeline-Burst...124 // 5.9 Montáž a demontáž...125 // Čipy DRAM a SRAM...125 // Moduly SIMM, PS/2 a EDO-RAM...125 // MOdU ly SIP eeaeaaeeeaeaaeaaeeeaeeeaeeeaeeaeeaeeaeeeaea#aeeaaeeeaeee#eaaaaaaeaaaaeaaeeaaaeaaaaeaaaeaaaaaeaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaa#eaaaaeeaeaaeeaaaaaaeaaaaaaaeaaa126 // 5.10 Power tipy...126 // 6. Grafické karty. // aaaaaaaaaaa // iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // 6.1 Základy. // Snímkovaci frekvence... // Rozlišovací schopnost. // Standardní VGA... // SVGA... // Urychlovací karty... // 3D urychlovače DRAM nebo VRAM? // Plug and Play // 6.2 Montáž a demontáž Příprava ... // Instalace desky... // Softwarová instalace... // Rozšíření RAM... // 6.3 Power tipy // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa* // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaeaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa0aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // ...129 // ...129 // ...129 // ...129 // ...130 // ...130 // ...130
...131 // ...131 // 132 // 133 133 133 135 137 // ...138 // 7. Zvukové karty... // 7.1 Základy... // Adlib... // SoundBlaster... SoundBlaster 16 // General MiDi // Nové aplikace // ••••••••••••••••••••••••¦••••••••••••e // Sbitu... // 16 bitů... // Vzorkovací frekvence... // 7.2 Možnosti záznamu zvuku... Software... // 7.3 Komprimace zvukových souborů... // Windows PCM waveform (.wav)... // Microsoft ADPCM waveform (.wav)... // IMA/DVI ADPCM waveform (.wav)... // CCITT mu-Lawa ?-Law waveforms (.wav) // Soundblaster Voice File Format (.voc). // MPEG Layer I a II (.mp2)... // MP3 // 7.4 MIDI. // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e«« // • ••••••¦••• // 7.5 Wavetables // Nástroje MIDI... // MIDI na Internetu... // Externí komponenty MIDI... // Software pro MIDI... // Specifikace MIDI... // 7.6 MIDI-Mapper ve Windows... // 7.7 Komponování vlastních skladeb... // Cakewalk Professional... // Do ReMix •••••••••¦•••••••••••••••••••••••• ••¦•••••••¦ // Klávesy MIDI... // 7.8 Reproduktory... // 7.9 Montáž a demontáž // 7.10 Power tipy... // ...144 // ...144 // ...144 // ...144 // •••••••••• 144 // ...145 // ...145 // ...145 // •••••••••• 145 // ...146
...146 // ...147 // ...147 // ...147 // ...147 // ...148 // ...148 // ...148 // ...148 // ...149 // ...149 // >•••••••• 149 // ...150 // ...154 // ...154 // ...155 // ...155 // ...155 // ...156 // ...157 // ...159 // ...159 // ...159 // ...160 // ...161 // 8. Řadiče a karty pro vstup/výstup // 8.1 Karta pro vstup/výstup... // Multi-I/O karta... // 8.2 Deska řadiče... // Řadič PCI na základní desce (On-Board) // Řadič s mezipamětí (paměti cache). // Enhanced IDE // SCSI... // USB... // Osciloskopové desky... // 8.3 Montáž a demontáž... // 8.4 Power tipy... // ...167 // ...167 // ...167 // ...169 // ...170 // ...170 // ...171 // ...173 // ...174 // ...175 // ...176 // ...177 // 9. Pevné disky... // 9.1 Architektura... // Fyzická struktura pevného disku. // Kapacita pevného disku v megabajtech // 9.2 Záznamové metody... // MFM... // RLL... // ARLL... // 9.3 Rozhraní a prenosové rychlosti.. // ST506... // MFM... // RLL... // IDE... // SCSI... // Fast-ATA... // 9.4 Instalace pevného disku MFM... // Zvláštnosti při instalaci dvou disků MFM.. Fyzické formátováni... // 9.5 Instalace pevného disku typu AT-bus. // 9.6 Instalace pevného disku SCSI... // 9.7 Použití programu FDisk... // Vytvoření oblasti na disku (partition). // Stanovení aktivní oblasti... // Vymazání oblasti... // Zobrazeni údajů o oblastech (partitions)... // Změna pevného disku... // Softwarová perlička na závěr... // 9.8 Formátování pevného disku...
// 9.9 Montáž rámu pro výměnný disk... // Pevné disky PCMCIA... // 9.10 Power tipy... // ...179 // ...179 // ...179 // ...180 // ...180 // ...180 // ...181 // ...181 // ...181 // ...181 // ...181 // ...182 // ...182 // ...182 // ...182 // ...183 // ...184 // ...186 // ...187 // ...188 // ...189 // ...191 // ...192 // 142 // • •••••••• i // ...193 // ...193 // ...193 // 194 // • •••••••• » W  // ...194 // ...194 // ...196 // ...196 // 10. Jednotky CD-ROM... // 10.1 Princip funkce jednotek CD-ROM... // 10.2 Konstrukce CD-ROM... // 10.3 Standardy CD-ROM... // Norma „High Sierra Standard"... // ISO 9660... // MSCDEX... // 10.4 Knihy standardů... // Červená kniha... // Žlutá kniha... // Zelená kniha... // Oranžová kniha... // CD-R... // CD-WO... // Bílá kniha... // MPEG... // ..199 ..199 ..200 ..201 201 .202 .202 .202 .202 .203 .204 .204 .204 .204 .205 .205 // »•••••••••• // ••••••••••••••••••••••••••• // // ••••••••••• // 10.5 CD-ROM/??... // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a.. // ADPCM... // 10.6 Single-Session / Multi-Session... // 10.7 Single-, Double-, Multi-Speed... // 10.8 Ostatní formáty CD... // CD-I... // CD 32... // Mega CD firmy Sega... // 3DO...
// 10.9 Digital Video Disc (DVD)... // Kvalita obrazu... // Komprese obrazu MPEG-2... // 10.10 Montáž a demontáž jednotky CD-ROM // Externi jednotka CD-ROM... // Interni jednotka CD-ROM s řadičem... // Instalace jednotek Enhanced IDE... // Instalace softwaru... // Instalace zařízení SCSI... // Připojení na kartu SoundBlaster... // 10.11 Instalace ovladačů CD-ROM... // MS-DOS... // CONFIG.SYS... // AUTOEXEC.BAT // ••••••••••••••••a // MS Windows 3.x // ••••••«•••••••••••••¦••••••••••••••••¦•¦••a // SYSTEM.INI v sekci [mcij... // WIN.INI v sekci [mci extensions] 10.12 Windows 95... // 10.13 Síťový přístup... // CD-ROM v serveru nebo v pracovní stanici? // Opti-Net... // SCSI Network manager... // SCSI Express... // Novell NetWare... // Windows NT /Windows for Workgroups. // Windows 95... // 10.14 Power tipy... // Ostatní chybová hlášeni DOS... // ••••••• 205 // ...206 // ...206 // ...207 // ...207 // ...207 // ...208 // ...208 // ...209 // ...209 // ...209 // ...211 // ...211 // ...212 // ...213 // ...213 // ...215 // ...215 // ...216 // ...217 // ...218 // ...218 // ...218 // ...220 // ••••••• 221 // ...221 // ...221 // • •tata 222 // ...222 // ...222 // ...223 // ...224 // ...224 // ...224 // ...225 // ...226 // ... 226 // ...228 // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaa
11. Disketové jednotky // 11.1 Základy.. // Struktura disketové jednotky... Logická stavba diskety... // 11.2 Formátování disket... // aaaaaaaaaaa // 11.3 Vytvoření systémové diskety... // 11.4 Instalace 3,5palcové disketové jednotky... // Zvláštnosti při instalaci dvou disketových jednotek // 11.5 Instalace jednotky ZIP drive... // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // •...aaaaae... // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // 231 // 231 // 232 232 // 234 // 235 // ...237 // ...237 // Instalace interní mechaniky... // Instalace mechaniky na paralelní port // 11.6 Instalace jednotky LS-120... // 11.7 Pov/ór tipy // ...237 // ...237 // ...238 // ...238 // 12. Vstupní zařízení... // 12.1 Klávesnice... // Standardní klávesnice... // Programovatelná klávesnice.. // Klávesnice s trackballem... // Telefonní klávesnice... // Ovladač klávesnice... // 12.2 Myš... // •••••••••¦••••••••••••••••••••••• // Standardní myš... // Bezdrátová myš... // Optická myš Ovladače myši Další tlačítka... // ¦•••••••••••a // i aaaaaaaeaaaaaeaaaaaaeataaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // 12.3 Pákový ovladač (joystick)... // Ovladač joysticku... // 12.4 Skener... // 12.5 Čtečky čárového kódu... // 12.6 Power tipy... // ...239 // ...239 // ...240 // ...242 // ...242 // aaaaaaaaa 243 // ...243 // ...244 // ...244 // aaaaaaaaa 245
// ...245 // aaaaaaaaa 245 // ...245 // ...246 // aaaaaaaaa 247 // ...247 // ...249 // aaaaaaaa 250 // 13. Monitory... 252 // 13.1 Zaklady...•••• 252 // MultiScan...252 // Vlsstfio stl Ü rOUJ ICI ? V3 I itU aeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeaeeeaeaeaaeeeaaeeeeeeaeaaeeeeaeeaeeeaeeeeaeeeeeeeaeeeaeeeaaeeaaaeeaaeeeeeeeaeeaeeaaeee252 // Barevný nebo monochromatický...253 // Nízké vyzařování...253 // Rozteč obrazových bodů...253 // Hranaté obrazové body...254 // 1 3s2 Nastaveni m OnitOrU •eeeeeeeeeeeee#eeeeeeaeaeeeeeeeeeaea*a*a*aa**e#e#eeaeaeeaeeeeaeeeaeeeaeeeaeaeae#eaeeeeeeeeaeeeeeeaeeeeeeeeeeeeee# 254 // Konvergence...254 // Lichoběžníkové zkresleni...254 // Polštářové zkreslení...255 // Vel I kost Obrazu eaeeeeeeeaeaeeaeaeeeaaeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeeaeeeaeeeeeeeeeaeeeaaeeaaaeaeeeeeaeeeaeaeaaaaaeeeeeaeeeaeeaaeeeeeeaeeeeeaeaaaeeaaaeaeeeaeeea255 // Vystredení obrazu... 255 // Rotace...255 // Barevná teplota...255 // 13.3 Připojení monitoru...255 // Kabel 220 V...255 // Kabel VGA...256 // 1 3*4 Okolí monitoru e*e*eeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeaeaaa#a***aaa*aeeeeeeeeeeeeeeeeeae#eeeeae#eeeeeeeeeaeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeaeeee 25S // 13.5 Rady pro dlouhé sezení u monitoru...256 // 1 3.6 Úspora energie •••••••#eae#a*eaea#aaeaaae#a«#eeeaeaaa#aeaa«taaaa*#a#eaeaeeeaeaeeeaea#a*aeaeeeeeeeeaeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeee 257 // OPAfiS eeaeeaaeeaaeaaaeeaeaeeaaaeeaaeeaaaeaaeeaaeeeaeeeaeeaaeaaaaeaaaaaaaeeaaaeaaaaeeaaeeaeaaaeaeeaaaeaaaeeaaaeaaaaaeaaaaaaaeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaeeaaaeaaa
257 ?? A...aaaa...eaaaaa...a...aaa...aaaaaaaaaaaaaaaaa...258 // 1 3a7 POV/er tipy aaeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea 258 // 14. Tiskárny...260 // 14.1 Základy...260 // Inkoustové a laserové tiskárny...260 // Jehličkové tiskárny...260 // Hustota tisku...260 // Údaje o rychlosti...261 // 14.2 Metody tisku...262 // Jehličkový tisk...262 // Tepelný tisk...262 // Inkoustový tisk...262 // Laserový tisk...262 // 14.3 Připojení tiskárny...263 // 14.4 Power tipy...263 // 15. Plug and Play...265 // 15.1 Základy...265 // Předpoklady...266 // Vlastnosti...267 // Přihlášení nového hardwaru... 267 // PCMCIA...268 // Kontrola nastavení...269 // Změna nastaveni...269 // Metoda Plug and Play u monitorů...269 // 15.2 Power tipy...270 // Všeobecné...270 // Startovací parametry...270 // Registrační databanka...271 // Rejstřík...274

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC