Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:31x 
BK
Vyd. 1.
Praha : BMSS-Start, 2004
317 s. ; 21 cm

ISBN 80-86140-21-0 (brož.)
Sešity pro sociální politiku
Ve vydavatelství a nakladatelství BMSS-Start vydal Socioklub
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglické resumé
000090563
OBSAH // Slovo ke čtenáři na 2. straně obálky // Předmluva...7 // I. PŘEDMĚT ZÁJMU // 1.1 Předmět zájmu...10 // II. METODY // 2.1 Teoretická východiska...12 // 2.2 Zájmová neutralita...14 // 2.3 Sběr dat...16 // 2.4 Douška k předešlé kapitole ...21 // 2.5 Teorie a hypotézy ...21 // 2.6 Skrytá kultura ...30 // 2.7 Tradičnost romské kultury...35 // 2.8 Metodologické post scriptum...36 // III. ANTICKÁ POLIŠ // 3.1 Řecká poliš: místo zrodu politiky a dějin. Občanská společnost ...39 // 3.2 Vznik a ustavení moderní společnosti - velká transformace...45 // IV. ROMSKÉ SKUPINY V ROMSKÝCH OSADÁCH NA SLOVENSKU // 4.1 Subetnické členění...48 // 4.2 Rituální čistota a nečistota...50 // 4.3 Krátký komentář ke kynofagii a identitě ...53 // 4.4 Rituální ne/čistota, subetnická příslušnost a lidství...56 // 4.5 Romové a indické kasty...56 // 4.6 Roma nane jekh/nejsou všichni Romové stejní...58 // 4.7 Jazyk...63 // 4.8 Označení „Rom"...65 // V. NĚKTERÉ CHYBY V BÁDÁNÍ O ROMECH // 5.1 Romská kultura...69 // 5.2 „Metodologický kotrmelec“ a otázka „antropologického typu“ ...78 // 5.3 Labelling theory a „přiznání se“ k romství...80 // 5.4 Evolucionistické pojetí kultury ...82 // 5.5 Kultury vyšší a nižší ...86 // 5.6 Hodnotící pojetí kultury...88 // 3 // VI. ROMSKÉ OSADY // 6.1 Úvodní terminologická poznámka...92 // 6.2 Neúplnost kultury romských osad ...92 // 6.3 Malá odbočka: indický
exkurz - džadžmáni systém...95 // 6.4 Dodatek ke kapitole „Neúplnost kultury romských osad“, nika nositelů tradiční romské kultury v souvislostech // majoritní společnosti ...97 // 6.5 Famefija, fajta...102 // 6.6 Jinými slovy trochu jinak: komplexní a nukleární rodina // aneb Pokus o klasifikaci rodiny v romské osadě...103 // 6.6.1. Nukleární rodina ...105 // 6.6.2. Komplexní rodina ...106 // 6.6.3. Fajta...Ill // 6.7 Osada = rod...115 // 6.8 Změny uvedeného modelu a jejich následky ...115 // 6.9 Ještě k vymezení romské osady...117 // 6.10 Rodina...118 // 6.11 Absence intimity, kolektivizmus...120 // 6.12 Soukromý majetek...121 // 6.13 Individuální svoboda ...124 // 6.14 Svobodná volba partnera ...126 // 6.15 Osobní odpovědnost...127 // 6.16 Krátké zamyšlení nad kolektivní odpovědností, // českou společností a Evropskou unií ...129 // 6.17 Obhajoba generalizací, pan Demeter a tradiční romská kultura ...130 // 6.18 Rodina a pravda...135 // 6.19 Rodina a spravedlnost ...135 // 6.20 Rodina - subjekt a referenční boj mravnosti...136 // 6.21 Rodinná autorita a reprezentace...140 // 6.22 Komparativní intermezzo...141 // 6.23 Addenum k rodině a občanské společnosti...142 // 6.24 Kdo má děti rád?...144 // 6.25 Rodina a obec, romská osada a antická poliš ...148 // 6.26 Krátké zastavení k problematice dějin v kultuře romských osad 149 // 6.27 Osada a autorita, reprezentace a občanská sdružení ...151 // 6.28
Osada a rodina...156 // 6.29 Druhé intermezzo - tentokrát o kráse...158 // 6.30 Romská osada, veřejný majetek, veřejné mínění // a rozvojová pomoc...159 // 6.31.1 Příbuzenství a politika...160 // 6.31.2 Kmotrovství jako ustavení příbuzenské vazby...162 // 4 // 6.32 Řešení, zažehnávání a předcházení konfliktům // jako typ protopolitické strategie...164 // 6.33 Sociální organizace romských osad (případ Roškovce)...166 // 6.34 Všechno je jinak, všechno je konstrukt...167 // 6.35 Ekonomika ...171 // 6.36 Myšlení v romských osadách...174 // 6.37 Religiozita...178 // 6.38 Prostorové uspořádání ...182 // 6.39 Struktura osady a obec...184 // VII. TRADIČNÍ SPOLEČNOST A KULTURA ROMSKÝCH OSAD // 7.1 Idea lidství v kultuře romských osad ...185 // 7.2 Vsuvka: Jaktože to funguje? ...188 // 7.3 Pokračujeme: žena a muž (manžel a manželka) v rodině ...189 // 7.4 Žena a muž: tentokrát obráceně...192 // 7.5 Rom, romňi a Morris Opler...193 // 7.6 Kultura romských osad akcentuje statusy připsané...194 // 7.7 Příklad barvy pleti...199 // 7.8 Romské osady - enklávy tradiční romské kultury: shrnutí ...202 // VIII. DVĚ „ROMSKÉ“ KULTURY - KUTURA ROMSKÝCH OSAD (TRADIČNÍ ROMSKÁ KULTURA) A NÁRODNÍ ROMSKÁ KULTURA // 8.1 Kultura romských osad a národ ...204 // 8.2 Obyvatelé romských osad a romská politická reprezentace...206 // 8.3 Romské elity, romské reprezentace a romští lídři...207 // 8.4 „Rom“ není
slovo označující kompatní kulturní společenství // (a zejména to není analytický pojem); nedorozumění s romisty ...209 // 8.5 Amatéři a profesionálové - poznámka k (ne)výhodnosti etnicity při práci v „romských komunitách“ // (na motivy stati Štěpána Moravce)...214 // 8.6 Pokračování předminulé kapitoly // Esencialistické/substancialistické pojetí romství ...217 // 8.7 Všichni věří, že Romové existují. Je to ale opravdu tak? ...218 // S.S Kultura romských osad je (v Gellnerově smyslu) // kulturou nízkou...221 // 8.9 Školní vzdělání a tradiční romská kultura ...225 // 8.10 Spisovná romština a kultura romských osad...228 // 8.11 Jazyk, folklor a kultura romských osad ...230 // 8.12 Vložka: Jazyk nebo hodnoty? - pokus o objasnění // důvodů zastávané pozice v rozhovoru s M. Hůbschmannovou na Khamoru 2004 ... 234 // 5 // 8.13 Slovo K romském folkloru ...237 // 8.14 Jiný romologický přehmat - záměna kultury za kultivaci...238 // 8.15 Další přístup míjející těžiště tradiční romské kultury - // přístup historiků...241 // 8.16 Pokračování předchozí kapitoly...244 // 8.17.1 Historie romského národa = romská národní mytologie?...248 // 8.17.2 Romská národní mytologie: taxonomický přehled...250 // 8.17.3 Mýtus o společném původu...251 // 8.17.4 Mýtus o teritoriu...251 // 8.17.5 Mýtus o „zlatém věku“...252 // 8.17.6 Mýtus o nespravedlivém osudu ...253 // 8.17.7 Mýtus o
znovuzrození a obnově ...254 // 8.17.8 P. S. Mýtus o znovuzrození a obnově ...255 // 8.18 Ještě jednou o evolucionizmu...257 // 8.19 Pocta Petru Lozoviukovi...259 // 8.20 Dovětek ke sčítání lidu a kultuře ...266 // 8.21 Duma o identitě...268 // 8.22 Netradiční tradice ...270 // IX. ZACHOVÁNÍ TRADIČNÍ ROMSKÉ KULTURY VERSUS LIDSKÁ PRÁVA // 9.1.1 Lidská práva a kultura romských osad...273 // 9.1.2 Krátký exkurz k dopadu uvedených zákonů a práv...276 // 9.2 Pokračování kapitoly o lidských právech v romských osadách...276 // 9.3 Problematika samosprávy a autonomie ...278 // 9.4 Otevřená a uzavřená společnost...280 // 9.5 Poznámka k multikulturalizmu ...281 // 9.6 Možnost změny...283 // 9.7 Něco se ovšem dělat musí, jenže co? ...285 // X. ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY // 10.1 Rekapitulace ...289 // 10.2 Konec Romů v České republice?...291 // English summary...297 // Grafy...314 // Doslov vydavatele ...316 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC