Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997
189 s.

ISBN 80-902149-6-7 (brož.)
Setkání se konalo ve dnech 16. - 17. října 1998
Obsahuje úvod, přílohy, resumé česky a anglicky
Romové - vzdělávání - sborníky
000090649
<ъ° OBSAH // Strana // ÚVOD // Ing. Evžen TOŠENOVSKÝ ... 6 // Zapojení celého spektra aktivit // jako podmínka spolupráce s romskou komunitou // Ladislav GORAL ... 8 // Vzdělávání romských žáků // jako dlouhodobý a náročný úkol společnosti // PhDr. Jaroslav BALVÍN, CSc... 9 // HNUTÍ R a diskuse o zvláštních školách // I. // HOSTITELSKÉ ORGANIZACE SE PŘEDSTAVUJÍ Pedasoeická fakulta Ostravské univerzity // Prof. RNDr. Karel KAPOUN, CSc... 12 // Zahajovací projev 10. setkání Hnutí R // PhDr. Nina PAVELČÍKOVÁ, CSc... 15 // Pomoc při integraci národnostních menšin na Ostravsku (zpráva o přípravě projektu) // Školský úřad Ostrava Mgr. Jarmila KREJČÍŘOVÁ // Speciální školství v Ostravě ... 17 // Zvláštní škola v Ostravě - Hrabůvce PaedDr. Karel SÝKORA // O Zvláštní škole v Ostravě - Hrabůvce... 19 // * 185 * // II. // K FILOZOFICKO- ETICKÝM A PEDAGOGICKÝM VÝCHODISKŮM // přístupu k romským žákům zvláštních škol // PhDr. Jaroslav BALVÍN, CSc... 22 // Romský žák a zvláštní školy - křižovatka na cestě k humanizaci školství // PhDr. Jaroslav ŘÁDA... 28 // Zvláštní škola // PhDr. Jaroslav BALVÍN ... 31 // Učitelská osobnost - JAROSLAV ŘÁDA // Doc. PhDr. Anna KLIMEKOVÁ, CSc... 35 // K niektorým problémom etickej výchovy rómskej mládeže (fúozoficko-etické aspekty humanizácie výchovy a vzdelávania rómskej minority na školách) // III. // ROMOVÉ A ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY
// PhDr. Eva DAVIDOVA, CSc... 41 // Jinakost - to není negativní vlastnost // Mgr. Marta TEPLÁ... 46 // Cikáni jdou do nebe - a do zvláštní školy // Albína TANCOŠOVÁ... 53 // K aktuálním změnám v pohledu na zvláštní školy // PhDr. Hana PALÁTOVÁ... 55 // Úloha pedagogicko-psychologických poraden v oblasti zařazování romských žáků do školy // Mgr. Dagmar NOSKOVÁ... 58 // Postup při přeřazování dětí do zvláštní školy // * 186* // Mgr. Karel KŘUPA ... // Jak se dítě dostane na zvláštní školu, // co se tam naučí a jaké jsou jeho perspektivy // 60 // Ing. Alena KROUPOVÁ... 62 // Výchova k interkulturnímu soužití ve školách České republiky (stručné zamyšlení nad některými aspekty vzdělávání dětí etnických menšin) // Olga GIŇOVÁ ... 65 // Rasová nesnášenlivost a diskriminace romských dětí // PhDr. Petr KLÍMA ... 67 // Psychologické vyšetření romského dítěte v poradenském systému // Mgr. Helena BALABÁNOVÁ... 78 // Romské děli v českých školách // IV. // NĚKTERÉ NÁMĚTY KE ZMĚNÁM V PŘÍSTUPU K PROBLÉMU ROMOVÉ A ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY // Ing. Alena KROUPOVÁ... 87 // Začleňování absolventů speciálních škol a učilišť do společnosti (závěrečná zpráva z mezinárodního semináře Rumburk, 9.- 11. 10. 1997) // Mgr. Ivona BELLOVÁ... 93 // Zavedenie nultých ročníkov v základních školách na Slovensku // Dr. Petr FRANIOK... 98 // Multikulturní výchova jako prevence
intolerance a rasismu // Eva BARTOŇOVÁ, RNDr. Helena HOLCOVÁ ... 100 // Současný stav českého školství, právní normy a jejich aplikace (příspěvek k panelové diskusi Romové mezi námi pořádané Českou křesťanskou akademií 13. i. 1998) // PhDr. Jiří KOVAŘÍK... 103 // Romové mezi námi (závěry panelové diskuse // pořádané Českou křesťanskou akademií 13. 1. 1998) // Stanislava BARTOŠOVÁ - WANATOWICZOVÁ... 106 // Informace k zajištění výběru uchazečů o studium na Střední umělecké škole v Košicích // PaedDr. Gejza ADAM ... 107 // Informácia o možnostiach a podmienkách štúdia na Strednej umeleckej škole v Košiciach // PhDr. Jaroslav BALVÍN, CSc...Til // Ke koncepcím výchovy a vzdělávání romských žáků // PhDr. Vlado OLÁH ... 115 // Koncepce výchovy a vzdělávání romské populace // Doc. PhDr. lva ŠVARCOVÁ, CSc. a kolektiv ... 122 // Návrh alternativního vzdělávacího programu zvláštní školy pro žáky z nepodnětného prostředí a pro žáky romského původu // Dr. Ludmila KALANDROVÁ... 130 // Romové a střední odborné učiliště // Ing. Anežka ČERVEŇÁKOVÁ ... 134 // Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice // PhDr. Jaroslav BALVÍN, CSc... 135 // Činnost Hnutí R v roce 1997 // ♦ 188* // *** // DISKUSE ... 143 // EPILOG // PhDr. Jaroslav Řáda... 148 // Zamyšlení, vyznání a výzva s prosbou // Srí Kumar WISHWANATHAN ... 150 // Maruška, Světlanka a Janík (osud
a budoucnost romských dětí) // PŘÍLOHY // Usnesení vlády České republiky... 153 // ze dne 29. října 1997 č. 686 // Zpráva o situaci romské komunity v České republice... 159 // K k současné situaci v romské komunitě // ze dne 29. října 1997-VÝBĚR // Metodický pokyn MŠMT ČR k doplnění vzděláni... 171 // poskytovaného základní školou pro absolventy zvláštních škol // Ohlasy v novinách // Ing. Eva DOBŠÍKOVÁ... 174 // Romové a zvláštní školy (setkání Hnutí R v Ostravě) // PetrUHL... 175 // Romské děti nepotřebují skleníkovou výchovu // Prezenční listina 10. setkání HNUTÍ R... 178 // Zájemci o vstup do HNUTÍ R (či změny) ... 181 // RÉSUMÉ - SUMMARY... 184 // OBSAH... 185 // * 189*

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC