Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Ústí nad Labem : Hnutí R, 2000
147 s. : il.

objednat
ISBN 80-902461-3-3 (brož.)
Obsahuje fotografie, bibliografické citace, úvod, přílohu, slovník pedagogických pojmů, resumé česky, francouzsky a anglicky
Bibliografie: s. 135-136
Romové - vzdělávání - sborníky
000090571
Obsah // Úvod // Jiří Vomáčka // Výchova к odpovědnému a věrohodnému spolubytí... // 1. К teoretickým východiskům - Romové a systémová pedagogika // Jaroslav Balvín // O vzdělávání romských žáků jako pedagogickém systému... // Bohumír Blížkovský // Co je to systémová pedagogika... // Anna Klimeková // Trendy celoživotnej multikultúrnej výchovy majority a rómskej minority // 2. Subjekt objektové vztahy v pedagogickém procesu při vzdělávání romských žáků // Zdeněk Kolář // Učitel romských žáků - objekt subjektové vztahy... // Albína Tancošová // Vzdělávání romských žáků a jeho etický a multikulturní rozměr... // Anna Klimeková // Pedagogicko-výchovné momenty vztahu rómskej minority a pedagóga... Jaroslav Balvín // Učitel romských žáků a jeho romský pedagogický asistent - nový účinný subjekt výchovy romského žáka... // Miroslav Hoch // Hnutí R je bohaté lidmi, kteří v něm působí... // Jaroslav Balvín // O osobnostech Hnutí R jako významném společenském subjektu změn v multikulturní výchově se zaměřením na romského žáka... // 3. К optimálnímu využití pedagogických podmínek a prostředků ke zvýšení efektivity vzdělávání romských žáků // Jaroslav Balvín // К dialektice vztahů mezi subjektem a objektem výchovy, podmínkami, cílem a prostředky, které vedou к optimalizaci vzdělávání romských žáků // Helena Nosková / К historickým asociálním souvislostem systému vzdělávání Romů v České republice...65 // Miroslav Dědič // v Ke spolupráci rodiny se školou...71 // Stanislav Matulay - Eva Matulayová // Metody sociálnej a pedagogickej práce učiteľov rómskych detí...74 // Stanislav Matulay - Eva Matulayová // Hlavné problémy výchovy a vzdelávania rómskych detí očami ich učiteľov v regióne Spiš...77 // Emil Samko // Problémy integrácie Rómov do európskej spoločnosti...83 //
Miroslav Semeš // Ako ďalej?...85 // K analýze problému komunikácie rómskej minority a majority...88 // Hana Šebková // Bilingvismus Romů v České republice...90 // František Uher // Jazyková výchova romských dětí v přípravných třídách a bilingvismus...95 // 5. Ze zahraničních poznatků a zkušeností s výchovou a vzděláváním romských žáků // Anja Franken Holandsko // Romy nezajímá povinná školní docházka (Nizozemské listy)...98 // Vlasta Fabiánová Portugalsko // Lisabonské reflexie...100 // Maďarsko // Míra vzdělanosti Romů v Maďarské republice...103 // Albína Tancošová Velká Británie // Romové a vzdělávání - zkušenosti z vědeckého semináře ve Velké Británii 107 // 146 // Albína Tancošová USA // Ze zkušenosti multikulturní výchovy v USA // 109 // Příloha // Miroslav Hocli // Výstava fotografií - Romské děti a škola - se velmi líbila...111 // Přehled publikací financovaných Magistrátem lil. m. Prahy, // MŠMT ČR a MK ČR ... 112 // Výňatky z připravovaného školského zákona, // týkající se vzdělávání romských dětí v ČR...116 // Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2000 č. 599...118 // Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, // napomáhající jejich integraci do společnosti...123 // Vybraná literatura a prameny...135 // Slovník pedagogických pojmů... 137 // Résumé...144 // 147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC