Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Ústí nad Labem : Hnutí R, 2000
198 s. : il.

ISBN 80-902461-7-6 (brož.)
Obsahuje fotografie, bibliografické citace, úvod, resumé česky, francouzsky a anglicky
Bibliografie: s. 135-136
Romové - vzdělávání alternativní - sborníky
000090564
Obsah // Elena Lacková // Keď som sa narodila...5 // Bartoloměj Daniel // O historickém úkolu Romů...6 // Úvod...7 // Jaroslav K a! vín // Alternativní pedagogika jako sféra tvořivého hledání různorodých metod multikulturní výchovy romského žáka...7 // Jiří Vomáčka // Alternativní výchova dětí jako činnost ne-všední...8 // 1. K teoretickým základům alternativní pedagogiky...13 // Albína Tancošová // Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jeho role v tvorbě nových, alternativních vzdělávacích programů pro romské žáky...13 // Karel Rýdl // K obecným pedagogickým základům alternativní pedagogiky...18 // Jaroslav Balvín // Reformní praxe některých alternativních školských systémů // jako inspirace pro školy Hnutí R...26 // Renata Wolfová // Příspěvek k problematice alternativního vzdělávání romských dětí // na základní škole...30 // 2. Nejznámější alternativní pedagogické směry ve školách ČR // a možnosti jejich uplatnění pro romské žáky...33 // Waldorfská pedagogika...33 // Rostislav Riško // Waldorfská škola a národnostní menšiny...41 // Miluše Košťálová // Rada rodičů waldorfské školy...43 // Libuše Ondroušková // Uplatnění waldorfské pedagogiky ve vzdělávání romských dětí...45 // Jiří Plachý // Pedagogika Marie Montessori...48 // 195 // Renata Wolfová // Některé možnosti využiti pedagogiky Marie Montessori // ve škole s romskými
žáky...54 // 3. Vybrané programy škol...56 // Jaroslav Balvín // Programy pro romské žáky a jejich uplatnění v praxi...56 // Obecná škola...66 // Milena Fleisnerová // Obecná škola - šance pro každého žáka...66 // Erika Plut ins kä // Obecná škola a praktická realizace jejího programu // v 5. Základní škole Most-Rudolice (Chanov)...71 // Škola podporující zdraví...73 // Tatána Brožová // Zdravá mateřská škola a zdravá škola...82 // Program „Začít spolu“...84 // Jaroslav Balvín // Pět let programu „Začít spolu“ v ČR... 84 // Program modifikace základní školy pro romské žáky...96 // Jaroslav Balvín // K filozofii a principům programu modifikace základní školy pro romské žáky 96 // Marie Rokosová // Modifikace vzdělávacího programu Základní škola // pro specifické potřeby romských dětí...97 // Zdravý životní styl...100 // Věra a Ivan Janíkovi // Program Zdravý životní styl...100 // Hana Zemínová // Program „Motýlek“...104 // Přípravné třídy...106 // Jaroslav Balvín // K experimentálnímu projektu přípravných tříd...106 // Alternativní program pro romské žáky ve zvláštních školách...122 // 196 // Marta Teplá // K alternativnímu programu pro romské žáky ve zvláštních školách...122 // Iva Švarcova // Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika 123 // Jitka Jakubíková // Praktické zkušenosti s alternativním vzděláváním
romských dětí // ve Zvláštní škole a Pomocné škole ve Vítkově (okres Opava)...134 // Jitka Silovská // Specifika práce se sluchově postiženými romskými dětmi // na speciální škole...137 // 4. Zkušenosti a náměty alternativních způsobů vzdělávání // romských žáků...139 // Jaroslav Balvín // K výchozím zamyšlením nad filozofií a metodami alternativních přístupů // při výchově a vzdělávání romských žáků v konkrétní praxi škol...139 // Miroslav Dědič // Metody práce v období začátků vzdělávání romských dětí...140 // Dějepis...141 // Jaroslav Balvín // K potřebě začlenění romské historie do výuky dějepisu...141 // Libuše Krenková // Putování s grófem Andrejem - projektové vyučování humanitních předmětů 142 // K využití publikací o historii a kultuře Romů...146 // Občanská výchova...149 // Jaroslav Balvín // K využití informací o romské kultuře a historii, k použití různorodých výchovně vzdělávacích metod v předmětu občanská výchova...149 // Využití dramatické výchovy...150 // Jaroslav Balvín // Možnosti využití dramatické výchovy jako alternativní metody // při vzdělávání romských žáků...150 // Jarmila Hellebrandová // Výuka o holocaustu formou dramatiky...152 // Využití etické výchovy a etických situačních her...154 // 197 // Jaroslav Balvín // Možnosti využití etických situačních her // ve výchově a vzdělávání romských
žáků...154 // Anna Klimeková // K niektorým problémom pedagogiky, etickej výchovy // a vzdelávania rómskej minority...159 // K multikulturním přístupům ve výchově a vzdělávání romských žáků...161 // Božena Kučerová // Otevřená multikulturní škola...161 // Mana Vančurová // Anti-bias kurikulum...163 // Literární výchova...172 // Stanislav Monday - Božena Švábová // O výučbe literatury s rómskou tematikou...172 // Radka Urbanová // Romské texty v čítankách pro I. stupeň ZŠ...178 // Jarmila Hannali Čermáková // Kamarád Pindralko - k praktickému přiblížení literatury dětem...180 // O činnosti romských dětí ve volném čase...181 // Alžběta Burešová // Zpráva o činnosti Romského komunitního centra v Liberci...181 // Monika Žáková // Komunitní edukační centrum MAJÁK - popis projektu...186 // Nabídka zajímavého titulu... 189 // Résumé...194 // 198

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC