Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Ústí nad Labem : Hnutí R, 2001
175 s. : il.

ISBN 80-902461-5-X (brož.)
Obsahuje černobílé fotografie, seznam autorů, předmluvu, resumé
Romové - správa místní - vztahy - sborníky
000090569
OBSAH // Předmluva // Jaroslav Balvín // O smyslu 17. setkáni Hnutí R na téma Romové a obec ...6 // Úvod // Jiří Raszkazov // Pardubice jako místo interetnických mezilidských setkávání...8 // Judith Gardner // O morální a finanční podpoře strategie rozvoje // interetnických vztahů ze strany britské vlády...9 // Petr Uhl // K otázce soužití většinového a menšinového obyvatelstva obcí...10 // Jaroslav Janků // K potřebě spolupráce obce a národnostních menšin...11 // Simon Williams // O projektu Rozvoj interetnických vztahů a jeho významu // v České republice, Bulharsku, Rumunsku a ve Slovenské republice...12 // 1. Poliš a politika - vstupní referáty...13 // Jaroslav Balvín Poliš a politika // - směřování obcí ke společné harmonii v interetnických vztazích...13 // Petr Uhl // O romské identitě a politice vlády // směřující k vyrovnání handicapů romské komunity...16 // Alena Kosková // O programu konference v pracovních skupinách // a o doprovodných kulturních aktivitách...22 // Vlado Oláh // Vernisáž fotografií z romského prostředí // autorů Jaroslava Balvína a Evy Davidové...22 // 2. Vzdělávání, kultura a volný čas Romů - dětí, mládeže a dospělých 24 // Moderuje Jaroslav Balvín // Emil Ščuka // Romský národ a jeho místo v Evropě...24 // 170 // Karel Tomek // ® Ke strategii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky // ve vzdělávání romských
dětí - o naší společné budoucnosti...28 // Eva Šotolová // Programy vzdělávání budoucích učitelů romských dětí v České republice...31 // Miroslav Dědič // Práce s Romy začala zdola...35 // Helena Dluhošová // O aktivitách prezidenta republiky a projektech ve vztahu k Romům...39 // Hana Frištenská // O úloze nestátních neziskových organizací, // pracujících ve prospěch romské komunity...41 // Jiří Haškové с // Úmluva o právech dítěte a romské děti ...43 // Jean-Claude Concolato // Jak zkušenosti UNHCR s integrací uprchlíků mohou být užitečné // pro integraci romské komunity...44 // Bohuslav Šalanda // Etnická studia na Univerzitě Pardubice...45 // Helena Nosková // O projektech zkoumání novodobé historie Romů...46 // Miroslav Sova // Dobré příklady z vesnice...47 // Libuše Křenková // O pedagogickém entuziasmu a jak učil Romy český jazyk...48 // Jana Hnilicová // S kamerou ke komunikaci, porozumění a toleranci...49 // Blanka Ohlídková // Počítačová podpora učení využívající prvky romské kultury...54 // 3. Pozitivní příklady a výsledky projektů na místní úrovni...60 // Moderuje Jitka Gjuričová // Jitka Gjuričová // Patří tzv. romské projekty do systému prevence kriminality na místní úrovni? 60 // Miroslav Zima // e Romské kulturní a vzdělávací centrum DROM...63 // Pete Mercer // Britští Romové a jejich práva...65 // 171 // Jeanette Buirski // Prezentace programu
Roma Rights and Access to Justice in Europe...66 // Richard Crowson // Program vzdělávání pracovníků samosprávy v Pardubicích...67 // Miroslav Petráň // Soužití jako nedílná součást strategického rozvojového plánu obce...68 // Eva Davidová // Vzájemné soužití Romů a města na příkladu Českého Krumlova...70 // Irena Raichová // Komunitní projekty Muzea romské kultury v Brně...72 // Miloš Vraspír // Vize spolužití ve městě Brně...73 // Eva Richterová // Zapojení frydecko-místeckých Romů // do občanského a politického života města...75 // Vladimíra Boriková // „Dolní kolonie“ a děti...76 // Bohumil Králík // O zkušenostech s integrací Romů ve městě Krnově...78 // Karel Holomek Téma Romové a obec // jako jedno z nejzávažnějších témat společenské komunikace...79 // Michal Vajrauch // Model komunikace města a romské komunity - výhody a rizika...81 // Jaroslav Balvín // Praha a její aktivity vůči romské komunitě...84 // Hana Frištenská // Praktické zkušenosti a rady pro romská občanská sdružení...85 // při získávání finančních zdrojů Jitka Gjuričová // Romové a obec - shrnutí zkušeností...86 // 4. K sociálním aspektům integrace...89 // Moderuje Ivana Liedermannová // Hlavní referáty...89 // Petr Víček // Sociální dimenze procesu integrace romské komunity...89 // 172 // Jan Kasnar // K zaměstnávání obtížně umístitelných občanů // s ohledem na romskou komunitu...93
// Míra Castle-Kaněrová // Projekt Dobrovolné návraty romských žadatelů o azyl // zpět do České republiky...96 // Věra Pelíšková // Program podporovaného bydlení...98 // Diskusní příspěvky...101 // Zita Riedlová // Projekty k ekonomické samostatnosti Romů...101 // Máňa Hlavinková // Začlenění romské mládeže z ústavní výchovy // do společnosti a její pracovní zařazení...102 // Renata Kottnerová // Cesty k poznání romské národnostní menšiny...103 // Lászlá Sziimegh // Sociální práce s komerčně sexuálně zneužívanými // dětmi a mládeží žijící na ulicích...105 // Vasile Costel // O zkušenostech Romů z Rumunska...107 // David Matýsek // Zkušenosti z práce současně s romskou a neromskou mládeží...108 // Nick Guest // Škola jako multinacionální instituce...111 // Rozália Židziková // Efektívne prístupy vo vzdelávaní a poradenstve s rómskymi nezamestnanými ... 113 Jan Rác // O citlivých otázkách vztahů mezi Romy a majoritou v obci...117 // Libuše Křenková // O kantorském entuziasmu...118 // Kazimír Večerka // O potřebě vůle ke vzájemnému slyšení...119 // Tibor Vašečka // O diferenciaci romské komunity a možnosti uplatnění ve společnosti...120 // Stanislaw Stankiewicz // O zkušenostech polských Romů...121 // 173 // Laura Laubeová // „Ďáblův advokát“...122 // Božena Danihelová // O významu přípravných tříd...123 // Alena Kosková // O kulturních aktivitách
v rámci programu konference...126 // 5. Pracovní dílna, // zaměřená na zkušenosti romských pedagogických asistentů...127 // Moderuje Jaroslav Balvín // Dana Žemličková // O nejkrásnější práci, kterou jsem zatím v životě dělala...127 // Jan Rác // O zkušenostech ze západních Čech...129 // Isabela Ryndová // O spolupráci mezi učitelkou a romskou asistentkou: // Jak děti získávat, nikoliv odrazovat...131 // Olga Kabelová // Přípravná třída při Ekumenické radě církví v Pardubicích...133 // Božena Kučerová // O potřebě podaných rukou...134 // Alena Horváthova // O romských asistentech ve Zvláštní škole v Rožnově pod Radhoštěm...136 // Dušan Kandrač // Je třeba mít trpělivost a lásku...137 // Věra Horváthová // O kontaktu romské asistentky a pedagogického pracovníka: // O černých vlasech a romské učitelce jako vzoru...138 // Margita Lakatošová // O potřebě nových metod práce ve školách...140 // 6. Závěr - závěrečné zprávy z dílen...142 // Moderuje Michal Vajrauch // Jaroslav Balvín // První dílna: Zkušenosti romských pedagogických asistentů...142 // Jitka Gjuričová // Druhá dílna: Pozitivní příklady a výsledky projektů na místní úrovni...146 // Michal Vajrauch // Třetí dílna: Síť českých měst spolupracujících při řešení romské problematiky 148 // 174 // Michal Vajrauch // Závěrečné slovo...151 // Přílohy...153 // Jaroslav Balvín // Sborníky HnutíR.
Hnutí spolupracujících škol R a Romové...153 // Ohlasy...156 // Miroslav Cipro // Vyjádření k dvěma rukopisům sborníků Hnutí R...157 // Résumé // Jaroslav Balvín // Tři důvody a ještě jeden navíc, // proč se v Pardubicích konala konference na téma Romové a obec...158 // Dopis Jeanette Buirski...161 // Fotografie Jaroslava Balvína...165 // 175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC