Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Brno : Host, 2005
449 s.,front. : il.

ISBN 80-7294-171-2 (váz.)
Obsahuje ilustrace, bibliografické citace, resumé německy a anglicky, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 406-421
Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - malba nástěnná románská - studie
000090520
Obsah // 1 / Hrad - Předhradí - Podhradí // I Počátky přemyslovského Znojma v kontextu historických a hmotných pramenů — 7 // II Nejstarší podoba znojemského hradu ve světle posledních výzkumů---11 // III Předhradí a jeho původní funkce---22 // Literatura---25 // 2/ Původní podoba a stavební dějiny rotundy // I Konstrukce, stavební technika a prvky---27 // II Původní podlaha a související nálezové okolnosti---37 // III Rekonstrukce bývalé tribuny a stavebněhistorické závěry---41 // IV Modulová rekonstrukce v kontextu dobových analogií---42 // Literatura---45 // 3/ Znojemská rotunda ve světle původních funkcí // I Domácí románské rotundy a jejich analogie v Sasku---47 // II Charakteristika raněromanských rotund a doba vzniku znojemské rotundy 58 // III Otázka původu středoevropských rotund---64 // IV Funkční interpretace domácích rotund---70 // V Historické prameny, původní funkce a patrocinium znojemské rotundy---72 // Literatura---75 // 4/ Historická dokumentace, restaurování a výklady maleb // I Nejstarší období a první restaurování (1821-1916)---79 // II Poznatky z dalších restaurování (1939-66)--- 93 // III Poslední restaurování (1965-96)---108 // IV Problematika novějších výkladů (1983-2002)---112 // 5/ Obsah rytého nápisu // I Nálezové okolnosti a starší výklady---115 // II Další možnosti interpretace---118 // III Autorova rekonstrukce textu---119 // 6/ Malby v apsidě // Dochování---123
// Popis---124 // I Malby v konše---128 // II Nástěnná malba---143 // Literatura---146 // !5 // 7/ Kristologický cyklus (zóna II) // Dochování---149 // I Celková kompozice a téma Kristova dětství---150 // II — VI Jednotlivé scény v kontextu byzantského a západoevropského umění 151 // Literatura---170 // První obrazová příloha---173 // 8/ Mýtický dynastický cyklus a donátorská scéna (zóna III) // Dochování---185 // Popis---186 // I ZAKLADATELSKÝ MÝTUS PŘEMYSLOVSKÉ DYNASTIE // Celková kompozice a její vnímání---192 // 1) Posvátná orba, investitura a hierogamie---193 // 2) Hierogamie a „příchod panovníka“ (adventus regis, introitus)---210 // 3) Jezdecká triáda---222 // 4) Dioskúrovská trojice---229 // 5) Mýtická sedmička a osmička---234 // 6) Kruhový časoprostor chrámu - kosmického domu---240 // II DONÁTORSKÁ SCÉNA---245 // III CELKOVÝ OBSAHOVÝ KONTEXT III. ZÓNY---251 // Formálně typologické znaky malby---256 // Bohemizace pramýtu---259 // Literatura---261 // Druhá obrazová příloha---273 // 9/ Malby v kupoli (zóna IV a V) // Dochování a popis---289 // Srovnávací tabulka barevnosti ikonografických prvků figur---296 // Devatenáct Přemyslovců (zóna IV)---298 // I INTERPRETACE HISTORICKÉHO OBSAHU MALBY---300 // Třetí obrazová příloha---329 // II INTERPRETACE NÁBOŽENSKÉHO OBSAHU MALBY // 1) Přemyslovci jako alegorie apoštolů a národů při seslání Ducha svátého---349 // 2) Přemyslovci
jako občané nebeského města---359 // 3) Přemyslovci jako alegorie andělských chórů---364 // III ČÍSELNÁ SYMBOLIKA---370 // Vrchol kupole (zóna V)---371 // KOSMOLOGICKÁ STRUKTURA CELÉHO MALÍŘSKÉHO PROGRAMU ROTUNDY 382 // Čtvrtá obrazová příloha---385 // Závěrečné úvahy---397 // Literatura k 9. kapitole a závěrečným úvahám---406 // Zusammenfassung---422 // Summary---436 // Použité zkratky pramenů, časopisů a institucí---449

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC